Giurgiu 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR FINALIZATE
JUDEȚUL GIURGIU
Program Nr. contracte de finanțare Valoarea UE (LEI) Valoare totală
(LEI)
POIM 0 0 0
POR 5 3,551,292 6,317,596
POCU 0 0 0
POC 3 11,949,112 15,877,737
POCA 0 0 0
POAT 0 0 0
TOTAL 8 15,500,404 22,195,333