Covasna 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR AFLATE ÎN DERULARE
JUDEȚUL COVASNA
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE
(LEI)
Valoare totală
(LEI)
POIM 3 18,006,384 27,115,472
POR 36 227,537,750 311,670,934
POCU 4 32,504,019 38,045,487
POC 1 705,414 931,034
POCA 1 2,411,970 2,910,005
POAT 0 0 0
TOTAL 45 281,165,538 380,672,931