Persoană responsabilă cu Legea nr. 544/2001:

Teodora Marin
Telefon: +4 0372 614 379
Email: interes.public@fonduri-ue.ro

Formular solicitare informații de interes public în baza Legii nr. 544/2001

În cazul în care considerați că dreptul dumneavoastră privind accesul la informațiile de interes public gestionate de Ministerul Fondurilor Europene a fost încălcat, aveți dreptul de a formula o RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ adresată Ministrului Fondurilor Europene (art. 32 din Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public – Hotărârea Guvernului nr. 123/2002).

Formular de reclamație administrativă privind încălcarea dreptului de acces la informații de interes public în baza Legii nr. 544/2001

Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de Ministerul Fondurilor Europene

 

Rapoartele de aplicare a Legii nr. 544/2001

 

Raport de aplicare a Legii nr. 52/2003 în anul 2018

 

Acte normative în domeniu:

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Legea nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice