Brăila 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR SEMNATE
JUDEȚUL BRĂILA
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE
(LEI)
Valoare totală
(LEI)
POIM 2 32,523,148 43,815,739
POR 30 184,639,804 249,416,661
POCU 9 49,152,480 58,024,043
POC 1 2,434,958 4,760,231
POCA 3 2,003,304 2,361,002
POAT 1 2,409,842 3,802,822
TOTAL 46 273,163,537 362,180,499
Anumite contracte se implementează în mai multe judete sau la nivel national si nu se pot include