Agenda ministru Agenda ministru - old

Întâlnire tehnică de lucru cu beneficiari POCU ( Programul Operațional Capital Uman ) si Galurile Urbane, ale căror strategii de dezvoltare locală sunt finanțate din POR (Programul Operațional Regional) si POCU ( Programul Operațional Capital Uman). La întrunire vor participa reprezentanți ai Galurilor, AM-urilor, OIR-urilor.