Caraș-Severin 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR IN DERULARE
JUDEȚUL CARAŞ SEVERIN
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE (LEI) Valoare totala
(LEI)
POIM 4 292,059,219 446,863,985
POR 34 321,667,393 417,984,183
POCU 7 58,765,215 69,300,082
POC 0 0 0
POCA 2 3,745,645 4,410,294
POAT 0 0 0
TOTAL 47 676,237,471 938,558,544