Mureș 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR SEMNATE
ÎN JUDEȚUL MUREȘ
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE
(LEI)
Valoare totală
(LEI)
POIM 5 380,844,441 611,170,010
POR 105 394,852,639 598,426,198
POCU 19 130,852,709 156,319,876
POC 13 48,204,518 79,404,196
POCA 4 3,524,167 4,146,079
POAT 0 0 0
TOTAL 146 958,278,474 1,449,466,359
Anumite contracte se implementează în mai multe judete sau la nivel national si nu se pot include