Arad 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR AFLATE ÎN DERULARE
JUDEȚUL ARAD
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE (LEI) Valoare totală
(LEI)
POIM 3 120,508,200 187,461,493
POR 41 310,925,564 416,241,139
POCU 6 22,852,334 27,604,064
POC 2 14,661,980 23,143,494
POCA 3 3,575,140 4,206,047
POAT 1 830,943 981,100
TOTAL 56 473,354,161 659,637,338