Botoșani 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR FINALIZATE
JUDEȚUL BOTOȘANI
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE (LEI) Valoare totală
(LEI)
POIM 0 0 0
POR 6 3,533,794 6,585,797
POCU 2 409,234 437,588
POC 0 0 0
POCA
POAT 0 0 0
TOTAL 8 3,943,027 7,023,384