Gorj

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR SEMNATE ÎN JUDEȚUL
GORJ
Program Nr. contracte de finanțare Valoarea UE (LEI) Valoare totală
(LEI)
POIM 4 184,214,128 258,473,164
POR 58 352,916,343 508,368,040
POCU 4 10,126,621 12,002,450
POC 2 8,797,078 13,394,044
POCA 7 9,763,445 11,616,354
POAT 0 0 0
TOTAL 75 565,817,614 803,854,052
Anumite contracte se implementează în mai multe judete sau la nivel national si nu se pot include