Constanța 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR AFLATE ÎN DERULARE
JUDEȚUL CONSTANȚA
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE
(LEI)
Valoare totală
(LEI)
POIM 10 3,258,696,749 4,892,190,553
POR 181 829,103,473 1,177,487,173
POCU 13 97,722,376 115,636,655
POC 4 18,545,085 30,505,203
POCA 5 5,932,207 6,979,067
POAT 0 0 0
TOTAL 213 4,209,999,889 6,222,798,652