Cluj 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR FINALIZATE
JUDEȚUL CLUJ
Program Nr. contracte de finanțare Valoarea UE (LEI) Valoare totală
(LEI)
POIM 1 756,075 1,163,388
POR 63 43,122,307 104,987,413
POCU 11 8,772,047 10,355,695
POC 7 19,531,917 37,402,614
POCA 1 359,623 423,085
POAT 0 0 0
TOTAL 83 72,541,969 154,332,195