Galați 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR FINALIZATE
JUDEȚUL GALAȚI
Program Nr. contracte de finanțare Fonduri UE
(LEI)
Valoare totală
(LEI)
POIM 1 3,766,784 5,317,812
POR 11 6,518,899 11,105,745
POCU 1 207,895 222,548
POC 0 0 0
POCA 1 312,940 368,164
POAT 0 0 0
TOTAL 14 10,806,518 17,014,269