Iași 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR AFLATE ÎN DERULARE
JUDEȚUL IAȘI
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE
(LEI)
Valoare totală
(LEI)
POIM 6 123,996,657 195,588,549
POR 98 831,149,758 1,161,219,706
POCU 17 100,628,610 119,204,069
POC 19 197,870,024 302,300,363
POCA 1 2,247,145 2,643,700
POAT 0 0 0
TOTAL 141 1,255,892,194 1,780,956,386