Călărași 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR AFLATE ÎN DERULARE
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
Program Nr. contracte de finanțare Valoarea UE (LEI) Valoare totală
(LEI)
POIM 2 15,294,677 20,378,961
POR 31 173,948,049 231,255,844
POCU 15 131,367,936 155,301,237
POC 1 7,440,887 11,787,622
POCA 6 9,079,844 10,694,070
POAT 0 0 0
TOTAL 55 337,131,394 429,417,734