Călărași 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR FINALIZATE
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
Program Nr. contracte de finanțare Valoarea UE (LEI) Valoare totală
(LEI)
POIM 1 38,285,978 57,957,100
POR 6 3,424,920 5,834,075
POCU 4 4,749,517 5,607,721
POC 1 5,512,930 7,360,208
POCA 0 0 0
POAT 0 0 0
TOTAL 12 51,973,345 76,759,104