Bacău 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR SEMNATE
JUDETUL BACĂU
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE (LEI) Valoare totala
(LEI)
POIM 4 246,344,173 375,416,073
POR 115 445,928,363 620,423,160
POCU 12 29,148,050 33,899,870
POC
POCA 5 5,802,710 7,007,340
POAT
TOTAL 136 727,223,296 1,036,746,442
Anumite contracte se implementează în mai multe judete sau la nivel national si nu se pot include