Dolj 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR AFLATE ÎN DERULARE
JUDEȚUL DOLJ
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE
(LEI)

“Valoare UE
(LEI)” “Valoare totală
(LEI)”

(LEI)

Valoare totală
(LEI)
POIM 7 1,578,590,856 2,441,167,967
POR 92 637,691,928 938,972,075
POCU 40 273,509,993 322,581,995
POC 10 50,129,250 69,242,809
POCA 9 10,377,004 12,276,381
POAT 1 1,228,667 2,166,439
TOTAL 159 2,551,527,697 3,786,407,666