Gorj

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR AFLATE ÎN DERULARE
JUDEȚUL GORJ
Program Nr. contracte de finanțare Valoarea UE (LEI) Valoare totală
(LEI)
POIM 4 184,214,128 258,473,164
POR 45 342,031,544 480,478,234
POCU 4 10,126,621 12,002,450
POC 2 8,797,078 13,394,044
POCA 7 9,763,445 11,616,354
POAT 0 0 0
TOTAL 62 554,932,815 775,964,245