Buzău 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR AFLATE ÎN DERULARE
JUDEȚUL BUZĂU
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE (LEI) Valoare totală
(LEI)
POIM 2 11,698,980 15,745,468
POR 94 445,061,050 611,563,075
POCU 6 55,450,434 65,762,067
POC 2 20,208,288 35,347,836
POCA 5 3,697,135 4,419,614
POAT 0 0 0
TOTAL 109 536,115,888 732,838,061