Prahova 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR AFLATE ÎN DERULARE
JUDEȚUL PRAHOVA
Program Nr. contracte de finanțare Valoarea UE (LEI) Valoare totală
(LEI)
POIM 4 237,967,594 409,911,420
POR 117 576,693,904 838,509,078
POCU 8 31,292,005 37,696,689
POC 3 6,755,387 13,062,404
POCA 5 4,008,982 4,723,463
POAT 0 0 0
TOTAL 137 856,717,872 1,303,903,055