Argeș 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR SEMNATE ÎN JUDEȚUL
ARGEȘ
Program Nr. contracte de finanțare Valoarea UE (LEI) Valoare totală
(LEI)
POIM 3 95,452,504 148,408,347
POR 153 538,364,673 799,462,518
POCU 8 63,453,858 76,084,484
POC 3 14,615,343 25,229,167
POCA 5 7,009,424 8,246,381
POAT 3 13,218,730 27,433,829
TOTAL 175 732,114,531 1,084,864,726
Anumite contracte se implementează în mai multe judete sau la nivel national si nu se pot include