Data publicare Titlu Descriere Categorie anunt Status
21 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 21 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 21 octombrie 2019 Anunturi AMPOC Active
21 octombrie 2019 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 30 septembrie 2019 Situația proiectelor depuse în cadrul POIM – 30 septembrie 2019:  

Situația contestațiilor – 30 septembrie 2019:

 
Anunturi AMPOIM Active
21 octombrie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 30 septembrie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 30 septembrie 2019, disponibilă în .excel și .pdf   Anunturi AMPOIM Active
21 octombrie 2019 Lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității – apelul „Bunicii Comunității – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/656/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale, denumire apel „Bunicii Comunității - Servicii sociale și socio-medicale Anunturi AMPOCU Active
21 octombrie 2019 POCU – lista proiectelor contractate până la data 30 septembrie 2019 POCU - lista proiectelor contractate până la data 30 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
21 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare – 17 – 18 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare - 17 - 18 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
18 octombrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 18 octombrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 18 octombrie 2019 Anunturi AMPOIM Active
18 octombrie 2019 AM POCU modifică „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene modifică documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” prin Ordinul nr. 1848/2019.   Modificările vizează: - Aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Anunturi AMPOCU Active
18 octombrie 2019 AM POCU prelungește perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Măsuri de educație de tip A doua șansă” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de educație de tip A doua șansă” - axa prioritară 6/ prioritatea de investiții 10.i/ obiectivele specifice 6.4 și 6.6.   Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de transmitere a proiectelor în sistemul electronic MySMIS până la data de 19 decembrie 2019, ora 16.00. Anunturi AMPOCU Active
18 octombrie 2019 Lista proiectelor respinse după etapa conformității administrative și a eligibilității – apelul „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate” Autoritatea de Management Programul Operațional Capitalul Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/462/4/15: „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung - Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități Anunturi AMPOCU Active
18 octombrie 2019 Lista contractelor semnate/ reziliate POC 2014 – 2020 – actualizare 17 octombrie 2019 Lista contractelor semnate/ reziliate POC 2014 – 2020 - actualizare 17 octombrie 2019       Anunturi AMPOC Active
17 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 17 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 17 octombrie 2019   Anunturi AMPOC Active
17 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 16 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 16 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
16 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 16 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 16 octombrie 2019 Anunturi AMPOC Active
16 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 15 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 15 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
15 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 15 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 15 octombrie 2019 Anunturi AMPOC Active
15 octombrie 2019 Instrucțiunea nr. 32/ 2019 privind modificarea prevederilor specifice ale contractului de finanțare prin introducerea aprobării prin notificare a contractelor subsidiare pentru proiectele de tip G tripartite Instrucțiunea nr. 32/ 14.10.2019 privind modificarea prevederilor specifice ale contractului de finanțare prin introducerea aprobării prin notificare a contractelor subsidiare pentru proiectele de tip G tripartite   Anunturi AMPOC Active
15 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 14 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 14 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
15 octombrie 2019 POCU: Completări la ghidul „Diaspora Start Up” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene aduce completări ghidului „Diaspora Start Up” prin Ordinul nr. 1837/ 14 octombrie 2019.       Anunturi AMPOCU Active
14 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 10 – 11 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 10 - 11 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
14 octombrie 2019 Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant la Direcția Generală Programe Europene Competitivitate, în cadrul echipei de implementare a proiectului “Sprijin pentru DGPEC în gestionarea POC 2014 – 2020 și închiderea POSCCE 2007 – 2013 Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant la Direcția Generală Programe Europene Competitivitate, în cadrul echipei de implementare a proiectului "Sprijin pentru DGPEC în gestionarea POC 2014 - 2020 și închiderea POSCCE 2007 - 2013.     Anunturi angajare Active
14 octombrie 2019 Anunț privind implementarea proiectului „Dezvoltarea capacității instituționale a Ministerul Fondurilor Europene printr-un sistem integrat de management al calității” Anunț privind implementarea proiectului „Dezvoltarea capacității instituționale a Ministerul Fondurilor Europene printr-un sistem integrat de management al calității”. Anunturi proiecte Active
11 octombrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 11 octombrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 11 octombrie 2019 Anunturi AMPOIM Active
11 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 10 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 10 octombrie 2019 Anunturi AMPOC Active
10 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 10 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 10 octombrie 2019 Anunturi AMPOC Active
10 octombrie 2019 Lista proiectelor contractate POAT – actualizată la 30 septembrie 2019 Lista proiectelor contractate POAT – actualizată la 30 septembrie 2019 Anunturi AMPOAT Active
10 octombrie 2019 POCU: Lista de întrebări și răspunsuri referitoare la Ghidul pentru depunerea în MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL – Etapa a III-a Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista de întrebări și răspunsuri frecvente cu privire la prevederile Ghidului solicitantului – condiții speciale pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locale (GAL) în cadrul  Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) – Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității, axa prioritară 5, prioritatea de investiții Anunturi AMPOCU Active
09 octombrie 2019 Ministerul Fondurilor Europene anunță organizarea examenului pentru numirea în noile funcții publice a funcționarilor publici din cadrul structurilor aparatului propriu al Ministerului Fondurilor Europene ale căror funcţii publice au fost supuse reorganizării Ministerul Fondurilor Europene anunță organizarea examenului pentru numirea în noile funcții publice a funcționarilor publici din cadrul structurilor aparatului propriu al Ministerului Fondurilor Europene ale căror funcţii publice au fost supuse reorganizării Anunț testare Erată la bibliografia pentru examenul organizat în data de 14 octombrie 2019 pentru funcționarii publici din cadrul Direcției generale programe infrastructură mare a caror funcții au fost supuse reorganizării, ca urmare Anunturi angajare Active
09 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 9 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 9 octombrie 2019 Anunturi AMPOC Active
09 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 7 – 8 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 7 - 8 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
09 octombrie 2019 Solicitare clarificări în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității, pentru apelul de proiecte „Bunicii Comunității –  Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data 09 octombrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte „Bunicii Comunității - Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice - TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII”, POCU/656/ 4/4/ Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin Anunturi AMPOCU Active
08 octombrie 2019 Consultare publică: Apel POCU pentru sprijinirea doctoranzilor și cercetătorilor Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman lansează în consultare ghidul „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectiv specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, Anunturi AMPOCU Active
08 octombrie 2019 AM POCU prelungește apelul „Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică corrigendum-ul la GS - CS „Totul pentru inima ta - Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”, aferent axei prioritare 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul specific: 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament Anunturi AMPOCU Active
08 octombrie 2019 AM POCU prelungeste perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Dezvoltarea Serviciilor de Educație Antrepreșcolară” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Dezvoltarea Serviciilor de Educație Antrepreșcolară”, aferent Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 , Axa Prioritară 6: „Educație și competențe”, Obiectivul Specific 6.2 „Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând Anunturi AMPOCU Active
07 octombrie 2019 AM POCU informează solicitanții că vor primi solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung – Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate, regiuni mai putin dezvoltate” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 08 octombrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, Anunturi AMPOCU Active
07 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 4 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 4 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
07 octombrie 2019 Anunț concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante la Direcția Generală Programe Europene Capital Uman, în cadrul echipei de implementare a proiectului: “Îmbunătățirea capacității DGPECU în gestionarea proiectelor finanțate din POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual” Concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante la Direcția Generală Programe Europene Capital Uman, în cadrul echipei de implementare a proiectului: "Îmbunătățirea capacității DGPECU în gestionarea proiectelor finanțate din POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual”. Rezultate selecție dosare    Anunturi angajare Active
04 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 4 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 4 octombrie 2019 Anunturi AMPOC Active
04 octombrie 2019 Apeluri POCU închise – Număr cereri de finanțare depuse iulie-septembrie 2019 Apeluri POCU închise - Număr cereri de finanțare depuse în perioada iulie-septembrie 2019   Anunturi AMPOCU Active
04 octombrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 4 octombrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 4 octombrie 2019 Anunturi AMPOIM Active
04 octombrie 2019 Anunț solicitare clarificări etapa CAE apeluri POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale și socio – profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin dezvoltate și POCU/478/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale și socio – profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai dezvoltate,” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 04 octombrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale și socio - profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin Anunturi AMPOCU Active
03 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 3 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 3 octombrie 2019   Anunturi AMPOC Active
03 octombrie 2019 Instrucțiunea nr. 6 privind Metodologia de actualizare a prețului contractelor de derulare a procedurii de atribuire, contracte încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016 respectiv a Legii nr. 99/2016, a căror procedură de atribuire a fost inițiată și derulată în baza OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, din cadrul proiectelor finanțate prin POIM, axele 1-2 Instrucțiunea nr. 6 privind Metodologia de actualizare a prețului contractelor de derulare a procedurii de atribuire, contracte încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016 respectiv a Legii nr. 99/2016, a căror procedură de atribuire a fost inițiată și derulată în baza OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, din cadrul proiectelor finanțate prin POIM, axele 1-2.   Instrucțiunea a fost emisă de catre Anunturi AMPOIM Active
03 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 30 septembrie – 2 octombrie 2019 Lista plăților POCU - 30 septembrie - 2 octombrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
02 octombrie 2019 Ordinul nr. 1746/01.10.2019 și 908/26.09.2019 privind modificarea ghidurilor solicitantului aferente Acțiunilor 2.3.1., 2.3.2. și 2.3.3 Autoritatea de Management Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene împreună cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale anunță modificarea ghidurilor solicitantului aferente Acțiunilor 2.3.1., 2.3.2. și 2.3.3   Anunturi AMPOC Active
01 octombrie 2019 POCU – 60 mil. euro pentru proiectele de dezvoltare profesională a persoanelor cu un nivel scăzut de calificare și cu vârsta de peste 40 de ani din zonele defavorizate Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului „Creșterea nivelului de calificare a angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.12. „Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți cu un nivel scăzut de calificare și Anunturi AMPOCU Active
30 septembrie 2019 Instrucțiunea nr. 31 pentru completarea Instrucțiunii nr. 13 privind modul de calcul și raportare a valorii indicatorului CO27 „Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D” de către beneficiarii POC Axa 1 Instrucțiunea nr. 31/30.09.2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 13/02.04.2019 privind modul de calcul și raportare a valorii indicatorului CO27 „Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D” de către beneficiarii POC Axa 1 Anunturi AMPOC Active
30 septembrie 2019 Lista beneficiarilor start-up POCU – 18 septembrie 2019 Centralizator start-upuri POCU - 18 septembrie 2019   [smartslider3 slider=14]   Anunturi AMPOCU Active
30 septembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 30 septembrie 2019 Lista plăților POC - 30 septembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
30 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 27 septembrie 2019 Lista plăților AM POCU - 27 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
30 septembrie 2019 Instrucțiunea nr. 22/ 2019 privind aplicarea Regulamentului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal Instrucțiunea nr. 22/ 2019 privind aplicarea Regulamentului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, emisă de către AM POIM la data de 20 septembrie 2019   Anunturi AMPOIM Active
27 septembrie 2019 Instrucțiunea nr. 30 din 27 septembrie 2019 privind raportarea în sistemul electronic MySMIS a valorilor indicatorilor de realizare/ rezultat pentru proiectele fazate non majore finalizate din cadrul axei prioritare 2, POC 2014 – 2020 Instrucțiunea nr. 30 din 27 septembrie 2019 privind raportarea în sistemul electronic MySMIS a valorilor indicatorilor de realizare/ rezultat pentru proiectele fazate non majore finalizate din cadrul axei prioritare 2, POC 2014 - 2020.     Anunturi AMPOC Active
27 septembrie 2019 Ordinul nr. 1726/ 2019 privind completarea GS CS „România Start Up Plus”, aferent POCU 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7. „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1839/ 2016 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul nr. 1726/ 2019 privind completarea Ghidului Solicitantului Conditii Specifice "Romania Start Up Plus, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3- „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7. „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1839/2016, Anunturi AMPOCU Active
27 septembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 27 septembrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 27 septembrie 2019 Anunturi AMPOIM Active
27 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 25 – 26 septembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 25 - 26 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
26 septembrie 2019 Ordinul privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin.(4) din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul POCU, aferentă POCU 2014 – 2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul nr. 1629 din 12 septembrie 2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, Anunturi AMPOCU Active
26 septembrie 2019 Ordinul de revizuire a schemei de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul nr. 1626 din 12 septembrie 2019 de modificare și consolidare a schemei de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.   Ordinul 1626/2019 Anunturi AMPOCU Active
26 septembrie 2019 Ordinul de revizuire a schemei de ajutor de minimis „România Start-Up Plus”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul nr. 1627 din 12 septembrie 2019 de modificare și consolidare a schemei de ajutor de minimis „România Start-Up Plus”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.   Ordinul Anunturi AMPOCU Active
26 septembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 26 septembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 26 septembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
26 septembrie 2019 AM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/464/3/12/ „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților” - Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați - Regiuni mai puțin dezvoltate.   Anunturi AMPOCU Active
26 septembrie 2019 POCU lansează în consultare publică Ghidul – Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii  NEETs (tineri care nu sunt înscriși într-un program de educație, ocupare sau formare profesională )”- AP 6/ PI 8.ii/ OS 6.1.   Apelul urmărește creșterea accesului la măsuri de educație pentru tinerii Anunturi AMPOCU Active
25 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 24 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 24 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
24 septembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 24 septembrie 2019 Lista plăților POC - 24 septembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
24 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 23 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 23 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
24 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 20 septembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 20 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
23 septembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 23 septembrie 2019 Lista plăților POC - 23 septembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
23 septembrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul logistică, Direcția generală achiziții publice și servicii interne Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul logistică, Direcția generală achiziții publice și servicii interne Anunț amânare concurs Rezultat selecție dosare   Anunturi angajare Active
23 septembrie 2019 POIM: 175 milioane euro pentru protecţia şi conservarea biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare lansează Ghidul solicitantului pentru Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate, aferent axei prioritare 4 – „Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calitătii aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric”, obiectivul specific 4.1 „Creșterea gradului de Anunturi AMPOIM Active
20 septembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 20 septembrie 2019 Lista plăților POIM - 20 septembrie 2019 Anunturi AMPOIM Active
20 septembrie 2019 Proces verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare privind proiectul “Achiziție utilaje specifice activității de prelucrare a lemnului”, beneficiar SC NERVACOM SRL, cod SMIS 57544 Proces verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare privind proiectul “Achiziție utilaje specifice activității de prelucrare a lemnului”, beneficiar SC NERVACOM SRL, cod SMIS 57544 Anunturi Active
20 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 18 – 19 septembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 18 - 19 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
19 septembrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a postului vacant de șef serviciu la Serviciul monitorizare proiecte transport, Direcția monitorizare proiecte, Direcția generală programe europene infrastructură mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a postului vacant de șef serviciu la Serviciul monitorizare proiecte transport, Direcția monitorizare proiecte, Direcția generală programe europene infrastructură mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunț amânare concurs Rezultat selecție dosare Rezultat soluționare contestații selecția dosarelor   Anunturi angajare Active
18 septembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 18 septembrie 2019 Lista plăților POC - 18 septembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
18 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 16 – 17 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 16 - 17 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
18 septembrie 2019 POIM: Contract de finanțare aferent ghidurilor solicitantului pentru Axa Prioritară 1 (OS. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ) și Axa Prioritară 2 (OS. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) Contract de finanțare aferent ghidurilor solicitantului POIM pentru axele prioritare 1 și 2 - Anexa 6 (OS. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7   Anunturi AMPOIM Active
17 septembrie 2019 POIM alocă 88.7 mil. euro pentru promovarea investițiilor în creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică Ghidului solicitantului pentru „Creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor”, Axa prioritară 8 „Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale”, Obiectivul specific 8.1 „Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile”, și Obiectivul Anunturi AMPOIM Active
16 septembrie 2019 POIM: Apelul „Consolidarea Capacității de reacție în caz de dezastre” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul ghidul solicitantului „Consolidarea Capacității de reacție în caz de dezastre”.   Scopul apelului vizează promovarea investiţiilor pentru consolidarea capacităţii de reacţie în caz de dezastre pentru a diminua pierderile umane şi materiale, precum şi creşterea gradului de conştientizare a populaţiei şi autorităţilor în legătură cu riscul producerii dezastrelor.   Bugetul apelului este de Anunturi AMPOIM Active
16 septembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 16 septembrie 2019 Lista plăților POC - 16 septembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
16 septembrie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 august 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – la 31 august 2019, disponibile în .excel și .pdf  Anunturi AMPOIM Active
16 septembrie 2019 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 31 august 2019 Situația proiectelor depuse în cadrul POIM – 31 august 2019:   Situația contestațiilor – 31 august 2019:   Anunturi AMPOIM Active
16 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 12 – 13 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 12 - 13 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
13 septembrie 2019 POCU: 81 mil. euro pentru reducerea numărului de persoane în risc de sărăcie și excluziune socială Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității).   Bugetul apelului este de 81,2 milioane euro, iar proiectele finanțate vor sprijini reducerea numărului de persoane în Anunturi AMPOCU Active
13 septembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 13 septembrie 2019 Lista plăților POIM - 13 septembrie 2019 Anunturi AMPOIM Active
13 septembrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a postului consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul comunicare instrumente structurale, Direcția de comunicare, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a postului consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul comunicare instrumente structurale, Direcția de comunicare, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunț amânare concurs Rezultat selecție dosare Rezultat contestație selecție dosare   Anunturi angajare Active
12 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 11 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 11 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
12 septembrie 2019 Lansare apel POCU: 5 mil. euro pentru finanțarea stagiilor de practică ale elevilor din Delta Dunării Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul Stagii de practică pentru elevi - teritoriul ITI Delta Dunării - axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv Anunturi AMPOCU Active
12 septembrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a postului vacant de șef serviciu, gradul II la Serviciul supraveghere proiecte, Direcția generală programe europene capital uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a postului vacant de șef serviciu, gradul II la Serviciul supraveghere proiecte, Direcția generală programe europene capital uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunț amânare concurs Rezultat selecție dosare Anunturi angajare Active
12 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 10 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 10 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
11 septembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 11 septembrie 2019 Lista plăților POC - 11 septembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
11 septembrie 2019 AM POCU publică lista finală a proiectelor selectate aferentă apelului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista finală a proiectelor selectate, aferentă apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”.   Rezumatul activității de evaluare a apelului POCU/449/4/16, cu o alocare totală de 70 mil. euro:

           307

Anunturi AMPOCU Active
10 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 6 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 6 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
09 septembrie 2019 Republicare anunț proiect „Continuarea sprijinului pentru MFE prin asigurarea cheltuielilor cu chiria și a cheltuielilor conexe” – cod SMIS 126065 Republicare anunț proiect „Continuarea sprijinului pentru MFE prin asigurarea cheltuielilor cu chiria și a cheltuielilor conexe” – cod SMIS 126065 Anunturi proiecte Active
09 septembrie 2019 Lista plăților POC actualizare 9 septembrie 2019 Lista plăților POC - 9 septembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
06 septembrie 2019 Lista plăților POC actualizare 6 septembrie 2019 Lista plăților POC - 6 septembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
06 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 5 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 5 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
06 septembrie 2019 Lista plăților POIM actualizare 6 septembrie 2019 Lista plăților POIM - 6 septembrie 2019 Anunturi AMPOIM Active
06 septembrie 2019 Anunţ privind ocuparea prin concurs de promovare a postului vacant de Şef serviciu la Serviciul constatare nereguli şi antifraudă, Direcţia generală programe europene competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunţ privind ocuparea prin concurs de promovare a postului vacant de Şef serviciu la Serviciul constatare nereguli şi antifraudă, Direcţia generală programe europene competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunț amânare concurs Rezultat selecție Rezultat proba scrisa Rezultat interviu Anunturi angajare Active
06 septembrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de promovare a postului vacant de Director executiv adjunct, gradul II – Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Vest, unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Fondurilor Europene Anunt privind ocuparea prin concurs de promovare a postului vacant de Director executiv adjunct, gradul II - Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Vest, unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Fondurilor Europene Rezultate selecție dosare Rezultate probă scrisă Rezultate interviu Rezultate finale     Anunturi angajare Active
05 septembrie 2019 Consultare publică: Ghid pentru sprijinirea integrării sociale și profesionale a tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție special.   Apelul este lansat în condițiile în care tinerii instituționalizați au carențe în a interactiona corect cu autoritățile și dificultăți în găsirea și păstrarea unui loc de muncă. Din aceste motive, Anunturi AMPOCU Active
05 septembrie 2019 POIM: A fost actualizat ghidul „Dezvoltarea Infrastructurii Aeroportuare” Organismul Intermediar pentru Transport publică ghidul „Dezvoltarea Infrastructurii Aeroportuare” aferent obiectivului specific 2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și Anunturi AMPOIM Active
05 septembrie 2019 Consultare publică ghidul solicitantului ”Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție special, aferent AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.12 si OS 4.13.   Obiectivele specifice ale prezentului apel sunt: • Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții Anunturi AMPOCU Active
05 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 4 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 4 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
05 septembrie 2019 AM POC publică Instrucțiunea nr. 29/ 4 septembrie 2019 privind abrogarea Instrucțiunii nr. 14605/ 16 martie 2017 privind implementarea proiectelor depuse de beneficiari în cadrul POC AM POC publică Instrucțiunea nr. 29/ 4 septembrie 2019 privind abrogarea Instrucțiunii nr. 14605/ 16 martie 2017 privind implementarea proiectelor depuse de beneficiari în cadrul POC Anunturi AMPOC Active
04 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 3 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 3 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
04 septembrie 2019 Lista plăților POC actualizare 4 septembrie 2019 Lista plăților POC - 4 septembrie 2019 Anunturi AMPOC Active
04 septembrie 2019 Raport de Evaluare 2019 „Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 -Evaluarea intervențiilor POIM în domeniul transporturilor” Contract nr. 49180/05.07.2018 Raport de Evaluare 2019 „Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 -Evaluarea intervențiilor POIM în domeniul transporturilor” Contract nr. 49180/05.07.2018. Anunturi AMPOIM Active
03 septembrie 2019 Anunţ privind încadrarea pe perioadă determinată a unor posturi de natură contractuală în cadrul proiectului: „Sprijin pentru DGPEC în gestionarea POC 2014-2020 și închiderea POSCCE 2007-2013” Cod proiect 126748 Anunţ privind încadrarea pe perioadă determinată a unor posturi de natură contractuală în cadrul proiectului: „Sprijin pentru DGPEC în gestionarea POC 2014-2020 și închiderea POSCCE 2007-2013” Cod proiect 126748 Rezultate selecție dosare Rezultate soluționare contestații. Rezultate probă interviu Rezultate soluționare contestații Rezultate finale Anunturi angajare Active
03 septembrie 2019 Anunţ de încheiere a proiectului – „Suplimentarea echipamentelor de stocare de la nivelul infrastructurii nodului Central SMIS, necesare deservirii sistemelor informatice susținute (MySMIS2014/SMIS2014+/etc.)” Anunţ de încheiere a proiectului - „Suplimentarea echipamentelor de stocare de la nivelul infrastructurii nodului Central SMIS, necesare deservirii sistemelor informatice susținute (MySMIS2014/SMIS2014+/etc.)” Anunturi proiecte Active
03 septembrie 2019 AM POC publică completarea Instrucțiunii nr. 25/ 26 iulie 2019 privind raportarea indicatorului CO27 „Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D” Autoritatea de Management Programul Operațional Competitivitate publică completarea din 3 septembrie 2019 a Instrucțiunii nr. 25/ 26 iulie 2019 privind raportarea indicatorului CO27 „Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D”, de către beneficiarii POC Axa 1. Anunturi AMPOC Active
03 septembrie 2019 AM POC publică completarea Instrucțiunii nr. 26 din 14 august 2019 privind introducerea în sistemul electronic MySMIS a valorilor indicatorilor de realizare/ rezultat distinct pe tipuri de regiuni, pentru proiectele cu mai multe locații de implementare sau pro-rata, aflate în implementare/ evaluare Autoritatea de Management Programul Operațional Competitivitate publică completarea din 3 septembrie 2019 a Instrucțiunii nr. 26 din 14 august 2019 privind introducerea în sistemul electronic MySMIS a valorilor indicatorilor de realizare/ rezultat distinct pe tipuri de regiuni, pentru proiectele cu mai multe locații de implementare sau pro-rata, aflate în implementare/ evaluare din cadrul POC 2014 - 2020 Anunturi AMPOC Active
03 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 2 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 2 septembrie 2019 Anunturi AMPOCU Active
02 septembrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a unei funcții publice de execuție vacantă de expert, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției coordonare SMIS și IT Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a unei funcții publice de execuție vacantă de expert, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției coordonare SMIS și IT. Rezultat selecție dosare Anunț amânare concurs Anunț probe eliminatorii. Rezultate probe eliminatorii Anunturi angajare Active
02 septembrie 2019 Ghidul privind participarea ofertanților din țări terțe pe piața achizițiilor publice din UE Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare informează beneficiarii despre apariția  Ghidului privind participarea ofertanților din țări terțe pe piața achizițiilor publice din UE, publicat de Comisia Europeană.   Documente: Anunturi AMPOIM Active
02 septembrie 2019 POC: 20,21 milioane euro pentru dezvoltarea serviciilor publice electronice Autoritatea de Management Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene împreună cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale anunță lansarea apelului aferent Acțiunii 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Anunturi AMPOC Active
02 septembrie 2019 Metodologie privind monitorizarea indicatorilor financiari și fizici ai Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020 Metodologie privind monitorizarea indicatorilor financiari și fizici ai Programului Operațional Competitivitate 2014 - 2020 Anunturi AMPOC Active
02 septembrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a unei funcții publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției generale programe infrastructura mare Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a unei funcții publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției generale programe infrastructura mare Rezultat selecție dosare Anunț amânare concurs Rezultat probă scrisă   Anunturi angajare Active
02 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 30 august 2019 Lista plăților POCU - 30 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
02 septembrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul coordonare sistem, Direcția coordonare sistem și monitorizare, Direcţia generală programare şi coordonare sistem Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior  la Serviciul coordonare sistem,  Direcția coordonare sistem și monitorizare, Direcţia generală programare şi coordonare sistem Rezultat selecție dosare Anunț amânare concurs Rezultat probă scrisă Rezultat interviu     Anunturi angajare Active
02 septembrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de promovare a postului vacant de Director – Direcția achiziții publice, Direcția generală achiziții publice și servicii interne Anunț privind ocuparea prin concurs de promovare a postului vacant de Director – Direcția achiziții publice, Direcția generală achiziții publice și servicii interne Erată Anunturi angajare Active
02 septembrie 2019 Metodologie pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin POC Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate publică Metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin POC Anunturi AMPOC Active
30 august 2019 Lista plăților POC actualizare 30 august 2019 Lista plăților POC - 30 august 2019 Anunturi AMPOC Active
30 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 29 august 2019 Lista plăților POCU - 29 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
30 august 2019 Lista plăților POIM – actualizare 30 august 2019 Lista plăților POIM – 30 august 2019 Anunturi AMPOIM Active
29 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 28 august 2019 Lista plăților POCU - 28 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
29 august 2019 AM POCU publică un corrigendum la ghidul solicitantului „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență”. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență” aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific: 4.8.: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.   Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere a Anunturi AMPOCU Active
29 august 2019 Instrucțiunea nr.28/ 2019 privind aplicarea Regulamentului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal Instrucțiunea nr. 28 din 27 august 2019 privind aplicarea Regulamentului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal Anunturi AMPOC Active
29 august 2019 Documente – Status proiecte aflate în implementare la nivelul Direcţiei Comunicare, 21 august 2019 Minută întâlnire de lucru - Status proiecte aflate în implementare la nivelul Direcţiei Comunicare, 21 august 2019 Anunturi Active
28 august 2019 Lista plăților POC actualizare 28 august Lista plăților POC - 28 august 2019 Anunturi AMPOC Active
28 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 27 august 2019 Lista plăților POCU - 27 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
28 august 2019 Consultare publică: Metodologia de verificare a dublei finanţări în ceea ce priveşte cheltuielile salariale solicitate la rambursare în cadrul proiectelor implementate prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) supune dezbaterii publice Metodologia privind monitorizarea indicatorilor financiari şi fizici ai Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 până pe 30 august 2019, ora 10.   Eventualele sugestii/comentarii/opinii pot fi transmise la adresa de e-mail gabriela.anca@fonduri-ue.ro   Anunturi AMPOC Active
28 august 2019 Consultare publică: Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea în consultare publică a ghidului solicitantului - Condiții Specifice „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii”   Valorificarea potențialului forței de muncă, crearea condițiilor pentru creșterea gradului de participare pe piața muncii și accesul Anunturi AMPOCU Active
28 august 2019 Anunț privind sprijinul pentru MDRAPFE, inclusiv AM POC, AM/OIR POS M/DRI POIM, prin asigurarea diverselor cheltuieli cu autoturismele (II) Anunț privind sprijinul pentru MDRAPFE, inclusiv AM POC, AM/OIR POS M/DRI POIM, prin asigurarea diverselor cheltuieli cu autoturismele (II), cod proiect 2.1.064 finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Axa Prioritară: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI.     Anunturi proiecte Active
27 august 2019 Consultare publică: Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate”.   Programul este pregătit în contextul în care peste 92.000 copii au părinții plecați la muncă în afara țării. Conform Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, din aceștia, Anunturi AMPOCU Active
27 august 2019 Lista plăților POC actualizare 27 august 2019 Lista plăților POC - 27 august 2019 Anunturi AMPOC Active
27 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 26 august 2019 Lista plăților POCU - 26 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
27 august 2019 Anunț privind nominalizarea reprezentanților asociațiilor și fundațiilor selectate pentru a face parte din componența Colegiului pentru consultarea asociațiilor și fundațiilor Anunț privind nominalizarea reprezentanților asociațiilor și fundațiilor ce vor fi propuse Secretariatului General al Guvernului, de către Ministerul Fondurilor Europene, spre a fi selectate pentru a face parte din componența Colegiului pentru consultarea asociațiilor și fundațiilor Anunturi Active
26 august 2019 POAD: 27 milioane euro pentru rechizite pentru copiii dezavantajați Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (AM POAD), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, lansează apelul  „Acordarea de materiale școlare”.   Scopul acestui apel este prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii de către cei mai dezavantajați copii din învățământul de stat preșcolar, primar şi gimnazial, care urmează cursuri de zi. Prin acest apel va fi finanțată acordarea rechizitelor de care acești copii Anunturi AMPOAD Active
26 august 2019 POCU: 63 milioane euro pentru modernizarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelurile „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă”.   Bugetul apelului este de 63 milioane euro, din care 60 milioane euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate și 3 milioane euro pentru regiunea dezvoltată București-Ilfov.   Activități finanțate în cadrul apelului:
  • Dezvoltarea/ consolidarea/integrarea de servicii (inclusiv online, de tip call centre și ghișee electronice etc.) pentru diverse categorii
Comunicate de presă, Anunturi AMPOCU Active
26 august 2019 AM POCU publică un corrigendum la ghidul solicitantului „Stagii de practică pentru elevi” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul solicitantului condiții specifice „Stagii de practică pentru elevi” aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6, Obiectivul specific 6.14: Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Comunicate de presă, Anunturi AMPOCU Active
26 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 23 august 2019 Lista plăților POCU - 23 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
26 august 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs a postului vacant de Director general – Direcția generală managementul resurselor umane și asigurarea capacității administrative Anunț privind ocuparea prin concurs a postului vacant de Director general – Direcția generală managementul resurselor umane și asigurarea capacității administrative Erată Rezultat selecție dosare Rezultat probă scrisă Rezultat interviu Rezultat final   Anunturi angajare Active
23 august 2019 Lista plăților POC actualizare 23 august 2019 Lista plăților POC - 23 august 2019 Anunturi AMPOC Active
23 august 2019 Lista plăților POIM – actualizare 22 august 2019 Lista plăților POIM - 22 august 2019 Anunturi AMPOIM Active
23 august 2019 POCU: 20 milioane euro pentru prevenirea bolilor cardiovasculare Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează, astăzi, apelul „Totul pentru inima ta - Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”. Apelul este finanțat din POCU 2014-2020, axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul specific 4.9 - Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate Anunturi AMPOCU Active
23 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 22 august 2019 Lista plăților POCU - 22 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
23 august 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs a 3 funcții publice de execuție temporar vacante din cadrul Direcţiei generale programare şi coordonare sistem Anunț privind ocuparea prin concurs a 3 funcții publice de execuție temporar vacante din cadrul Direcţiei generale programare şi coordonare sistem Rezultat  selecție dosare Rezultat probă scrisă Rezultat  interviu Rezultat final Anunturi angajare Active
22 august 2019 Lista plăților POC actualizare 22 august 2019 Lista plăților POC - 22 august 2019 Anunturi AMPOC Active
22 august 2019 Documente – Comitetul de Monitorizare a POCU – 21 mai 2019 Minuta reuniunii Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, din data de 21 mai 2019. Anunturi AMPOCU Active
22 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 21 august 2019 Lista plăților POCU 21 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
21 august 2019 OI Cercetare a demarat procesul de evaluare tehnico-financiară pentru proiectele depuse în cadrul mai multor apeluri Organismul Intermediar pentru Cercetare a demarat etapa de evaluare tehnico-financiară a proiectelor depuse în cadrul apelurilor lansate prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI), în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, astfel:   • Pentru proiectele depuse pe apelul POC/62/1/3/ Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CD Anunturi AMPOC Active
21 august 2019 Lista plăților POC actualizare 21 august 2019 Lista plăților POC - 21 august 2019 Anunturi AMPOC Active
21 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 19 – 20 august 2019 Lista plăților POCU 19 - 20 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
20 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 14 august 2019 Lista plăților POCU - 14 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
19 august 2019 Consultare publică: Raportul de progres în legătură cu punerea în aplicare a Acordului de Parteneriat În vederea respectării principiului parteneriatului, precum și pentru asigurarea transparenței procesului de implementare a fondurilor ESI, Ministerul Fondurilor Europene prin Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem, lansează în consultare publică Raportul de progres în legătură cu punerea în aplicare a Acordului de Parteneriat.   În conformitate cu articolul 52 al Regulamentul (UE) nr. 1303/ 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondurile Europene Structurale și Anunturi Active
14 august 2019 Consultare publică: Ghidului solicitantului pentru proiectele pentru clustere de inovare Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și organismul Intermediar pentru cercetare din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării supune dezbaterii publice Ghidul solicitantului aferent actiunii 1.1.1 Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare; Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Anunturi AMPOC Active
14 august 2019 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 31 iulie 2019 Situația proiectelor depuse în cadrul POIM – 31 iulie 2019:   Situația contestațiilor - 31 iulie 2019:   Anunturi AMPOIM Active
14 august 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 iulie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – la 31 iulie 2019, disponibile în excel și .pdf Anunturi AMPOIM Active
14 august 2019 Instrucțiunea nr. 26/ 2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 17/ 2019 privind introducerea în sistemul electronic My SMIS a valorilor indicatorilor de realizare/ rezultat distinct pe tipuri de regiuni, pentru proiectele cu mai multe locații de implementare sau pro-rata, aflate în implementarea/ evaluarea din cadrul POC 2014 – 2020 Instrucțiunea nr. 26/ 2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 17/ 2019 privind introducerea în sistemul electronic My SMIS a valorilor indicatorilor de realizare/ rezultat distinct pe tipuri de regiuni, pentru proiectele cu mai multe locații de implementare sau pro-rata, aflate în implementarea/ evaluarea din cadrul POC 2014 - 2020. Anunturi AMPOC Active
14 august 2019 Lista plăților POC actualizare 14 august 2019 Lista plăților POC - 14 august 2019 Anunturi AMPOC Active
14 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 13 august 2019 Lista plăților POCU - 13 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
14 august 2019 Lista plăților POIM actualizare 14 august 2019 Lista plăților POIM - 14 august 2019 Anunturi AMPOIM Active
13 august 2019 Lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară – apelul „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați” POCU 2014 – 2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/464/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților - Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați - Regiuni mai puțin dezvoltate.   Începând cu data de Anunturi AMPOCU Active
13 august 2019 Lista plăților POC actualizare 13 august 2019 Lista plăților POC - 13 august 2019 Anunturi AMPOC Active
13 august 2019 Ordinului nr. 1441/ 2019 privind modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.2 – „Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice”, pentru POC 2014 – 2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale anunță modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice , aprobat prin Ordinul ministrului nr. 579/ 2018. Anunturi AMPOC Active
13 august 2019 Ordinul 1440/ 2019 privind modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3. – „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea E-Educație”, pentru POC 2014 – 2020 AM POC Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale anunță modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3 – „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sanatate și e-cultura” – Secțiunea E-educație, aprobat prin Ordinul ministrului nr. 2397/12.03.2018. Anunturi AMPOC Active
13 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 12 august 2019 Lista plăților POCU - 12 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
12 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 9 august 2019 Lista plăților POCU - 9 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
12 august 2019 Ordinul 1437/ 2019 privind modificarea „Ghidului Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor – Proiect Tehnologic Inovativ” pentru POC 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 6436/ 2017 AM POC din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării anunță modificarea ghidului solicitantului aferent Acțiunii 1.2.1.  „Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, tip Anunturi AMPOC Active
12 august 2019 Lista proiectelor contractate POAT – actualizată la 31 iulie 2019 Lista proiectelor contractate POAT - actualizată la 31 iulie 2019 Anunturi AMPOAT Active
12 august 2019 POCU: Calendarul lansărilor de apeluri Calendarul lansărilor de apeluri POCU – actualizare august 2019 Anunturi AMPOCU Active
12 august 2019 POC: Calendarul lansărilor de apeluri Calendarul lansărilor de apeluri POC – actualizare august 2019 Anunturi AMPOC Active
12 august 2019 POIM: Calendarul lansărilor de apeluri Calendarul lansărilor de apeluri POIM – actualizare august 2019 Anunturi AMPOIM Active
12 august 2019 Instrucțiunea nr. 27/2019 privind eligibilitatea cheltuielilor aferente concediilor de odihnă, concediilor medicale, concediilor paternale, cursurilor de puericultură, zilelor libere legale acordate pentru evenimente personale în cadrul POC Instrucțiunea nr. 27/09.08.2019 privind eligibilitatea cheltuielilor aferente concediilor de odihnă, concediilor medicale, concediilor paternale, cursurilor de puericultură, zilelor libere legale acordate pentru evenimente personale în cadrul POC Anunturi AMPOC Active
12 august 2019 Consultare publică: Metodologia privind monitorizarea indicatorilor financiari şi fizici ai Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) supune dezbaterii publice Metodologia privind monitorizarea indicatorilor financiari şi fizici ai Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 până luni, 19 august 2019. Anunturi AMPOC Active
12 august 2019 Erată privind Instrucțiunea nr. 25/ 2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 13/ 2019 privind modul de calcul pentru indicatorul CO27 – „Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D” pentru proiectele aflate în implementare evaluare în cadrul Axei Prioritare 1 din cadrul POC Erată privind Instrucțiunea nr. 25/ 2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 13/ 2019 privind modul de calcul pentru indicatorul CO27 - „Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D” pentru proiectele aflate în implementare evaluare în cadrul Axei Prioritare 1 din cadrul POC 2014-2020 Anunturi AMPOC Active
12 august 2019 Lista plăților POCU – actualizare 8 august 2019 Lista plăților POCU - 8 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
09 august 2019 Lista plăților POC – actualizare 09 august 2019 Lista plăților POC - actualizare 09 august 2019  

Anunturi AMPOC Active
09 august 2019 Lista plăților POIM – actualizare 09 august 2019 Lista plăților POIM – 09 august 2019 Anunturi AMPOIM Active
08 august 2019 Lista plăților POC – actualizare 08 august 2019 Lista plăților POC – 08 august 2019 Anunturi AMPOC Active
08 august 2019 Consultare publică: Metodologie pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin POC Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) supune dezbaterii publice Metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin POC   Propunerile și sugestiile sunt așteptate până pe data de data de 16 august 2019, la adresa de e-mail: razvan.otel@fonduri-ue.ro.   Anunturi AMPOC Active
08 august 2019 Consultare publică: Ghidul POAD „Acordarea de materiale școlare” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului - condiții specifice „Acordarea de materiale școlare” -  Operațiunea POAD „Precaritate materială de bază (lipsa materialelor școlare)”.   Scopul apelului este prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii de către copiii din familii dezavantajate.   Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până la Anunturi AMPOAD Active
08 august 2019 Apelul ,,Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniului situațiilor de urgență”, prelungit până la 30 august Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capitalul Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Fondurilor Europene a prelungit până la data de 30 august 2019, ora 16.00, perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniului situațiilor de urgență”, axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific: 4.8.: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din Anunturi AMPOCU Active
07 august 2019 Lista plăților POCU – actualizare 5-6 august 2019 Lista plăților POCU – 5-6 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
07 august 2019 Lista plăților POC – actualizare 07 august 2019 Lista plăților POC 2019 – 07 august 2019 Anunturi AMPOC Active
07 august 2019 Instrucțiunea nr. 25/ 2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 13/2019 privind modul de calcul pentru indicatorul CO27 – „Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D” pentru proiectele aflate în implementare/evaluare în cadrul axei prioritare 1 POC Instrucțiunea nr. 25/ 26.07.2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 13/02.04.2019 privind modul de calcul pentru indicatorul CO27 – „Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D” pentru proiectele aflate în implementare/evaluare în cadrul axei prioritare 1 din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 Anunturi AMPOC Active
07 august 2019 Anunţ de începere proiect – „Sprijin pentru implementarea principiului parteneriatului în coordonarea și gestionarea fondurilor europene privind coeziunea” Anunţ de începere proiect - „Sprijin pentru implementarea principiului parteneriatului în coordonarea și gestionarea fondurilor europene privind coeziunea” cod 1.2.098 Anunturi proiecte Active
06 august 2019 Ordinul nr. 1408/2019 pentru îndreptarea erorii materiale constatate în cuprinsul Ordinului nr. 1340/2019 privind modificarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul nr. 1408/06.08.2019 pentru îndreptarea erorii materiale constatate în cuprinsul Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1340/25.07.2019 privind modificarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, aferent apelurilor de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Anunturi AMPOCU Active
06 august 2019 Anexa nr. 1 la Instrucțiunea nr. 20/08.07.2019 privind decontarea cheltuielilor indirecte pentru proiectele implementate în cadrul POC Anexa nr. 1 la Instrucțiunea nr. 20/08.07.2019 privind decontarea cheltuielilor indirecte pentru proiectele implementate în cadrul POC Anunturi AMPOC Active
06 august 2019 Anunţ de începere proiect – „Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat – faza 2” Anunţ de începere proiect - „Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat – faza 2” Anunturi proiecte Active
06 august 2019 Lista proiectelor aprobate/respinse după soluționarea contestațiilor, etapa conformității administrative și eligibilității – apelul „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică Lista cererilor de finanțare care au fost aprobate/respinse după soluționarea contestațiilor, etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității, pentru apelul de proiecte POCU/464/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților Anunturi AMPOCU Active
06 august 2019 Întrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor POCU finanțate în cadrul obiectivelor specifice 4.1/ 4.2 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică răspunsurile la întrebările beneficiarilor proiectelor finanțate din obiectivele specifice 4.1 și 4.2 care vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate, inclusiv roma, prin implementarea de măsuri integrate:Întrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor POCU finanțate în cadrul obiectivelor specifice 4.1/ 4.2 - 6 august 2019   AM POCU va actualiza Anunturi AMPOCU Active
05 august 2019 Lista plăților POCU – actualizare 2 august 2019 Lista plăților POCU – 2 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
05 august 2019 Ordinul nr. 1363/2019 privind modificarea și completarea Ghidului solicitantului pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor pentru Programul Operațional Infrastructură Mare Ordinul nr. 1363/31.07.2019 privind modificarea și completarea Ghidului solicitantului pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 832/2016 Anunturi AMPOIM Active
05 august 2019 Ordin pentru modificarea și completarea Deciziei nr. 9304/2016 privind aprobarea ghidului și lansarea apelului POC-A.1-A.1.2.1-C-2016 pentru tipul de proiecte „întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off” din cadrul 1 1.2.1 „Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecter de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CDI și universități, în scopul inovării de procese și de produse” din POC 2014-2020” Ordinul nr. 460 pentru modificarea și completarea Deciziei nr. 9304/02.08.2016 privind aprobarea ghidului solicitantului și lansarea apelului POC-A.1-A.1.2.1-C-2016 pentru tipul de proiecte „întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off” din cadrul 1 1.2.1 „Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecter de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CDI și universități, în scopul inovării de procese și de produse” din Anunturi AMPOC Active
05 august 2019 Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC Ordinul nr. 459 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/11. 05.2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC 2014-2020 Anunturi AMPOC Active
02 august 2019 Lista plăților POCU – actualizare 1 august 2019 Lista plăților POCU – 1 august 2019 Anunturi AMPOCU Active
02 august 2019 Lista plăților POC – actualizare 2 august 2019 Lista plăților POC – 2 august 2019 Anunturi AMPOC Active
02 august 2019 Lista plăților POIM – actualizare 2 august 2019 Lista plăților POIM – 2 august 2019 Anunturi AMPOIM Active
02 august 2019 Anunț de preselecție a membrilor Colegiului pentru consultarea asociațiilor și fundațiilor Anunț de preselecție a membrilor Colegiului pentru consultarea asociațiilor și fundațiilor Anunturi Active
01 august 2019 Lista plăților POCU – actualizare 31 iulie 2019 Lista plăților POCU – 31 iulie 2019 Anunturi AMPOCU Active
01 august 2019 Consultare publică: Ghidul solicitantului – Acțiunea 231 – secțiunea cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate şi Ministerul Comunicațiilor și Societăţii Informaţionale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale lansează în consultare publică Ghidul solicitantului aferent Acţiunii 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Anunturi AMPOC Active
01 august 2019 Lista plăților POC – actualizare 1 august 2019 Lista plăților POC – 1 august 2019 Anunturi AMPOC Active
31 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 30 iulie 2019 Lista plăților POCU – 30 iulie 2019 Anunturi AMPOCU Active
31 iulie 2019 Anunţ de începere proiect – „Sprijin pentru MFE în organizarea reuniunilor cu privire la Politica de coeziune în anul 2019” Anunţ de începere proiect - „Sprijin pentru MFE în organizarea reuniunilor cu privire la Politica de coeziune  în anul 2019”, cod MySMIS 129407 Anunturi proiecte Active
30 iulie 2019 Lista plăților POC – actualizare 30 iulie 2019 Lista plăților POC – 30 iulie 2019 Anunturi AMPOC Active
30 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 26 și 29 iulie 2019 Lista plăților POCU – 26 și 29 iulie 2019 Anunturi AMPOCU Active
30 iulie 2019 Descriere proiect – „Evaluarea inițială a mecanismelor Direcției Coordonare SMIS și IT în vederea realizării premiselor dezvoltării și implementării Sistemului de Management al Securității Informației prin intermediul alinierii la standardele ISO 27001, ISO 27002, precum și la cadrul de referință COBIT” Descriere proiect - „Evaluarea inițială a mecanismelor Direcției Coordonare SMIS și IT în vederea realizării premiselor dezvoltării și implementării Sistemului de Management al Securității Informației prin intermediul alinierii la standardele ISO 27001, ISO 27002, precum și la cadrul de referință COBIT” Anunturi proiecte Active
30 iulie 2019 Anunţ de începere a proiectului – „Evaluarea inițială a mecanismelor Direcției Coordonare SMIS și IT în vederea realizării premiselor dezvoltării și implementării Sistemului de Management al Securității Informației prin intermediul alinierii la standardele ISO 27001, ISO 27002, precum și la cadrul de referință COBIT” Anunţ de începere a proiectului - „Evaluarea inițială a mecanismelor Direcției Coordonare SMIS și IT în vederea realizării premiselor dezvoltării și implementării Sistemului de Management al Securității Informației prin intermediul alinierii la standardele ISO 27001, ISO 27002, precum și la cadrul de referință COBIT” Anunturi proiecte Active
30 iulie 2019 Descriere proiect – „Suplimentarea echipamentelor de stocare de la nivelul infrastructurii nodului Central SMIS, necesare deservirii sistemelor informatice susținute (MySMIS2014/SMIS2014+/etc.)” Descriere proiect - „Suplimentarea echipamentelor de stocare de la nivelul infrastructurii nodului Central SMIS, necesare deservirii sistemelor informatice susținute (MySMIS2014/SMIS2014+/etc.)” Anunturi proiecte Active
30 iulie 2019 Anunţ de începere a proiectului – „Suplimentarea echipamentelor de stocare de la nivelul infrastructurii nodului Central SMIS, necesare deservirii sistemelor informatice susținute (MySMIS2014/SMIS2014+/etc.)” Anunţ de începere a proiectului - „Suplimentarea echipamentelor de stocare de la nivelul infrastructurii nodului Central SMIS, necesare deservirii sistemelor informatice susținute (MySMIS2014/SMIS2014+/etc.)” Anunturi proiecte Active
26 iulie 2019 Prezentarea comparativă a modificărilor aduse anexelor documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică prezentarea comparativă între vechile anexe ale documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” și actualele anexe care includ Documentul Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE), aprobat prin  Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1340/2019.   Documentul Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) unifică și centralizează precedentele anexe nr. Anunturi AMPOCU Active
26 iulie 2019 Lista plăților POC – actualizare 26 iulie 2019 Lista plăților POC – 26 iulie 2019 Anunturi AMPOC Active
26 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 25 iulie 2019 Lista plăților POCU – 25 iulie 2019 Anunturi AMPOCU Active
26 iulie 2019 Consultare publică: Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC 2014-2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate supune consultării publice Ordinul pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/11.05.2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC 2014-2020.   Persoanele interesate pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare asupra documentelor până la data de 31 iulie 2019, Anunturi AMPOC Active
26 iulie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 26 iulie 2019 Lista plăților POIM – 26 iulie 2019 Anunturi AMPOIM Active
26 iulie 2019 Ordinul privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1340/2019 privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, aferent apelurilor de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, împreună cu anexele aferente.   Prin acest Ordin, Anexa 2 - Declarație de angajament, Anexa 3 - Declarația de eligibilitate, Anexa 4 Anunturi AMPOCU Active
26 iulie 2019 Documente – Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare Documente aferente reuniunilor Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare: Anunturi AMPOIM Active
25 iulie 2019 Consultare publică: Ghidul „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii” aferent acțiunii „Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate” din cadrul OS 4.1. Creşterea gradului de protecţie şi conservare a Anunturi AMPOIM Active
25 iulie 2019 Consultare publică: Ordin pentru completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC 2014-2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate lansează în consultare publică Ordinul pentru completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/11.05.2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC 2014-2020.   Persoanele interesate pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare asupra documentelor, până la data de 30 iulie 2019, la Anunturi AMPOC Active
25 iulie 2019 Consultare publică: Ordin pentru modificarea Ordinului nr. 6436/2017 pentru aprobarea ghidului solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor – Proiect Tehnologic Inovativ pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate lansează în consultare publică Ordinul pentru modificarea Ordinului nr. 6436/2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor -  Proiect Tehnologic Inovativ pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.   Persoanele interesate pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare asupra documentelor, până la data de 30 iulie 2019, la adresa de email contact.minister@fonduri-ue.ro sau Anunturi AMPOC Active
25 iulie 2019 Ordin pentru modificarea și completarea anexei ghidului solicitantului – condiții specifice a deciziei nr. 9282/06.07.2016 privind aprobarea ghidului solicitantului și lansarea apelului POC – A.1-A.1.1.3-H-2016 pentru acțiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru Orizont 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale” Ordin pentru modificarea și completarea anexei "Ghidului solicitantului – condiții specifice a deciziei nr. 9282/06.07.2016 privind aprobarea ghidului solicitantului condiții specifice și lansarea apelului POC – A.1-A.1.1.3-H-2016 pentru acțiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru Orizont 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale” din cadrul POC Anunturi AMPOC Active
25 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 24 iulie 2019 Lista plăților POCU – 24 iulie 2019 Anunturi AMPOCU Active
25 iulie 2019 Funcția „căutare” a fost introdusă în aplicația MySMIS2014 – Front Office Funcția „căutare” a fost introdusă în aplicația MySMIS2014 - Front Office pentru a putea filtra și identifica mai ușor, în funcție de proiect sau alt tip de informații specifice (cod SMIS sau orice alt tip de text), notificările primite de beneficiari.   Această funcție este disponibilă începând de astăzi în momentul logării în contul de utilizator, pe prima pagină a aplicației MySMIS2014- Front Office, înainte de selectarea persoanei Anunturi AM-uri Active
25 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 23 iulie 2019 Lista plăților POCU – 23 iulie 2019 Anunturi AMPOCU Active
24 iulie 2019 Apelul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” – lista intermediară privind stadiul procesului de evaluare În contextul desfășurării procesului de evaluare în mod continuu, pentru proiectele depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară actualizată la data de 24 iulie 2019 privind stadiul procesului de evaluare, cu Anunturi AMPOCU Active
24 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 22 iulie 2019 Lista plăților POCU – 22 iulie 2019 Anunturi AMPOCU Active
24 iulie 2019 Instrucțiunea nr. 24/2019 privind eligibilitatea cheltuielilor aferente concediilor medicale, concediilor de odihnă, concediilor paternale, cursurilor de puericultură, zilelor libere legale acordate pentru evenimente personale în cadrul POC Instrucțiunea nr. 24/23.07.2019 privind eligibilitatea cheltuielilor aferente concediilor medicale, concediilor de odihnă, concediilor paternale, cursurilor de puericultură, zilelor libere legale acordate pentru evenimente personale în cadrul POC Anunturi AMPOC Active
24 iulie 2019 Lista plăților POC – actualizare 22 iulie 2019 Lista plăților POC - 22 iulie 2019 Anunturi AMPOC Active
22 iulie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 22 iulie 2019 Lista plăților POIM – 22 iulie 2019 Anunturi AMPOIM Active
22 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 18-19 iulie 2019 Lista plăților POCU – 18-19 iulie 2019 Anunturi AMPOCU Active
22 iulie 2019 Ghidul solicitantul „Măsuri de educație de tip a doua șansă”, modificat și completat Persoanele care au beneficiat de programe de tipul „A doua șansă” dezvoltate în cadrul apelului „Școala pentru toți” vor fi sprijinite cu bani europeni să își continue studiile, cu condiția să nu repete nivelurile de școlarizare pe care deja le-au absolvit.   Clarificările sunt făcute de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul MFE prin corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de educație Anunturi AMPOCU Active
18 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 17 iulie 2019 Lista plăților POCU - 17 iulie 2019 Anunturi AMPOCU Active
18 iulie 2019 Apelul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” – lista intermediară privind stadiul procesului de evaluare În contextul desfășurării procesului de evaluare în mod continuu, pentru proiectele depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară actualizată la data de 18 iulie 2019, privind stadiul procesului de evaluare, Anunturi AMPOCU Active
18 iulie 2019 Ordinul privind aprobarea Corrigendumului la ghidul solicitantului pentru secțiunile A-G, axa prioritară 1 POC Ordinul nr. 433/17.07.2019 privind aprobarea Corrigendumului la ghidul solicitantului pentru secțiunile A-G, anexa 1 la Ordinul ministrului nr. 3821/11.05.2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 POC 2014-2020 Anunturi AMPOC Active
18 iulie 2019 Lista plăților POC- actualizare 18 iulie 2019 Lista plăților POC- 18 iulie 2019 Anunturi AMPOC Active
18 iulie 2019 Instrucțiunea nr. 21/2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 18/2019 privind modul de calcul al indicatorilor de realizare CO24/CO25 Instrucțiunea nr. 21/17.07.2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 18/17.04.2019 privind modul de calcul al indicatorilor de realizare CO24/CO25 Anunturi AMPOC Active
17 iulie 2019 Lista plăților POC – actualizare 17 iulie 2019 Lista plăților POC – 17 iulie 2019 Anunturi AMPOC Active
17 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 16 iulie 2019 Lista plăților POCU – 16 iulie 2019 Anunturi AMPOCU Active
17 iulie 2019 Apelul „România profesională – Întreprinderi competitive” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul „Romania profesională – Întreprinderi competitive”, finanțat din POCU – Axa prioritara 3 Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.8.: Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor Anunturi AMPOCU Active
16 iulie 2019 Lista plăților POC – actualizare 16 iulie 2019 Lista plăților POC – 16 iulie 2019 Anunturi AMPOC Active
16 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 15 iulie 2019 Lista plăților POCU – 15 iulie 2019 Anunturi AMPOCU Active
16 iulie 2019 POCU: Perioada de depunere a proiectelor pentru finanțarea stagiilor de practică pentru elevi și studenți, prelungită Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din Ministerul Fondurilor Europene a prelungit perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelurilor „Stagii de practică pentru elevi” și „Stagii de practică pentru studenți”.     Astfel, proiectele pentru finanțarea stagiilor de practică ale elevilor vor putea fi depuse până la data de 12 septembrie, iar cele pentru susținerea stagiilor studenților – până pe 30 septembrie.     Mai multe informații despre Anunturi AMPOCU Active
16 iulie 2019 Apelul „Stagii de practică pentru elevi”, prelungit până la 12 septembrie 2019 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a prelungit până la data de 12 septembrie 2019 perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Stagii de practică pentru elevi”.   Ordinul pentru modificarea ghidului solicitantului condiții specifice „Stagii de practică pentru elevi” Anunturi AMPOCU Active
16 iulie 2019 Apelul „Stagii de practică pentru studenți”, prelungit până la 30 septembrie 2019 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a prelungit până la data de 30 septembrie 2019 perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Stagii de practică pentru studenți”.   Ordinul pentru modificarea ghidului solicitantului condiții specifice „Stagii de practică pentru studenți” Anunturi AMPOCU Active
16 iulie 2019 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 30 iunie 2019 Situația proiectelor depuse în cadrul POIM – 30 iunie 2019:     Situația contestațiilor – 30 iunie 2019: Anunturi AMPOIM Active
16 iulie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 30 iunie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – la 30 iunie 2019 în excel și pdf. Anunturi AMPOIM Active
15 iulie 2019 Lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluarii tehnice și financiare, pentru apelul Inovare prin formare – Regiuni mai puțin dezvoltate Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluarii tehnice și financiare, pentru apelul de proiecte POCU/469/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților - Inovare prin formare - Regiuni mai puțin dezvoltate. Anunturi AMPOCU Active
15 iulie 2019 Ordinul nr. 1287/ 12.07.2019 pentru modificarea și completarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale Ordinul nr. 1287/ 12.07.2019 pentru modificarea și completarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale Tip de proiect: Proiecte de tip cloud și de infrastructuri masive de date, aferent Axei prioritare I, Prioritatea Anunturi AMPOC Active
12 iulie 2019 Anunt consilier, clasa I, grad profesional superior la Direcția generala programe europene infrastructură mare Anunț privind ocuparea prin concurs a unui post temporar vacant aferent funcției publice de consilier, clasa I, grad profesional superior la Direcția generală programe europene infrastructură mare Rezultat selecție dosare Rezultat scris Rezultat interviu Anunturi angajare Active
12 iulie 2019 Ordin 1281/2019 Ordin 1281/2019 Anunturi Active
12 iulie 2019 Lista plăților POIM actualizare 12 iulie 2019 Lista plăților POIM - 12 iulie 2019       Anunturi AMPOIM Active
11 iulie 2019 Ordin 1252/ 2019 pentru modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1. – Mari infrastructuri de CD „Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități” POC 2014 – 2020 Ordinul 1252/ 2019 pentru modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1. – Mari infrastructuri de CD „Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități” POC 2014 – 2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 793/ 2018. Anunturi AMPOC Active
10 iulie 2019 Lista plăților POC – actualizare 10 iulie 2019 Plati POC la 10 07 2019 Anunturi AMPOC Active
09 iulie 2019 AM POAT 2014-2020 lansează o nouă versiune a Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020), lansează o nouă versiune a Ghidului Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1264 /08.07.2019, care intră în vigoare începând cu data de 09.07.2019.
 
Ghidul Solicitantului, precum și anexele sale, sunt publicate în formă consolidată pe pagina de internet
Anunturi AMPOAT Active
09 iulie 2019 Numarul cererilor de finantare depuse in cadrul apelurilor POCU si care s-au inchis in perioada iunie – iulie 2019 Proiecte depuse-apel-09.07.2019 Anunturi AMPOCU Active
09 iulie 2019 Situatie contracte si plati POCU 08 iunie 2019 20190708 Registru ordine de plata POCU Anunturi AMPOCU Active
09 iulie 2019 Situatie contracte si plati POAT 30 iunie 2019 Lista proiectelor contractate (30 iunie 2019) Anunturi AMPOAT Active
08 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 04 iulie 2019 20190704-20190705 Registru ordine de plata POCU Anunturi AMPOCU Active
08 iulie 2019 Ordinul nr. 1243/04.07.2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului Fondurilor Europene, interimar nr. 884/2019 Ordinul nr. 1243/04.07.2019 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului Fondurilor Europene, interimar nr. 884/2019 pentru aprobarea Instrucțiunii privind Metodologia de ajustare a prețului contractului de lucrări, proiectare sau supervizare, din cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare – axele prioritare 3-8, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri Anunturi AMPOIM Active
08 iulie 2019 Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice „DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE EDUCATIE ANTEPRESCOLARA”, aferent AP 6/PI 10.i/OS 6.2 Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publica corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE EDUCATIE ANTEPRESCOLARA”, aferent AP 6/PI 10.i/OS 6.2.   Corrigendum-ul vizeaza clarificarea aspectelor care tin de costurile unitare privind serviciile educationale, in sensul ca se include TVA in cadrul baremului standard de cost/anteprescolar/luna, in valoare de 765 de lei, atat pentru regiunile mai putin dezvoltate Anunturi AM-uri Active
05 iulie 2019 Ordin nr. 1242 din 04.07.2019 privind aprobarea Instructiunii privind evidentierea valorii proiectului Ordin nr. 1242 din 04.07.2019 privind aprobarea Instructiunii privind evidentierea valorii proiectului (1) Anunturi AMPOIM Active
05 iulie 2019 Situatie plati beneficiari POIM 2019 situatie plati benef POIM 2019 Anunturi AMPOIM Active
04 iulie 2019 Lista plăților POC – actualizare 04 iulie 2019 Plati POC la 04 07 2019 Anunturi AMPOC Active
04 iulie 2019 Anunț concurs de recrutare in cadrul Direcției generale programe europene capital uman Ministerul Fondurilor Europene organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Direcția Generală Programe Europene Capital Uman, Direcția Gestionare Program, Evaluare și Contractare Proiecte, Serviciul Pregătire, Evaluare și Contractare Proiecte. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi Anunturi angajare Active
04 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 04.07.2019 Registrul ordinelor de plata POCU pentru perioada 02.07.2019-03.07.2019 20190702-20190703 Registru ordine de plata POCUs Anunturi AMPOCU Active
04 iulie 2019 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 04.07.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/464/3/12 - Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, pentru etapa de evaluare tehnica si Anunturi AMPOCU Active
03 iulie 2019 AM POCU publică corrigendum „STAGII DE PRACTICA PENTRU ELEVI”, aferent AP 6/PI 10.iv/OS 6.14 Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publica corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice „STAGII DE PRACTICA PENTRU ELEVI”, aferent AP 6/PI 10.iv/OS 6.14. Corrigendum-ul vizeaza clarificarea cadrului de furnizare a serviciilor de consiliere si orientare din invatamantul preuniversitar, precum si clarificari privind acreditarile solicitate la depunerea cererii de finantare. Ordin 1237 din 2 iulie 2019 - Corriggendum Anunturi AMPOCU Active
03 iulie 2019 Lista plăților POC – actualizare 02 iulie 2019 Plati POC la 02 07 2019 Anunturi AMPOC Active
01 iulie 2019 Registrul ordinelor de plata POCU pentru ziua de 28.06.2019 20190628 Registru ordine de plata POCU-site de transmis Anunturi AMPOCU Active
01 iulie 2019 Anunţ de începere proiect – Fondurile Europene pe înțelesul tuturor Anunţ de începere proiect - Fondurile Europene pe înțelesul tuturor Anunturi proiecte Active
01 iulie 2019 Varianta actualizata a schemelor de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up” si România Start-Up Plus” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică varianta actualizata a schemelor de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up” si România Start-Up Plus” aferente Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3- Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană. Actualizarea schemelor de ajutor de minimis menționate vizează în special Anunturi AMPOCU Active
28 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 27 iunie 2019 Lista plăților POCU – 27 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
28 iunie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 28 iunie 2019 Lista plăților POIM – 28 iunie 2019 Anunturi AMPOIM Active
27 iunie 2019 163,45 mil. euro, finanțări pentru continuarea studiilor Apelul „Măsuri de educație de tip a doua șansă”, finanțat din Programul Operațional Capital Uman, va fi deschis în perioada 28 iunie - 30 septembrie 2019.   Proiectele finanțate vor susține tineri și adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie să reintre în sistemul de educație și formare.   Bugetul apelului 163,45 mil. euro, din care aprox. 145 mil. euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Anunturi AMPOCU Active
27 iunie 2019 Anunţ privind încadrarea pe perioadă determinată a unor posturi de natură contractuală în cadrul proiectului: „Sprijin pentru DGPEC în gestionarea POC 2014-2020 și închiderea POSCCE 2007-2013” Cod proiect 126748 Anunţ privind încadrarea pe perioadă determinată a unor posturi de natură contractuală în cadrul proiectului: „Sprijin pentru DGPEC în gestionarea POC 2014-2020 și închiderea POSCCE 2007-2013”; cod proiect: 126748 Rezultate selectie dosare Rezultate contestatii selectie dosare Erata programare sesiune interviu Rezultate proba interviu Rezultate contestatii proba interviu Rezultate finale Anunturi angajare Active
27 iunie 2019 Apelul „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate”, prelungit până pe 31 iulie Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul solicitantului condiții specifice „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate” - aferent AP 4/PI 9.iv/OS 4.15.   Modificarea vizează prelungirea apelului până la data de 31 iulie 2019, ora 16.00.   Corrigendum ghidul solicitantului „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate” Anunturi AMPOCU Active
27 iunie 2019 Apelul „Bunicii comunității” – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul „Bunicii comunității” – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice - Teritoriul ITI Delta Dunării - aferent AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4, cu depunere în MySMIS începând cu data de 28 iunie 2019, ora 16.00.   Prezentul apel de proiecte este de tip competitiv, cu termen limită de depunere, destinat exclusiv Anunturi AMPOCU Active
27 iunie 2019 Lista plăților POC – actualizare 27 iunie 2019 Lista plăților POC – 27 iunie 2019 Anunturi AMPOC Active
27 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 26 iunie 2019 Lista plăților POCU – 26 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
26 iunie 2019 Lista plăților POC – actualizare 25 iunie 2019 Lista plăților POC – 25 iunie 2019 Anunturi AMPOC Active
26 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 25 iunie 2019 Lista plăților POCU – 25 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
25 iunie 2019 Lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluării tehnice și financiare – apelul „Bunicii Comunității” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate după etapa de soluţionare a contestaţiilor aferente evaluării tehnice și financiare, pentru apelul de proiecte POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale – BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio-medicale Anunturi AMPOCU Active
25 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 24 iunie 2019 Lista plăților POCU – 24 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
24 iunie 2019 AM POIM prelungește perioada de depunere a proiectelor pentru două apeluri Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastrucură Mare prelungeste până la data de 31 decembrie perioada de depunere a proiectelor pentru două apeluri care susțin producția de energie din resurse regenerabile și reducerea consumului de energie electrică. Apeluri sunt: - „Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală” Ghidul solicitantului este disponibil aici.   - „Implementarea distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de Anunturi AMPOIM Active
24 iunie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs a două funcții publice vacante din cadrul Direcției de Comunicare, Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media Anunț privind ocuparea prin concurs a două funcții publice vacante din cadrul Direcției de Comunicare, Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media   Rezultat selectie dosare Rezultat contestatie selectie dosar Rezultat proba IT si limba straina Rezultat la proba scrisa Rezultat contestatie proba scrisa Rezultat interviu Rezultate finale Anunturi angajare Active
24 iunie 2019 Lista plăților POC – actualizare 21 iunie 2019 Lista plăților POC – 21 iunie 2019 Anunturi AMPOC Active
24 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 21 iunie 2019 Lista plăților POCU – 21 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
21 iunie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 21 iunie 2019 Lista plăților POIM – 21 iunie 2019 Anunturi AMPOIM Active
21 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 20 iunie 2019 Lista plăților POCU – 20 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
20 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 19 iunie 2019 Lista plăților POCU – 19 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
20 iunie 2019 Anunţ de începere proiect – „Sprijin pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, inclusiv AM POAT, AM POC, AM/OIR POIM, prin asigurarea cheltuielilor cu relocarea și a spațiului de arhivă (II)” Anunţ de începere proiect - „Sprijin pentru Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, inclusiv AM POAT, AM POC, AM/OIR POIM, prin asigurarea cheltuielilor cu relocarea și a spațiului de arhivă (II)” Anunturi proiecte Active
20 iunie 2019 AM POCU publică un corrigendum la ghidul solicitantului „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică un corrigendum la ghidul solicitantului - condiții specifice „Dezvoltarea serviciilor de educație antepreșcolară”, aferent  axei prioritare 6: „Educație și competențe”, obiectivul specific 6.2. „Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural”.   Corrigendum-ul vizează revizuirea Anunturi AMPOCU Active
19 iunie 2019 Lista plăților POC – actualizare 19 iunie 2019 Lista plăților POC – 19 iunie 2019 Anunturi AMPOC Active
19 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 18 iunie 2019 Lista plăților POCU – 18 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
19 iunie 2019 Lista contractelor de finanțare POCU – actualizata la 31 mai 2019 Lista contractelor de finanțare POCU - la 31 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
14 iunie 2019 Anunţ de începere proiect – „Continuarea sprijinului pentru MFE prin asigurarea cheltuielilor cu chiria și a cheltuielilor conexe” Anunţ de începere proiect - „Continuarea sprijinului pentru MFE prin asigurarea cheltuielilor cu chiria și a cheltuielilor conexe” Anunturi proiecte Active
14 iunie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 mai 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – la 31 mai 2019 în excel și pdf. Anunturi AMPOIM Active
14 iunie 2019 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 31 mai 2019 Situația proiectelor depuse în cadrul POIM – 31 mai 2019:   Situația contestațiilor – 31 mai 2019: Anunturi AMPOIM Active
13 iunie 2019 Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară în cadrul apelului „Inovare prin formare” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/469/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților - - Inovare prin formare - Regiuni mai puțin dezvoltate -  „Inovare prin formare”.   Începând cu data de 13 iunie 2019, Anunturi AMPOCU Active
13 iunie 2019 Prelungirea apelului de proiecte „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică un corrigendum la ghidul solicitantului - condiții specifice „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri”, aferent axei prioritare 4, OS 4.12,  4.13, 4.14.   Perioada de depunere a proiectelor este prelungită până la data de 5 iulie 2019.   Corrigendum ghidul solicitantului „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri” Anunturi AMPOCU Active
11 iunie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție din cadrul Direcției Generale Juridice și Relația cu Parlamentul, Serviciul Contencios Anunț privind ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție din cadrul Direcției Generale Juridice și Relația cu Parlamentul, Serviciul Contencios Rezultat selecție dosare Rezultat probă scrisă Rezultat interviu Anunturi angajare Active
10 iunie 2019 Anunţ de începere proiect – „Valori europene în România, la 100 ani de la Marea Unire” Anunţ de începere proiect - „Valori europene în România, la 100 ani de la Marea Unire” Anunturi proiecte Active
10 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 7 iunie 2019 Lista plăților POCU – 7 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
10 iunie 2019 Modificarea ghidului solicitantului „Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/universități” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării anunță modificarea ghidului solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 - Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități, secțiunea F în cadrul Programului Operațional Competitivitate. Ordinul pentru modificarea și completarea ghidului aferent Acțiunii 1.1.1 - Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice Anunturi AMPOC Active
07 iunie 2019 Consultare publică: Ghidul „Stagii de practică pentru elevi – Teritoriul ITI Delta Dunării” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului - condiții specifice „Stagii de practică pentru elevi  - Teritoriul ITI Delta Dunării” - AP 6/ PI 10.iv / OS 6.14.   Propunerile şi sugestiile pot fi trimise la adresa de e-mail consultare.pocu@fonduri-ue.ro până la data de 18 iunie 2019.   Ghidul solicitantului „Stagii de practică pentru elevi  - Anunturi AMPOCU Active
07 iunie 2019 Anunț referitor la funcționarea MYSMIS: lucrări de mentenanță, astăzi, după ora 17:00 Astăzi, 7 iulie 2019, în intervalul orar 17:00 - 24:00, se vor desfășura lucrări de mentenanță în infrastructura sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014. În acest interval estimat de timp există probabilitatea ridicată ca aplicațiile SMIS2014+/MySMIS2014 să funcționeze cu întreruperi.   Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniențe. Vom remedia situația în cel mai scurt timp posibil. Anunturi Active
07 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 6 iunie 2019 Lista plăților POCU – 6 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
07 iunie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 7 iunie 2019 Lista plăților POIM – 7 iunie 2019 Anunturi AMPOIM Active
07 iunie 2019 Consultare publică: Ghidul „Competențe pentru competitivitate în domeniul cardiologiei pediatrice (boli cardiovasculare, chirurgie, ATI)” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului - condiții specifice „Competențe pentru competitivitate în domeniul cardiologiei pediatrice (boli cardiovasculare, chirurgie, ATI)” - AP 4/ PI 9.iv / OS 4.8.   Ghidul solicitantului „Competențe pentru competitivitate în domeniul cardiologiei pediatrice (boli cardiovasculare, chirurgie, ATI)”  Anunturi AMPOCU Active
06 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 5 iunie 2019 Lista plăților POCU – 5 iunie 2019 Anunturi AMPOCU Active
06 iunie 2019 Lista plăților POC – actualizare 6 iunie 2019 Lista plăților POC – 6 iunie 2019 Anunturi AMPOC Active
06 iunie 2019 Lista proiectelor contractate în cadrul POAT – actualizată la 31 mai 2019 Lista proiectelor contractate în cadrul POAT - la 31 mai 2019 Anunturi AMPOAT Active
06 iunie 2019 AM POCU lansează apelul „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul non-competitiv „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020,  Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul Specific 4.8  Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.   Alocarea bugetara POCU este de 7,5 mil. euro (fonduri europene + contribuție Anunturi AMPOCU Active
05 iunie 2019 Consultare publică: Ghidul „Bunicii comunității” – Teritoriul ITI Delta Dunării Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului - condiții speciale „Bunicii comunității” - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice - Teritoriul ITI Delta Dunării - AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4.   Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pe adresa consultare.pocu@fonduri-ue.ro până în data de 14 iunie 2019.   Ghidul solicitantului „Bunicii comunității” - Servicii Anunturi AMPOCU Active
05 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 4 iunie 2019 Registrul ordinelor de plata POCU pentru ziua de 04.06.2019 20190604 Registru ordine de plata POCU-site de transmis Anunturi AMPOCU Active
05 iunie 2019 Lista finală a cererilor de finanțare aprobate POCU/370/3/15/Operatiune compozita OS 3.10, 3.11 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/370/3/15/Operatiune compozita OS 3.10, 3.11 – „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” 129744_Lista de selectie a proiectelor OUG 40_apel 370_de publicat (1) Anunturi AMPOCU Active
04 iunie 2019 Consultare publică Ghidul solicitantului „Măsuri de educație de tip a doua șansă” Autoritatea de Management pentru POCU publică in consultare publică Ghidul solicitantului - condiții specifice „Măsuri de educație de tip a doua șansă” - AP 6/ PI 10.i/ OS 6.4 & 6.6. Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pe adresa consultare.pocu@fonduri-ue.ro până în data de 14 iunie 2019. Ghidul solicitantului - condiții specifice „Măsuri de educație de tip a doua șansă” Anunturi AMPOCU Active
04 iunie 2019 Lista cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/610/3/13 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/610/3/13/Operațiune compozita OS 3.1, 3.2, 3.3 - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural. POCU 610_ Lista finala a a Anunturi AMPOCU Active
04 iunie 2019 AM POIM prelungește perioada de depunere a proiectelor pentru „Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare prelungește până la data de 31 decembrie 2019 perioada în care pot fi depuse proiecte în cadrul apelului „Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice” Ordinul pentru modificarea Ghidului Ghidul solicitantului „Sprijinirea investițiilor în extinderea și modernizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice” Anunturi AMPOIM Active
04 iunie 2019 AM POIM prelungește perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare prelungește până la data de 31 decembrie 2019 perioada în care pot fi depuse proiecte în cadrul apelului „Sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență”. Ordinul pentru modificarea Ghidului Ghidul solicitantului „Sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență” Anunturi AMPOIM Active
04 iunie 2019 AM POIM prelungește perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare prelungește până la data de 31 decembrie 2019 perioada în care pot fi depuse proiecte în cadrul apelului „Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali” Ordinul pentru modificarea Ghidului Ghidul solicitantului „Monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali” Anunturi AMPOIM Active
04 iunie 2019 Numarul cererilor depuse in cadrul apelurilor POCU Situatia privind numarul cererilor de finantare depuse in cadrul apelurilor POCU si care s-au inchis in perioada ianuarie-mai 2019 Proiecte depuse-apeluri POCU-04.06.2019 Anunturi AMPOCU Active
04 iunie 2019 Registrul ordinelor de plata POCU pentru ziua de 03.06.2019 20190603 Registru ordine de plata POCU Anunturi AMPOCU Active
04 iunie 2019 Sinteza deciziilor CM POCU Sinteza deciziilor reuniunii Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operational Capital Uman din data de 21 mai 2019 Sinteza Deciziilor CM POCU Anunturi AMPOCU Active
04 iunie 2019 Metodologie evaluare / selectie proiecte Metodologia de verificare, evaluare şi selecție a proiectelor ȋn cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 - varianta 2019 METODOLOGIE EVALUARE 2019 FINAL Anunturi AMPOCU Active
03 iunie 2019 Lista plăților POC – actualizare 3 iunie 2019 Lista plăților POC – 3 iunie 2019 Anunturi AMPOC Active
03 iunie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 31 mai 2019 Lista plăților POCU –  31 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
03 iunie 2019 Lista plăților POC – actualizare 31 mai 2019 Lista plăților POC – 31 mai 2019 Anunturi AMPOC Active
31 mai 2019 Anunț privind concursul de promovare în clasa pentru un funcționar public din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunț privind concursul de promovare în clasa pentru un funcționar public din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Rezultat proba scrisă Rezultat inverviu Anunturi angajare Active
31 mai 2019 Lista proiectelor respinse după verificarea conformității administrative și eligibilității în cadrul apelului „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/464/3/12 „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților”.   Începand cu data de 31 mai 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au Anunturi AMPOCU Active
31 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 30 mai 2019 Lista plăților POCU – 30 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
31 mai 2019 Lista plăților POIM – actualizare 31 mai 2019 Lista plăților POIM – 31 mai 2019 Anunturi AMPOIM Active
30 mai 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție din cadrul Direcției de Comunicare, Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media Anunț privind ocuparea prin concurs a unei funcții publice de execuție din cadrul Direcției de Comunicare, Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media Rezultat selecție dosare Rezultat probă suplimentară testare cunoștințe IT Rezultat probă scrisă Rezultat interviu Rezultat final Anunturi angajare Active
30 mai 2019 Lista plăților POC – actualizare 30 mai 2019 Lista plăților POC – 30 mai 2019 Anunturi AMPOC Active
30 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 29 mai 2019 Lista plăților POCU – 29 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
30 mai 2019 Anunţ de începere proiect – „Sprijin pentru MFE și MDRAPFE, inclusiv AM POAT, AM POC, AM/OIR POIM, prin asigurarea cheltuielilor cu chiria și a cheltuielilor conexe” Anunţ de începere proiect - „Sprijin pentru MFE și MDRAPFE, inclusiv AM POAT, AM POC, AM/OIR POIM, prin asigurarea cheltuielilor cu chiria și a cheltuielilor conexe”, cod proiect 119877 Anunturi proiecte Active
29 mai 2019 Ghidul solicitantului „Dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare (AM POIM) din Ministerul Fondurilor Europene a aprobat Ghidul solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelurile de proiecte noi pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor finanțat din Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea Anunturi AMPOIM Active
29 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 28 mai 2019 Lista plăților POCU – 28 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
28 mai 2019 Stadiul evaluării apelului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” În contextul desfășurării procesului de evaluare în mod continuu, pentru proiectele depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista privind stadiul intermediar aferent procesului de evaluare,  cu mențiunea că rezultatele finale aferente Anunturi AMPOCU Active
28 mai 2019 Lista proiectelor contractate în cadrul POAT – actualizată la 30 aprilie 2019 Lista proiectelor contractate în cadrul POAT - la 30 aprilie 2019 Anunturi AMPOAT Active
28 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 27 mai 2019 Lista plăților POCU – 27 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
27 mai 2019 Lista plăților POC – actualizare 27 mai 2019 Lista plăților POC – 27 mai 2019 Anunturi AMPOC Active
27 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 24 mai 2019 Lista plăților POCU – 24 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
24 mai 2019 Lista plăților POC – actualizare 24 mai 2019 Lista plăților POC – 24 mai 2019 Anunturi AMPOC Active
24 mai 2019 Anunţ de începere proiect – „Sprijin pentru MDRAPFE în vederea gestionării și implementării POAD prin asigurarea suportului logistic” Anunţ de începere proiect - „Sprijin pentru MDRAPFE în vederea gestionării și implementării POAD prin asigurarea suportului logistic”, cod proiect MySMIS 116913, D.F. nr. 67696/DGPECU/14.09.2018 Anunturi proiecte Active
24 mai 2019 Lista plăților POIM – actualizare 24 mai 2019 Lista plăților POIM – 24 mai 2019 Anunturi AMPOIM Active
24 mai 2019 Solicitări de clarificare privind proiectele depuse în cadrul apelului „Inovare prin formare – Regiuni mai puțin dezvoltate” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 24 mai 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/469/3/12 „Inovare prin formare - Regiuni mai puțin dezvoltate” pentru etapa de evaluarea tehnică și financiară.   Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ Anunturi AMPOCU Active
24 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 23 mai 2019 Lista plăților POCU – 23 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
23 mai 2019 Apelul „Stagii de practică pentru elevi” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul competitiv „Stagii de practică pentru elevi”, finanțat din POCU - axa prioritara 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific: 6.14. Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Anunturi AMPOCU Active
23 mai 2019 Apelul „Stagii de practică pentru studenți” Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul competitiv „Stagii de practică pentru studenți”, în cadrul POCU - axa prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific: 6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă Anunturi AMPOCU Active
22 mai 2019 Lista plăților POC – actualizare 22 mai 2019 Lista plăților POC – 22 mai 2019 Anunturi AMPOC Active
22 mai 2019 Instrucțiunea Organismului Intermediar pentru Transport nr. 7/2019 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 1R/2017 Instrucțiunea Direcției Generale Organismul Intermediar pentru Transport nr. 7/13 mai 2019 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 1R/20 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, privind stabilirea, raportarea și urmărirea progresului indicatorilor din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, precum și alte dispoziții Anunturi AMPOIM Active
22 mai 2019 Lista plăților POC – actualizare 20 mai 2019 Lista plăților POC – 20 mai 2019 Anunturi AMPOC Active
22 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 21 mai 2019 Lista plăților POCU – 21 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
21 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 20 mai 2019 Lista plăților POCU – 20 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
20 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 17 mai 2019 Lista plăților POCU –  17 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
17 mai 2019 Informare: Modificări ale proiectelor SMID în vederea asigurării conformării sistemelor cu noile modificări legislative aplicabile Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare a transmis, astăzi, beneficiarilor proiectelor „Sistem de management integrat al deșeurilor” informarea „Modificări ale proiectelor SMID în vederea asigurării conformării sistemelor cu noile modificări legislative aplicabile”. Anunturi AMPOIM Active
17 mai 2019 Descriere proiect – Organizarea de evenimente de lucru privind implementarea POIM Descriere proiect - „Organizarea de evenimente de lucru privind implementarea POIM”, cod proiect 1.1.082/MySMIS2014+ 124355 Anunturi proiecte Active
17 mai 2019 Lista plăților POIM – actualizare 17 mai 2019 Lista plăților POIM – 17 mai 2019 Anunturi AMPOIM Active
16 mai 2019 Lista plăților POC – actualizare 16 mai 2019 Lista plăților POC – 16 mai 2019 Anunturi AMPOC Active
16 mai 2019 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 30 aprilie 2019

Situația proiectelor depuse în cadrul POIM –30 aprilie 2019:

Situația contestațiilor – 30 aprilie 2019:

Anunturi AMPOIM Active
16 mai 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare 30 aprilie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM la 30 aprilie 2019 în excel și pdf. Anunturi AMPOIM Active
16 mai 2019 Lista plăților POIM – actualizare 10 mai 2019 Lista plăților POIM – 10 mai 2019 Anunturi AMPOIM Active
16 mai 2019 Instrucțiunea nr. 4/2019 privind încadrarea cheltuielilor aferente activităților investiționale supuse regulilor ajutorului de stat în devizul general al proiectelor de transport POIM 2014-2020 Instrucțiunea nr. 4/2019 privind încadrarea cheltuielilor aferente activităților investiționale supuse regulilor ajutorului de stat în devizul general al proiectelor de transport POIM 2014-2020 Anunturi AMPOIM Active
16 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 15 mai 2019 Lista plăților POCU – 15 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
16 mai 2019 Lista plăților POC – actualizare 15 mai 2019 Lista plăților POC – 15 mai 2019 Anunturi AMPOC Active
15 mai 2019 Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 - varianta consolidată mai 2019.   Acestea se aplică în tuturor apelurilor POCU care urmează să fie deschise în sistemul informatic MySMIS începând cu data publicării acestui document, cu excepția modificărilor aduse prevederilor secțiunii 4.3. Eligibilitatea cheltuielilor din acest document, care sunt aplicabile tuturor apelurilor indiferent de Anunturi AMPOCU Active
15 mai 2019 Instrucțiunea nr. 21/2019 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/2017 privind stabilirea, raportarea și urmărirea progresului indicatorilor pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, precum și alte dispoziții Instrucțiunea nr. 21/2019 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/2017 privind stabilirea, raportarea și urmărirea progresului indicatorilor pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, precum și alte dispoziții Anunturi AMPOIM Active
15 mai 2019 Ordinul ministrului Fondurilor Europene nr. 884/2019 pentru aprobarea Instrucțiunii privind Metodologia de ajustare a prețului contractului de lucrări, proiectare sau de supervizare Ordinul ministrului Fondurilor Europene nr. 884/2019 pentru aprobarea Instrucțiunii privind Metodologia de ajustare a prețului contractului de lucrări, proiectare sau de supervizare, din cadrul proiectelor finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare – axele prioritare 3-8, ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, Anunturi AMPOIM Active
15 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 14 mai 2019 Lista plăților POCU – 14 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
14 mai 2019 Anunţ de începere proiect – „Sprijin pentru organizarea cadrului de dezbatere privind FSE post 2020” Anunţ de începere proiect - „Sprijin pentru organizarea cadrului de dezbatere privind FSE post 2020” 129547 Anunturi proiecte Active
14 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 13 mai 2019 Lista plăților POCU – 13 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
14 mai 2019 Consultare publică: Ghidul solicitantului pentru cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locală în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică Ghidul solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor pentru cererile de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locală (GAL) în cadrul Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) - Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltarea Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) - AP 5/ PI Anunturi AMPOCU Active
14 mai 2019 Actualizarea Ghidului solicitantului e-guvernare și interoperabilitate Documente: Anunturi AMPOC Active
14 mai 2019 Revizuirea Ghidului socilicitantului „Dezvoltarea infrastructurii feroviare” Documente: Anunturi AMPOIM Active
13 mai 2019 Anunţ de începere proiect – „Sprijin pentru MDRAPFE, inclusiv AM POAT, AM POC, AM POIM, prin asigurarea necesarului de consumabile si servicii necesare funcționarii echipamentelor IT (II)” Anunţ de începere proiect – „Sprijin pentru MDRAPFE, inclusiv AM POAT, AM POC, AM POIM, prin asigurarea necesarului de consumabile si servicii necesare funcționarii echipamentelor IT (II)”, cod 2.1.067 Anunturi proiecte Active
13 mai 2019 ANUNȚ privind testarea profesională organizată de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea selectării funcţionarului public care urmează a fi redistribuit pe funcţia publică de execuţie vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Relaţii cu Publicul şi Mass-Media din cadrul Ministerului Fondurilor Europene ANUNȚ privind testarea profesională organizată de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea selectării funcţionarului public care urmează a fi redistribuit pe funcţia publică de execuţie vacantă de referent, clasa III, grad profesional superior – Serviciul Relaţii cu Publicul şi Mass-Media din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunturi angajare Active
13 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 10 mai 2019 Lista plăților POCU – 10 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
10 mai 2019 Anunţ de începere proiect – „Sprijin pentru MDRAPFE în vederea gestionării și implementării POAD prin asigurarea suportului logistic” Anunţ de începere proiect -„Sprijin pentru MDRAPFE în vederea gestionării și implementării POAD prin asigurarea suportului logistic”, cod proiect MySMIS 116913, D.F. nr. 67696/DGPECU/14.09.2018 Anunturi AMPOAD Active
10 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 9 mai 2019 Lista plăților POCU – 9 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
09 mai 2019 Lista plăților POC – actualizare 9 mai 2019 Lista plăților POC – 9 mai 2019 Anunturi AMPOC Active
09 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 8 mai 2019 Lista plăților POCU – 8 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
08 mai 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs a unei funcții publice vacante din cadrul Direcției de Comunicare, Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media Anunț privind ocuparea prin concurs a unei funcții publice vacante din cadrul Direcției de Comunicare, Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media Rezultat selecție Anunturi angajare Active
08 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 6-7 mai 2019 Lista plăților POCU – 6-7 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
08 mai 2019 Lista proiectelor respinse după verificarea conformității administrative și eligibilității în cadrul apelului „Inovare prin formare” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte: POCU/469/3/12 „Inovare prin formare” - Regiuni mai puțin dezvoltate.   Începând cu data de 08.05.2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS Anunturi AMPOCU Active
07 mai 2019 Lista plăților POC – actualizare 7 mai 2019 Lista plăților POC – 7 mai 2019 Anunturi AMPOC Active
07 mai 2019 Solicitări de clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului „Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale – Regiuni mai puțin dezvoltate” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 07 mai 2019 vor primi, pentru proiectele aprobate în urma soluționării contestațiilor etapa conformității administrative și a eligibilității (CAE),  prin sistemul informatic MySMIS 2014+, pentru etapa evaluare tehnică și financiară (ETF),  solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte:
  • POCU/436/4/4/Reducerea numărului de persoane
Anunturi AMPOCU Active
06 mai 2019 Lista plăților POC – actualizare 6 mai 2019 Lista plăților POC – 6 mai 2019 Anunturi AMPOC Active
06 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 3 mai 2019 Lista plăților POCU – 3 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
06 mai 2019 Solicitări de clarificări privind proiectele depuse în cadrul apelului „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 07 mai 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/464/3/12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, pentru etapa de verificare a conformităţii Anunturi AMPOCU Active
03 mai 2019 Consultare publică: Ghidul solicitantului „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman supune consultării publice Ghidul solicitantului - condiții specifice „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență”, aferent POCU 2014-2020, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.8: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.   Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise pe adresa: consultare.pocu@fonduri-ue.ro.   Documentele: Anunturi AMPOCU Active
03 mai 2019 Lista plăților POCU – actualizare 2 mai 2019 Lista plăților POCU – 2 mai 2019 Anunturi AMPOCU Active
25 aprilie 2019 Lista finală a proiectelor aprobate – apelul 1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiunea mai dezvoltată” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică: Anunturi AMPOCU Active
25 aprilie 2019 Lista finală a proiectelor respinse – apelul „Bunicii comunității” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică: Anunturi AMPOCU Active
25 aprilie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 25 aprilie 2019 Lista plăților POIM - 25 aprilie 2019 Anunturi AMPOIM Active
25 aprilie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 24 aprilie 2019 Lista plăților POCU – 24 aprilie 2019 Anunturi AMPOCU Active
25 aprilie 2019 Lista finală a cererilor de finanțare selectate în cadrul apelului Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică: Anunturi AMPOCU Active
25 aprilie 2019 Lista finală a cererilor de finanțare selectate în cadrul apelului Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică: Anunturi AMPOCU Active
24 aprilie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 23 aprilie 2019 Lista plăților POCU - 23 aprilie 2019 Anunturi AMPOCU Active
24 aprilie 2019 Consultare publică: Ghidul solicitantului „Stagii de practică pentru studenți”

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță lansarea spre consultare publică a Ghidului solicitantului condiții specifice Stagii de practică pentru studenți”, în cadrul AP 6/ PI 10.iv/ OS 6.13.

Obiectivul acestui apel de proiecte de tip competitiv este creșterea ratei de participare a

Anunturi AMPOCU Active