Alba 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR SEMNATE
JUDEȚUL ALBA
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE
(LEI)
Valoare totală
(LEI)
POIM 5 464,421,776 729,879,840
POR 79 464,485,274 643,324,564
POCU 36 229,421,899 270,655,674
POC 2 9,567,879 19,867,728
POCA 11 11,909,645 14,104,198
POAT 3 74,372,428 103,785,244
TOTAL 136 1,254,178,901 1,781,617,247
Anumite contracte se implementează în mai multe judete sau la nivel national si nu se pot include