Buzău 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR FINALIZATE
JUDEȚUL BUZĂU
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE (LEI) Valoare totală
(LEI)
POIM 0 0 0
POR 13 8,032,168 13,904,027
POCU 1 207,621 219,566
POC 0 0 0
POCA 0 0 0
POAT 0 0 0
TOTAL 14 8,239,789 14,123,593