Agenda ministru Agenda ministru - old

MAI a derulat un proiect numit SIIEASC – Sistem informatic integrat pentru Emiterea Actelor de Stare Civilă, si a fost finanțat prin programul POC – Programul Operațional Competitivitate. Dorim să utilizăm acest proiect ca o continuitatea prin care sa identificam tinerii NEETS, si sa fie finanțat prin programul POCU – Programul Operațional Capital Uman