Brașov 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR SEMNATE
JUDEȚUL BRAŞOV
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE
(LEI)
Valoare totală
(LEI)
POIM 4 287,770,630 434,528,076
POR 128 518,020,083 893,815,435
POCU 14 84,672,908 99,822,926
POC 9 27,386,500 58,546,172
POCA 7 8,139,321 9,654,212
POAT 0 0 0
TOTAL 162 925,989,443 1,496,366,821
Anumite contracte se implementează în mai multe judete sau la nivel national si nu se pot include