Harghita 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR AFLATE ÎN DERULARE
JUDEȚUL HARGHITA
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE
(LEI)
Valoare totală
(LEI)
POIM 4 32,728,290 67,263,945
POR 90 340,265,177 520,336,547
POCU 1 3,560,035 4,188,276
POC 3 9,752,556 18,912,083
POCA 2 825,327 970,973
POAT 0 0 0
TOTAL 100 387,131,385 611,671,825