Cluj 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR AFLATE ÎN DERULARE
JUDEȚUL CLUJ
Program Nr. contracte de finanțare Valoarea UE (LEI) Valoare totală
(LEI)
POIM 7 988,592,840 1,506,567,957
POR 219 1,869,209,139 2,893,221,705
POCU 36 192,459,551 226,931,524
POC 42 245,844,414 408,045,753
POCA 7 13,072,980 15,503,371
POAT 0 0 0
TOTAL 311 3,309,178,924 5,050,270,310