Maramureș 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR AFLATE ÎN DERULARE
JUDEȚUL MARAMUREȘ
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE  (LEI) Valoare totală
(LEI)
POIM 6 206,945,586 328,036,228
POR 94 516,189,012 824,530,563
POCU 17 189,238,013 224,391,745
POC 4 9,666,082 16,659,141
POCA 2 3,887,131 4,589,077
POAT 0 0 0
TOTAL 123 925,925,824 1,398,206,754