Bucharest 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR FINALIZATE
BUCUREȘTI
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE
(LEI)
Valoare totală
(LEI)
POIM 0 0 0
POR 33 187,624,381 395,686,911
POCU 16 12,347,216 14,546,699
POC 27 55,758,865 89,493,328
POCA 1 315,217 394,021
POAT 3 8,654,335 11,361,839
TOTAL 80 264,700,014 511,482,798