Argeș 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR AFLATE ÎN DERULARE
JUDEȚUL ARGEȘ
Program Nr. contracte de finanțare Valoarea UE (LEI) Valoare totală
(LEI)
POIM 3 95,452,504 148,408,347
POR 113 514,717,650 758,376,585
POCU 8 63,453,858 76,084,484
POC 2 12,951,715 22,534,713
POCA 4 6,661,203 7,836,709
POAT 3 13,218,730 27,433,829
TOTAL 133 706,455,660 1,040,674,668