Aderarea României la Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă a exprimat dorinţa acesteia de a angaja politici necesare pentru a deveni un guvern cât mai deschis, responsabil şi eficient.

Prin Planul Naţional de Acţiune iulie 2014 – iunie 2016 au fost stabilite o serie de angajamente şi măsuri, având obiectivul de a promova transparenţa guvernamentală, combaterea corupţiei, utilizarea de noi tehnologii în administraţie şi încurajarea participării civile la viaţa publică.

Astfel, printre angajamentele luate, se numără: creşterea calităţii şi a numărului de date deschise (adică date ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate și redistribuite de către oricine este interesat) publicate de instituţiile publice pe site-urile oficiale, pregătirea resurselor umane în domeniul datelor deschise precum şi promovarea conceptului de date deschise într-un mod accesibil şi util.

Lista seturilor de date publicate în format deschis

Propune date deschise!

Link-uri utile: