Buzău 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR SEMNATE ÎN JUDETUL BUZĂU
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE (LEI) Valoare totală
(LEI)
POIM 2 11,698,980 15,745,468
POR 107 453,093,218 625,467,102
POCU 7 55,658,055 65,981,633
POC 2 20,208,288 35,347,836
POCA 5 3,697,135 4,419,614
POAT 0 0 0
TOTAL 123 544,355,677 746,961,654
Anumite contracte se implementează în mai multe judete sau la nivel national si nu se pot include