Olt 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR AFLATE ÎN DERULARE
JUDEȚUL OLT
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE
(LEI)
Valoare totală
(LEI)
POIM 3 31,508,621 44,239,464
POR 62 365,370,663 550,863,166
POCU 3 37,235,647 43,717,733
POC 1 7,481,798 11,598,572
POCA 3 3,147,502 3,702,944
POAT 0 0 0
TOTAL 72 444,744,231 654,121,878