Vrancea 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR SEMNATE
ÎN JUDEȚUL VRANCEA
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE
(LEI)
Valoare totală
(LEI)
POIM 8 895,602,334 1,252,867,928
POR 93 397,244,828 541,136,196
POCU 10 76,946,343 90,700,874
POC 2 11,639,306 22,915,046
POCA 2 3,837,042 4,628,407
POAT 0 0 0
TOTAL 115 1,385,269,854 1,912,248,452
Anumite contracte se implementează în mai multe judete sau la nivel national si nu se pot include