Arad 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR SEMNATE
JUDEŢUL ARAD
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE (LEI) Valoare totală
(LEI)
POIM 5 122,033,857 189,641,282
POR 65 343,055,336 471,132,649
POCU 6 22,852,334 27,604,064
POC 2 14,661,980 23,143,494
POCA 4 3,934,172 4,628,438
POAT 1 830,943 981,100
TOTAL 83 507,368,622 717,131,028
Anumite contracte se implementează în mai multe judete sau la nivel national si nu se pot include