Hunedoara

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR IN DERULARE
JUDEȚUL HUNEDOARA
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE (LEI) Valoare totală
(LEI)
POIM 3 280,748,167 391,895,807
POR 97 496,897,828 683,287,129
POCU 15 107,569,431 127,538,041
POC 1 11,511,362 19,112,483
POCA 8 13,928,071 16,410,460
POAT 0 0 0
TOTAL 124 910,654,859 1,238,243,921