Bucharest 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR AFLATE ÎN DERULARE
BUCUREȘTI
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE
(LEI)
Valoare totală
(LEI)
POIM 5 2,256,993,464 4,074,064,163
POR 92 1,521,850,974 2,636,250,645
POCU 39 247,250,672 293,989,593
POC 79 499,837,338 702,097,317
POCA 8 16,971,471 21,423,379
POAT 6 78,562,004 93,255,019
TOTAL 229 4,621,465,923 7,821,080,116
u