Harghita 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR SEMNATE
JUDEȚUL HARGHITA
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE
(LEI)
Valoare totală
(LEI)
POIM 4 32,728,290 67,263,945
POR 118 355,076,107 548,476,564
POCU 2 3,763,927 4,403,655
POC 3 9,752,556 18,912,083
POCA 2 825,327 970,973
POAT 0 0 0
TOTAL 129 402,146,207 640,027,220
Anumite contracte se implementează în mai multe judete sau la nivel national si nu se pot include