Călărași 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR SEMNATE ÎN JUDEȚUL
CALĂRAȘI
Program Nr. contracte de finanțare Valoarea UE (LEI) Valoare totală
(LEI)
POIM 3 53,580,655 78,336,061
POR 37 177,372,969 237,089,919
POCU 19 136,117,453 160,908,958
POC 2 12,953,817 19,147,830
POCA 6 9,079,844 10,694,070
POAT 0 0 0
TOTAL 67 389,104,738 506,176,838
Anumite contracte se implementează în mai multe judete sau la nivel national si nu se pot include