Bucharest 

SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A CONTRACTELOR SEMNATE ÎN
BUCUREȘTI
Program Nr. contracte de finanțare Valoare UE
(LEI)
Valoare totală
(LEI)
POIM 5 2,256,993,464 4,074,064,163
POR 125 1,709,475,355 3,031,937,557
POCU 55 259,597,888 308,536,292
POC 106 555,596,203 791,590,645
POCA 9 17,286,687 21,817,400
POAT 9 87,216,339 104,616,858
TOTAL 309 4,886,165,937 8,332,562,914
Anumite contracte se implementează în mai multe judete sau la nivel national si nu se pot include