Timiș 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR SEMNATE ÎN JUDEŢUL TIMIŞ
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE  (LEI) Valoare totală
(LEI)
POIM 9 851,524,862 1,345,450,607
POR 160 504,790,643 774,624,988
POCU 26 65,044,554 76,047,675
POC 10 26,976,546 35,793,991
POCA 4 4,028,552 4,739,473
POAT 0 0 0
TOTAL 209 1,452,365,157 2,236,656,734
Anumite contracte se implementează în mai multe judete sau la nivel national si nu se pot include