Timiș 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR FINALIZATE
JUDEȚUL TIMIȘ
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE  (LEI) Valoare totală
(LEI)
POIM 1 734,527 1,109,522
POR 82 53,430,588 97,100,232
POCU 9 6,298,919 7,383,034
POC 4 2,775,810 4,309,346
POCA 0 0 0
POAT 0 0 0
TOTAL 96 63,239,844 109,902,135