Data publicare Titlu Descriere Categorie anunt Status
23 ianuarie 2020 Lista plăților POC – actualizare 23 ianuarie 2020 Lista plăților POC - actualizare 23 ianuarie 2020Anunturi AMPOCActive
23 ianuarie 2020 Lista plăților POCU – actualizare 17 – 22 ianuarie 2020 Lista plăților POCU - actualizare 17 - 22 ianuarie 2020Anunturi AMPOCUActive
22 ianuarie 2020 AM POCU actualizează ghidul „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio- profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”.   Corrigendumul aduce clarificări în privința indicatorilor de program.Anunturi AMPOCUActive
22 ianuarie 2020 Lista plăților POC – actualizare 22 ianuarie 2020 Lista plăților POC - actualizare 22 ianuarie 2020Anunturi AMPOCActive
22 ianuarie 2020 Anunț pentru ocuparea postului de Expert IA în cadrul Serviciului Supraveghere Proiecte, vacant la Direcția Generală Programe Europene Capital Uman, în cadrul echipei de implementare a proiectului: „Îmbunătățirea capacității DGPECU în gestionarea proiectelor finanțate din POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual” Anunț concurs pentru ocuparea postului de Expert IA în cadrul Serviciului Supraveghere Proiecte, vacant la Direcția Generală Programe Europene Capital Uman, în cadrul echipei de implementare a proiectului: „Îmbunătățirea capacității DGPECU în gestionarea proiectelor finanțate din POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual”.Anunturi angajareActive
21 ianuarie 2020 Lista plăților POC – actualizare 21 ianuarie 2020 Lista plăților POC - actualizare 21 ianuarie 2020Anunturi AMPOCActive
21 ianuarie 2020 POCU: Lista cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul „Stagii de practică pentru elevi” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte 633 - „Stagii de practică pentru elevi”.Anunturi AMPOCUActive
20 ianuarie 2020 Lista plăților POC – actualizare 20 ianuarie 2020 Lista plăților POC – actualizare 20 ianuarie 2020Anunturi AMPOCActive
17 ianuarie 2020 Lista plăților POCU – actualizare 16 ianuarie 2020 Lista plăților POCU - actualizare 16 ianuarie 2020Anunturi AMPOCUActive
17 ianuarie 2020 POCU: Ordin privind modificarea și completarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță publicare Ordinul nr. 2590/23.12.2019, privind modificarea și completarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților, având ca obiectiv „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vedereaAnunturi AMPOCUActive
17 ianuarie 2020 Lista plăților POIM – actualizare 17 ianuarie 2020 Lista plăților POIM - actualizare 17 ianuarie 2020Anunturi AMPOIMActive
16 ianuarie 2020 Lista plăților POC – actualizare 16 ianuarie 2020 Lista plăților POC - actualizare 16 ianuarie 2020Anunturi AMPOCActive
15 ianuarie 2020 Lista plăților POCU – actualizare 14 ianuarie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 14 ianuarie 2019Anunturi AMPOCUActive
15 ianuarie 2020 Lista plăților POC – actualizare 15 ianuarie 2020 Lista plăților POC - actualizare 15 ianuarie 2020Anunturi AMPOCActive
14 ianuarie 2020 Lista plăților POCU – actualizare 13 ianuarie 2020 Lista plăților POCU - actualizare 13 ianuarie 2020Anunturi AMPOCUActive
13 ianuarie 2020 AM POC: Instrucțiune privind verificarea contractelor subsidiare aferente proiectelor de tip G din punct de vedere al încadrării în categoria IMM-urilor, în vederea stabilirii intensității valorii ajutorului de stat acordat Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate publică Instrucțiunea nr. 34/13 ianuarie 2020 privind verificarea contractelor subsidiare aferente proiectelor de tip G din punct de vedere al încadrării în categoria IMM-urilor, în vederea stabilirii intensității valorii ajutorului de stat acordat.  Anunturi AMPOCActive
13 ianuarie 2020 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 31 decembrie 2019 Situația proiectelor depuse în cadrul POIM – 31 decembrie 2019: Situația contestațiilor depuse în cadrul POIM – 31 decembrie 2019:  Anunturi AMPOIMActive
13 ianuarie 2020 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 decembrie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 decembrie 2019, disponibilă în pdf și excel.Anunturi AMPOIMActive
10 ianuarie 2020 Lista plăților POCU – actualizare 9 ianuarie 2020 Lista plăților POCU - actualizare 9 ianuarie 2020Anunturi AMPOCUActive
09 ianuarie 2020 POC: A fost actualizat ghidul „Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Educației și Cercetării anunță modificarea ghidului „Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului - cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale” prin Ordinul nr. 5623/20 decembrie 2019.Anunturi AMPOCActive
09 ianuarie 2020 Lista plăților POCU – actualizare 20 decembrie 2019 – 8 ianuarie 2020 Lista plăților POCU - actualizare 20 decembrie 2019 - 8 ianuarie 2020Anunturi AMPOCUActive
09 ianuarie 2020 Anunţ de finalizare proiect: „Sprijin pentru MFE în organizarea reuniunilor cu privire la Politica de coeziune în anul 2019” Anunţ de finalizare proiect - „Sprijin pentru MFE în organizarea reuniunilor cu privire la Politica de coeziune  în anul 2019”, cod proiect: 2.1.113, cod SMIS 2014+: 129407Anunturi proiecteActive
08 ianuarie 2020 POCU: Apelul „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii”.   Scopul apelului este creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanele cu dizabilități, persoanele cuAnunturi AMPOCUActive
07 ianuarie 2020 AM POCU modifică ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II“ Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa II“.   Astfel, proiectele trebuie implementate în parteneriat, o condiție de eligibilitate fiind ca aplicantul/ liderul de parteneriat să demonstreze că are competențe în depistarea șiAnunturi AMPOCUActive
07 ianuarie 2020 AM POCU modifică ghidul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa II”.   Astfel, proiectele trebuie implementate în parteneriat, cu precizarea că una dintre condițiile de eligibilitate este ca aplicantul/ liderul de parteneriat să demonstreze că are competențe în prevenirea, depistarea precoce, diagnosticul și tratementul canceruluiAnunturi AMPOCUActive
07 ianuarie 2020 AM POCU modifică ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân – etapa II“ Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa II“.   Astfel, este introdusă obligativitatea derulării proiectelor în parteneriat, cu mențiunea că una dintre condițiile de eligibilitate este ca aplicantul/ liderul de parteneriat să demonstreze căAnunturi AMPOCUActive
06 ianuarie 2020 Lista plăților POIM – actualizare 31 decembrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 31 decembrie 2019Anunturi AMPOIMActive
06 ianuarie 2020 POIM: Proiectul pentru eficientizarea sistemului centralizat de termoficare a Capitalei poate fi depus până în decembrie 2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) anunță că proiectul pentru creşterea eficienţei energetice în sistemului centralizat de furnizare a energiei termice în municipiul Bucureşti va putea fi depus în perioada 15 ianuarie - 31 decembrie 2020.   Bugetul este de max. 1,68 miliarde lei.   Apelul finanțează proiectul major de termoficare a municipiului București:
  • Optimizarea/ reabilitarea/ extinderea rețelelor de transport şi distribuție a energiei termice;
Anunturi AMPOIMActive
31 decembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 31 decembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 31 decembrie 2019Anunturi AMPOCActive
30 decembrie 2019 Anunț de începere proiect: „Asistență Tehnică pentru identificarea orientărilor strategice privind investițiile naționale sprijinite prin fonduri europene și elaborarea documentelor de programare aferente perioadei 2021 – 2027” Anunț de începere proiect - „Asistență Tehnică pentru identificarea orientărilor strategice privind investițiile naționale sprijinite prin fonduri europene și elaborarea documentelor de programare aferente perioadei 2021 - 2027”, cod proiect 2.1.118Anunturi proiecteActive
24 decembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 24 decembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 24 decembrie 2019Anunturi AMPOCActive
24 decembrie 2019 AM POCU modifică ghidul „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C – etapa II” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C – etapa II”.   Astfel, este introdusă obligativitatea derulării proiectelor în parteneriate, cu precizarea că una dintre condițiile de eligibilitateAnunturi AMPOCUActive
24 decembrie 2019 Anunț de începere proiect: „Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene, inclusiv structurile implicate în gestionarea POAT, POIM, POS M, POS T, POC și POS CCE, prin asigurarea cheltuielilor cu polițele CASCO” Anunț de începere proiect - „Sprijin pentru Ministerul Fondurilor Europene, inclusiv structurile implicate în gestionarea POAT, POIM, POS M, POS T, POC și POS CCE, prin asigurarea cheltuielilor cu polițele CASCO”, cod SMIS 2014+: 133043 , cod proiect 2.1.116.Anunturi proiecteActive
23 decembrie 2019 Anunț concurs privind promovarea în grad profesional imediat superior pentru funcționarii din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunț concurs privind promovarea în grad profesional imediat superior pentru funcționarii din cadrul Ministerului Fondurilor Europene. Erată bibliografie pentru organizarea concursului/ examenului de promovare în grad profesional imediat superior - Direcția generală programe europene infrastructură mare   Rezultate selecție dosare - Direcția coordonare SMIS și IT Rezultate selecție dosare - Direcția generală programe europene capitalul uman Rezultate selecție dosare - Direcția generală programe europene infrastructurăAnunturi angajareActive
20 decembrie 2019 Consultare publică: Ghidul POCU „Competențe digitale pentru angajații IMM” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul „Competențe digitale pentru angajații IMM” – axa prioritară 3, obiectivul specific 3.12.   Vor beneficia de finanțări angajații întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv și în domeniile de specializare inteligentă sau care vor să-și extindă activitatea în aceste segmente. Proiectele vor fi implementateAnunturi AMPOCUActive
20 decembrie 2019 Consultare publică: Ghidul POCU „Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul „Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari” – axa prioritară 3, obiectivul specific 3.12.   Vor beneficia de finanțări angajații întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv și în domeniile de specializare inteligentă sau care vor să-și extindă activitatea în aceste segmente. Proiectele vorAnunturi AMPOCUActive
20 decembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 20 decembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 20 decembrie 2019Anunturi AMPOCActive
20 decembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 20 decembrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 20 decembrie 2019Anunturi AMPOIMActive
20 decembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 19 decembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 19 decembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
19 decembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 17 – 18 decembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 17 - 18 decembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
19 decembrie 2019 POCU: Lista intermediară a proiectelor aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară a proiectelor aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate”.   Începând cu data de 19 decembrie 2019 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehniceAnunturi AMPOCUActive
19 decembrie 2019 POCU: Proiectele în cadrul apelului „Măsuri de educație de tip a doua șansă” pot fi depuse până la data de 30 ianuarie 2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la ghidul „Măsuri de educație de tip a doua șansă”.   Perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului este prelungită până la data de 30 ianuarie 2020.Anunturi AMPOCUActive
18 decembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 18 decembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 18 decembrie 2019Anunturi AMPOCActive
17 decembrie 2019 POCU: Proiectele în cadrul apelului „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii” pot fi depuse până la data de 30 ianuarie 2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii”.   Perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului este prelungită până la data de 30 ianuarie 2020.Anunturi AMPOCUActive
17 decembrie 2019 POIM: Perioada de depunere a proiectelor aferente axelor 6 și 7 a fost prelungită până la 31 decembrie 2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) prelungește până la 31 decembrie 2020 perioada de depunere a proiectelor în cadrul anumitor măsuri finanțate din axele prioritare 6 și 7.   Astfel, beneficiarii vor putea accesa o perioadă de timp mai lungă finanțările acordate în cadrul următoarelor obiective specifice: Axa prioritară 6: - Obiectivul specific 6.1. - Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatateAnunturi AMPOIMActive
17 decembrie 2019 POCU: Lista cererilor respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul „Stagii de practică pentru studenți” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul de proiecte POCU/626/6/13 „Stagii de practică pentru studenți”.   Începand cu data de 17 decembrie 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi scrisoarea de informare însoțită de grilele de evaluare prinAnunturi AMPOCUActive
17 decembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 17 decembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 17 decembrie 2019Anunturi AMPOCActive
17 decembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 16 decembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 16 decembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
17 decembrie 2019 Anunț de începere proiect: „Sprijin pentru DCEI din cadrul MFE prin asigurarea de servicii de traducere autorizată și interpretariat în vederea realizării responsabilităţilor ce revin Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de instituție centrală responsabilă de politica de coeziune” Anunț de începere proiect - „Sprijin pentru DCEI din cadrul MFE prin asigurarea de servicii de traducere autorizată și interpretariat în vederea realizării responsabilităţilor ce revin Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de instituție centrală responsabilă de politica de coeziune”, cod MySMIS 129543.Anunturi proiecteActive
16 decembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 12 – 13 decembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 12 - 13 decembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
13 decembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 13 decembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 13 decembrie 2019Anunturi AMPOCActive
13 decembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 11 decembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 11 decembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
12 decembrie 2019 Lista plăților POC – 12 decembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 12 decembrie 2019Anunturi AMPOCActive
11 decembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 11 decembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 11 decembrie 2019Anunturi AMPOCActive
10 decembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 10 decembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 10 decembrie 2019Anunturi AMPOCActive
10 decembrie 2019 Descriere proiect: Asigurarea de servicii de asistență tehnică din partea experților Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare la nivelul beneficiarilor din sectorul de apă și apă uzată pentru managementul strategic al portofoliului de proiecte finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare Descriere proiect – „Asigurarea de servicii de asistență tehnică din partea experților Băncii Europene pentru Reconstrucție si Dezvoltare la nivelul beneficiarilor din sectorul de apă și apă uzată pentru managementul strategic al portofoliului de proiecte finanțat în cadrul POIM”Anunturi proiecteActive
10 decembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 6 – 9 decembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 6 - 9 decembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
09 decembrie 2019 Descriere proiect: „Sprijin pentru MFE în organizarea reuniunilor cu privire la Politica de coeziune în anul 2019” Descriere Proiect - „Sprijin pentru MFE în organizarea reuniunilor cu privire la Politica de coeziune în anul 2019”, cod MySMIS 129407  Anunturi proiecteActive
06 decembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 6 decembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 6 decembrie 2019Anunturi AMPOCActive
06 decembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 6 decembrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 6 decembrie 2019Anunturi AMPOIMActive
06 decembrie 2019 Instrucțiunea Organismului Intermediar pentru Transport nr. 8/ 2019 privind condițiile depunerii cererilor de rambursare în decembrie 2019 Organismului Intermediar pentru Transport publică Instrucțiunea nr. 8/29.11.2019 privind condițiile depunerii cererilor de rambursare în decembrie 2019.Anunturi AMPOIMActive
06 decembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 5 decembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 5 decembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
05 decembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 3 – 4 decembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 3 - 4 decembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
05 decembrie 2019 POCU: Lista cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelurile „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică listele finale ale cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte POCU/476/4/18/ „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri - Regiuni mai puțin dezvoltate” și POCU/478/4/18/„Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineriAnunturi AMPOCUActive
04 decembrie 2019 POCU: Apelul pentru prevenirea, depistarea precoce, diagnosticul și tratamentul pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C – etapa II Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C – etapa II”.   Obiectivul apelului este creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate cătreAnunturi AMPOCUActive
04 decembrie 2019 POCU: Apelul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân – etapa II” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa II”.   Obiectivul apelului este creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentruAnunturi AMPOCUActive
04 decembrie 2019 POCU: Apelul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal – etapa II” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa II”.   Apelurile vor finanța programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale pentru pacienții care au vârsta cuprinsă între 50-74 ani și locuiesc în regiunile: Vest, Sud-Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud-EstAnunturi AMPOCUActive
04 decembrie 2019 POCU: Apelul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa II”.   Apelul va finanța programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin.   Activități eligibile: • furnizarea serviciilor de sănătate din programele regionaleAnunturi AMPOCUActive
04 decembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 4 decembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 4 decembrie 2019Anunturi AMPOCActive
03 decembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 3 decembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 3 decembrie 2019Anunturi AMPOCActive
03 decembrie 2019 AM POC actualizează ghidul „Dezvoltarea RoEduNet” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) și Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Educației și Cercetarii anunță modificarea „Ghidului aferent Acțiunii 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale. Tip Proiect: Dezvoltarea RoEduNet”, prinAnunturi AMPOCActive
03 decembrie 2019 POCU: Solicitare de clarificare privind proiectele depuse în cadrul apelului „Stagii de practică pentru studenți” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 3 decembrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/626/6/13 „Stagii de practică pentru studenți”.   Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termen de 3 zile lucrătoareAnunturi AMPOCUActive
03 decembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 2 decembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 2 decembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
02 decembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 28 – 29 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 28 - 29 noiembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
02 decembrie 2019 Anunț de începere proiect: „Continuarea întăririi capacității Punctului Național de Contact pentru Romi – Etapa 2” Anunț de începere proiect - „Continuarea întăririi capacității Punctului Național de Contact pentru Romi – Etapa 2”, cod MySMIS 2014+ - 130368Anunturi proiecteActive
29 noiembrie 2019 POIM: Rată forfetară de 6% pentru proiectele de apă și apă uzată Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare publică Instrucțiunea nr. 24/2019 pentru aplicarea unitară a ratei forfetare de 6% pentru proiectele finanțate în cadrul POIM, sub-sectoarele de apă și apă uzată.   Anexă Instrucțiunea nr. 24/ 22/11/2019.Anunturi AMPOIMActive
29 noiembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 29 noiembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 29 noiembrie 2019Anunturi AMPOCActive
29 noiembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 29 noiembrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 29 noiembrie 2019Anunturi AMPOIMActive
29 noiembrie 2019 POCU: Proiectele în cadrul apelului „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă pot fi depuse până la data de 31 decembrie 2019 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum la Ghidul „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă”.   Perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului este prelungită până la data de 31 decembrie 2019.Anunturi AMPOCUActive
29 noiembrie 2019 POCU: Proiectele în cadrul apelului „Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular” pot fi depuse până la data de 31 ianuarie 2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul „Totul pentru inima ta - Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”, aprobat prin Ordinul 2493/ 28/11/2019.   Perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului este prelungită până la data de 31 ianuarie 2020, ora 16:00.Anunturi AMPOCUActive
29 noiembrie 2019 POCU: Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Bunicii Comunității Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/656/4/4/ „Bunicii Comunității Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării”.   Începând cu data de 02 decembrie 2019 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMISAnunturi AMPOCUActive
28 noiembrie 2019 POCU: Lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul „Stagii de practică pentru elevi” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul de proiecte POCU/633/6/14 „Stagii de practică pentru elevi”- Regiuni mai puțin dezvoltate.   Începând cu data de 28 noiembrie 2019, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+,Anunturi AMPOCUActive
28 noiembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 28 noiembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 28 noiembrie 2019Anunturi AMPOCActive
28 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 25 – 27 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 25 - 27 noiembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
28 noiembrie 2019 AM POCU actualizează ghidul solicitantului pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL – Etapa a III-a Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capitalul Uman publică corrigendum-ul la Ghidul solicitantului condiții specifice pentru depunerea în Sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locale (GAL) în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) - Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității), aprobat prin Ordinul 2488/ 28/11/2019   Modificările vizează: • introducerea categoriei deAnunturi AMPOCUActive
28 noiembrie 2019 POCU: Proiectele în cadrul apelului „Dezvoltarea serviciilor de educație antrepreșcolară” pot fi depuse până la data de 10 ianuarie 2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul „Dezvoltarea serviciilor de educație antrepreșcolară”, axa prioritară 6 - Educație și competențe, obiectivul specific 6.2., aprobat prin Ordinul nr. 2482/ 26.11.2019.   Modificarea vizează prelungirea perioadei de depunere a proiectelor până la data de 10 ianuarie 2020.Anunturi AMPOCUActive
27 noiembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 27 noiembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 27 noiembrie 2019Anunturi AMPOCActive
26 noiembrie 2019 Anunţ de începere proiect: „Formarea continuă a personalului Ministerului Fondurilor Europene implicat în coordonarea, gestionarea și implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate” Anunţ de începere proiect - „Formarea continuă a personalului Ministerului Fondurilor Europene implicat în coordonarea, gestionarea și implementarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate”, cod My SMIS 126053, cofinanțat din POAD 2014-2020, DF nr. 86767/22 noiembrie 2018Anunturi proiecteActive
26 noiembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 25 noiembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 25 noiembrie 2019Anunturi AMPOCActive
26 noiembrie 2019 AM POC publică Ghidul aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 publică Ghidul solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare, axa prioritară: 1, Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare, în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, obiectivul specific 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate.   Activități eligibile: • investiții în facilități de cercetare-dezvoltare comune ale clusterului; •Anunturi AMPOCActive
25 noiembrie 2019 AM POCU publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/303/5/2/  Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/303/5/2/ Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori- Regiuni mai puțin dezvoltate.   Începând cu data de 25 noiembrie 2019, solicitanții aleAnunturi AMPOCUActive
25 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 21 – 22 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 21 - 22 noiembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
22 noiembrie 2019 AM POCU publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/304/5/2 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/304/5/2 - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori; Obiectivul specific 5.2: Reducerea numărului de persoane aflate în risc deAnunturi AMPOCUActive
22 noiembrie 2019 Descriere proiect: „Sprijin pentru MFE și MDRAPFE, inclusiv AM POAT, AM POC, AM/OIR POIM, prin asigurarea cheltuielilor cu chiria și a cheltuielilor conexe”, cod proiect 119877 Descriere proiect - „Sprijin pentru MFE și MDRAPFE, inclusiv AM POAT, AM POC, AM/OIR POIM, prin asigurarea cheltuielilor cu chiria și a cheltuielilor conexe”, cod proiect 119877Anunturi proiecteActive
22 noiembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 22 noiembrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 22 noiembrie 2019Anunturi AMPOIMActive
22 noiembrie 2019 POCU: Solicitare de clarificare în etapa de evaluare tehnică și financiară în cadrul apelului „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 25 noiembrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității,Anunturi AMPOCUActive
21 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 20 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 20 noiembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
21 noiembrie 2019 Corrigendum privind Instrucțiunea nr. 18/2019 privind modul de calcul al indicatorilor de realizare CO24/25 și raportarea în MySMIS Corrigendum Instrucțiunea nr. 18/17/04/2019 privind modul de calcul al indicatorilor de realizare CO24/25 și raportarea în MySMISAnunturi AMPOCActive
21 noiembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 21 noiembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 21 noiembrie 2019Anunturi AMPOCActive
21 noiembrie 2019 Anunț privind încadrarea pe perioadă determinată a unui post de natură contractuală în cadrul proiectului: „Platforma Națională de Bune Practici pentru Romi”, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8727 Anunț concurs privind încadrarea pe perioadă determinată a unui post de natură contractuală în cadrul proiectului: „Platforma Națională de Bune Practici pentru Romi”, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8727 Rezultate selecție dosare Rezultate probă interviu Rezultate finaleAnunturi angajareActive
21 noiembrie 2019 AM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/462/4/15/ Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/462/4/15/Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate - Regiuni mai puțin dezvoltate”.Anunturi AMPOCUActive
20 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 18 – 19 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 18 - 19 noiembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
19 noiembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 19 noiembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 19 noiembrie 2019Anunturi AMPOCActive
18 noiembrie 2019 Anunț privind ocuparea a două funcții publice de execuție temporar vacante din cadrul Serviciului asigurarea capacității administrative, Direcția generală managementul resurselor umane și asigurarea capacității administrative Anunț privind ocuparea a două funcții publice de execuție temporar vacante din cadrul Serviciului asigurarea capacității administrative, Direcția generală managementul resurselor umane și asigurarea capacității administrative. Rezultat selecție dosare Rezultate probe suplimentare Rezultat probă scrisă Rezultat interviu Rezultate finaleAnunturi angajareActive
18 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 14 – 15 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 14 - 15 noiembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
18 noiembrie 2019 AM POCU prelungește perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „România profesională – Întreprinderi competitive” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul „România profesională – Întreprinderi competitive” - POCU 2014 – 2020, axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, obiectivul specific 3.8.   Perioada de depunere a proiectelor a fost prelungită până la data de 31 ianuarie 2020, ora 16:00.   Totodată, sunt făcute clarificări în privința valorii maxime a ajutorului deAnunturi AMPOCUActive
15 noiembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 15 noiembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 15 noiembrie 2019Anunturi AMPOCActive
15 noiembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 15 noiembrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 15 noiembrie 2019Anunturi AMPOIMActive
14 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 13 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 13 noiembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
14 noiembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 14 noiembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 14 noiembrie 2019Anunturi AMPOCActive
13 noiembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 13 noiembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 13 noiembrie 2019Anunturi AMPOCActive
13 noiembrie 2019 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 31 octombrie 2019 Situația proiectelor depuse în cadrul POIM – 31 octombrie 2019:   Situația contestațiilor depuse în cadrul POIM – 31 octombrie 2019:Anunturi AMPOIMActive
13 noiembrie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 octombrie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 octombrie 2019, disponibilă în pdf și excelAnunturi AMPOIMActive
13 noiembrie 2019 POCU: Solicitare clarificări în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Stagii de practică pentru elevi” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 13 noiembrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/633/6/14 „Stagii de practică pentru elevi”.   Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termen de 3 zile lucrătoareAnunturi AMPOCUActive
13 noiembrie 2019 POC: Centralizatorul cu observațiile exprimate în cadrul procesului de consultare publică – Acțiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD, proiecte pentru clustere de inovare Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate publică „Centralizator cu observațiile exprimate în cadrul procesului de consultare publică - Acțiunea 1.1.1 - Mari infrastructuri de CD, proiecte pentru clustere de inovareAnunturi AMPOCActive
13 noiembrie 2019 AM POCU publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte: POCU/476 și POCU/478 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte: POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale și socio – profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin dezvoltate si POCU/478/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – ServiciiAnunturi AMPOCUActive
13 noiembrie 2019 Anunț de începere proiect: „Sprijin pentru DGPEC în gestionarea POC 2014 – 2020 și închiderea POSCCE 2007 – 2013”, MySMIS 126748, cod proiect 2.1.087 Anunț de începere proiect – „Sprijin pentru DGPEC în gestionarea POC 2014 - 2020 și închiderea POSCCE 2007 - 2013”, MySMIS 126748, cod proiect 2.1.087    Anunturi proiecteActive
13 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 12 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 12 noiembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
12 noiembrie 2019 POIM: Instrucțiunea nr. 23/2019 privind utilizarea Metodologiei de cuantificare a valorii unor modificări contractuale Autoritatea de Management pentru Programul Infrastructură Mare emite Instrucțiunea nr. 23/12.11.2019 privind utilizarea metodologiei de cuantificare a valorii unor modificări contractuale în aplicarea Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6906/23.11.2017 și de cuantificare a valorii unor modificări contractuale nesubstanțiale în aplicarea Instrucțiunii Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) nr. 1/2016 și a instrucțiunii ANAP nr. 3/2017.Anunturi AMPOIMActive
12 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 11 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 11 noiembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
11 noiembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 11 noiembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 11 noiembrie 2019Anunturi AMPOCActive
08 noiembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 8 noiembrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 8 noiembrie 2019Anunturi AMPOIMActive
08 noiembrie 2019 Anunț de începere proiect: „Creșterea capacității MFE de a gestiona portofoliul de proiecte prin care se asigură sprijinul orizontal logistic și al achizițiilor publice necesar coordonării FESI și gestionării POAT, POIM și POC”, cod SMIS 2014+: 129611 /cod proiect 1.1.112 Anunț de începere proiect - „Creșterea capacității MFE de a gestiona portofoliul de proiecte prin care se asigură sprijinul orizontal logistic și al achizițiilor publice necesar coordonării FESI și gestionării POAT, POIM și POC ”, cod SMIS 2014+: 129611 /cod proiect 1.1.112Anunturi proiecteActive
08 noiembrie 2019 Anunț de începere proiect: „Sprijin pentru MFE în vederea derulării achizițiilor POAD 2018-2021 – servicii auxiliare” Anunț de începere proiect - „Sprijin pentru MFE în vederea derulării achizițiilor POAD 2018-2021 – servicii auxiliare”Anunturi proiecteActive
08 noiembrie 2019 Anunț de începere proiect: „Sprijin pentru MFE și MDRAPFE în gestionarea POCU 2014-2020 prin asigurarea cheltuielilor cu relocarea, chiria și alte cheltuieli conexe”, cod proiect 116473 Anunț de începere proiect - „Sprijin pentru MFE și MDRAPFE în gestionarea POCU 2014-2020 prin asigurarea cheltuielilor cu relocarea, chiria și alte cheltuieli conexe”, cod proiect 116473Anunturi proiecteActive
07 noiembrie 2019 Anunț de începere proiect: „Continuarea sprijinului pentru Ministerul Fondurilor Europene prin asigurarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate și mentenanța pentru aplicația PROSYS în gestionarea POCU”, cod MySMIS 129699 Anunț de începere proiect - „Continuarea sprijinului pentru Ministerul Fondurilor Europene prin asigurarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate și mentenanța pentru aplicația PROSYS în gestionarea POCU”, cod MySMIS 129699.Anunturi proiecteActive
05 noiembrie 2019 AM POIM actualizează planurile de management/ acțiune pentru finanțarea proiectelor destinate protecţiei şi conservării biodiversităţii şi refacerii ecosistemelor degradate Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare actualizează Anexa 8 - Informaţii privind planurile de management şi planurile de acţiune aprobate pentru ariile naturale protejate / speciile de interes național, aferentă ghidului „Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate” - axa prioritară 4, obiectivul specific 4.1.   ReamintimAnunturi AMPOIMActive
05 noiembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 31 octombrie – 4 noiembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 31 octombrie - 4 noiembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
05 noiembrie 2019 Lista proiectelor POCU contractate până la 31 octombrie 2019 Lista proiectelor POCU contractate până la 31 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
04 noiembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 4 noiembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 4 noiembrie 2019Anunturi AMPOCActive
04 noiembrie 2019 AM POCU – Solicitare clarificări Apelurile POCU/303/5/2/ și POCU/304/5/2/ Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 informează solicitanții că începând cu data de 04 noiembrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul: • Apelului de proiecte POCU/303/5/2/- Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașeAnunturi AMPOCUActive
01 noiembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 1 noiembrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 1 noiembrie 2019Anunturi AMPOIMActive
31 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 31 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 31 octombrie 2019Anunturi AMPOCActive
31 octombrie 2019 AM POAT a revizuit ghidul solicitantului Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a revizuit Ghidului solicitantului POAT 2014-2020.   Acțiuni sprijinite și activități:   1. Axa prioritară 1: „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din fondurile ESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”. - întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din fondurile ESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature; - asistență orizontalăAnunturi AMPOATActive
31 octombrie 2019 Solicitare clarificări în etapa evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Bunicii Comunității – Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 31 octombrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte „Bunicii Comunității - Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice - Teritoriul  ITI Delta Dunării”, POCU/656/ 4/4/ Reducerea numarului de persoane aparținând grupurilor vulnerabileAnunturi AMPOCUActive
31 octombrie 2019 POIM: 150,4 mil. euro euro pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul „Creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor”, axa prioritară 8. „Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale”, obiectivul specific 8.1 „Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile” și obiectivul specific 8.2 „Creşterea gradului de interconectare a SistemuluiAnunturi AMPOIMActive
31 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 30 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 30 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
30 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 28 – 29 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 28 - 29 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
30 octombrie 2019 Consultare publică POCU: Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare ghidul „Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa II”, axa prioritară 4/ prioritatea de investiții 9.iv/ obiectivul specific 4.9.   Obiectivul apelului este creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnosticAnunturi AMPOCUActive
29 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 29 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 29 octombrie 2019Anunturi AMPOCActive
29 octombrie 2019 POIM: Notă pentru clarificarea aspectelor metodologice privind evaluare cererilor de finanțare pentru activități de tip D în cadrul apelului „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică o Notă pentru clarificarea aspectelor metodologice privind evaluare cererilor de finanțare pentru activități de tip D în cadrul axei prioritare 4/ obiectivul specific 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate”.    Anunturi AMPOIMActive
28 octombrie 2019 Corrigendum la ghidul solicitantului pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL – Etapa a III-a Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul solicitantului condiții specifice pentru depunerea în SistemuL MySMIS a  cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locale (GAL) în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală - Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității  - axa prioritară 5/ prioritatea deAnunturi AMPOCUActive
28 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 28 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 28 octombrie 2019Anunturi AMPOCActive
28 octombrie 2019 Instrucțiunea nr. 33/ 2019 privind decontarea costurilor salariale în cadrul Programului Operațional Competitivitate Instrucțiunea nr. 33/ 25.10.2019 privind decontarea costurilor salariale în cadrul Programului Operațional Competitivitate  Anunturi AMPOCActive
28 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 25 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 25 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
28 octombrie 2019 POCU lansează apelul „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelurile „Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs” - axa prioritară 6 , obiectivul specific 6.1. Creșterea numărului de tineri NEETs  șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, înregistrați la SPO (Serviciului Public de Ocupare) care se reîntorc în educație în programe de tip aAnunturi AMPOCUActive
28 octombrie 2019 POCU: 23 mil. euro pentru sprijinirea tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție socială Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelurile „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială - axa prioritară 4/ prioritatea de investiții 9.iv/ obiectievtivele specifice 4.12 și  4.13. Un apel va finanța proiecte în regiunile mai puțin dezvoltate, iar altul – regiunea dezvoltată București- Ilfov.   Apelurile de proiecte vorAnunturi AMPOCUActive
25 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 25 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 25 octombrie 2019Anunturi AMPOCActive
25 octombrie 2019 Ordin 1891/ 18.10.2019 privind modificarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 2.3.1 „Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data si Big Data – Secțiunea E-guvernare și Open Data” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale anunță modificarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 2.3.1. „Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a OpenAnunturi AMPOCActive
25 octombrie 2019 Ordin 639/22.10.2019 privind modificarea și completarea Anexei la Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică nr. 9319/31.08.2016 pentru aprobarea ghidului solicitantului „Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități (proiecte fazate)”  Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării și Inovarii anunță modificarea și completarea Anexei la Decizia Președintelui Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică nr. 9319/31.08.2016 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru tipul de proiect ”Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/universități (proiecte fazate)” din cadrul Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD.      Anunturi AMPOCActive
25 octombrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 25 octombrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 25 octombrie 2019Anunturi AMPOIMActive
25 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 24 octombrie 2019 Lista plăților POCU - 24 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
24 octombrie 2019 Ordinul nr. 2020/2019 pentru modificarea Anexei Ordinului ministrului Fondurilor Europene nr. 2786/2015 pentru aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare Ordinul nr. 2020/ 23 octombrie 2019 pentru modificarea Anexei Ordinului ministrului Fondurilor Europene nr. 2786/2015 pentru aprobarea constituirii Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură MareAnunturi AMPOIMActive
24 octombrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de promovare a postului vacant aferent funcției publice de conducere de Director general al Direcției generale asistentă tehnică programe europene din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunț privind ocuparea prin concurs de promovare a postului vacant aferent funcției publice de conducere de Director general al Direcției generale asistentă tehnică programe europene din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunț întrerupere procedură de concursAnunturi angajareActive
24 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 23 octombrie 2019 Lista plăților POCU – 23 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
23 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 22 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 22 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
23 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 23 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 23 octombrie 2019Anunturi AMPOCActive
23 octombrie 2019 Anunţ privind încadrarea pe perioadă determinată a unor posturi de natură contractuală în cadrul proiectului: „Platforma Națională de Bune Practici pentru Romi”, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8727 Anunţ concurs privind încadrarea pe perioadă determinată a unor posturi de natură contractuală în cadrul proiectului: „Platforma Națională de Bune Practici pentru Romi”, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8727 Rezultate selecție dosare Rezultate probă interviu Rezultate soluționare contestații Rezultate finale  Anunturi angajareActive
22 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 21 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 21 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
22 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 22 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 22 octombrie 2019Anunturi AMPOCActive
21 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 21 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 21 octombrie 2019Anunturi AMPOCActive
21 octombrie 2019 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 30 septembrie 2019 Situația proiectelor depuse în cadrul POIM – 30 septembrie 2019:  

Situația contestațiilor – 30 septembrie 2019:

 
Anunturi AMPOIMActive
21 octombrie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 30 septembrie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 30 septembrie 2019, disponibilă în .excel și .pdf  Anunturi AMPOIMActive
21 octombrie 2019 Lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității – apelul „Bunicii Comunității – Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/656/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socioprofesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale, denumire apel „Bunicii Comunității - Servicii sociale și socio-medicaleAnunturi AMPOCUActive
21 octombrie 2019 POCU – lista proiectelor contractate până la data 30 septembrie 2019 POCU - lista proiectelor contractate până la data 30 septembrie 2019  Anunturi AMPOCUActive
21 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare – 17 – 18 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare - 17 - 18 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
18 octombrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 18 octombrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 18 octombrie 2019Anunturi AMPOIMActive
18 octombrie 2019 AM POCU modifică „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene modifică documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” prin Ordinul nr. 1848/2019.   Modificările vizează: - Aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind ProtecțiaAnunturi AMPOCUActive
18 octombrie 2019 AM POCU prelungește perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Măsuri de educație de tip A doua șansă” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de educație de tip A doua șansă” - axa prioritară 6/ prioritatea de investiții 10.i/ obiectivele specifice 6.4 și 6.6.   Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de transmitere a proiectelor în sistemul electronic MySMIS până la data de 19 decembrie 2019, ora 16.00.Anunturi AMPOCUActive
18 octombrie 2019 Lista proiectelor respinse după etapa conformității administrative și a eligibilității – apelul „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate” Autoritatea de Management Programul Operațional Capitalul Uman 2014 - 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/462/4/15: „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung - Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilitățiAnunturi AMPOCUActive
18 octombrie 2019 Lista contractelor semnate/ reziliate POC 2014 – 2020 – actualizare 17 octombrie 2019 Lista contractelor semnate/ reziliate POC 2014 – 2020 - actualizare 17 octombrie 2019      Anunturi AMPOCActive
17 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 17 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 17 octombrie 2019  Anunturi AMPOCActive
17 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 16 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 16 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
16 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 16 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 16 octombrie 2019Anunturi AMPOCActive
16 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 15 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 15 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
15 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 15 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 15 octombrie 2019Anunturi AMPOCActive
15 octombrie 2019 Instrucțiunea nr. 32/ 2019 privind modificarea prevederilor specifice ale contractului de finanțare prin introducerea aprobării prin notificare a contractelor subsidiare pentru proiectele de tip G tripartite Instrucțiunea nr. 32/ 14.10.2019 privind modificarea prevederilor specifice ale contractului de finanțare prin introducerea aprobării prin notificare a contractelor subsidiare pentru proiectele de tip G tripartite  Anunturi AMPOCActive
15 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 14 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 14 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
15 octombrie 2019 POCU: Completări la ghidul „Diaspora Start Up” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene aduce completări ghidului „Diaspora Start Up” prin Ordinul nr. 1837/ 14 octombrie 2019.      Anunturi AMPOCUActive
14 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 10 – 11 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 10 - 11 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
14 octombrie 2019 Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant la Direcția Generală Programe Europene Competitivitate, în cadrul echipei de implementare a proiectului „Sprijin pentru DGPEC în gestionarea POC 2014 – 2020 și închiderea POSCCE 2007 – 2013” Anunț concurs pentru ocuparea unui post vacant la Direcția Generală Programe Europene Competitivitate, în cadrul echipei de implementare a proiectului „Sprijin pentru DGPEC în gestionarea POC 2014 - 2020 și închiderea POSCCE 2007 - 2013”. Rezultat selecție dosare Rezultat interviu Rezultate finale pentru concursul organizat de Ministerul Fondurilor Europene în data de 29 octombrie 2019, proba interviu la Direcția Generală Programe Europene Competitivitate, înAnunturi angajareActive
14 octombrie 2019 Anunț privind implementarea proiectului: „Dezvoltarea capacității instituționale a Ministerul Fondurilor Europene printr-un sistem integrat de management al calității” Anunț privind implementarea proiectului - „Dezvoltarea capacității instituționale a Ministerul Fondurilor Europene printr-un sistem integrat de management al calității”.Anunturi proiecteActive
11 octombrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 11 octombrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 11 octombrie 2019Anunturi AMPOIMActive
11 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 10 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 10 octombrie 2019Anunturi AMPOCActive
10 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 9 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 9 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
10 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 10 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 10 octombrie 2019Anunturi AMPOCActive
10 octombrie 2019 Lista proiectelor contractate POAT – actualizată la 30 septembrie 2019 Lista proiectelor contractate POAT – actualizată la 30 septembrie 2019Anunturi AMPOATActive
10 octombrie 2019 POCU: Lista de întrebări și răspunsuri referitoare la Ghidul pentru depunerea în MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL – Etapa a III-a Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista de întrebări și răspunsuri frecvente cu privire la prevederile Ghidului solicitantului – condiții speciale pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de Grupurile de Acțiune Locale (GAL) în cadrul  Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) – Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității, axa prioritară 5, prioritatea de investițiiAnunturi AMPOCUActive
09 octombrie 2019 Ministerul Fondurilor Europene anunță organizarea examenului pentru numirea în noile funcții publice a funcționarilor publici din cadrul structurilor aparatului propriu al Ministerului Fondurilor Europene ale căror funcţii publice au fost supuse reorganizării Ministerul Fondurilor Europene anunță organizarea examenului pentru numirea în noile funcții publice a funcționarilor publici din cadrul structurilor aparatului propriu al Ministerului Fondurilor Europene ale căror funcţii publice au fost supuse reorganizării Anunț testare Erată la bibliografia pentru examenul organizat în data de 14 octombrie 2019 pentru funcționarii publici din cadrul Direcției generale programe infrastructură mare a caror funcții au fost supuse reorganizării, ca urmareAnunturi angajareActive
09 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 9 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 9 octombrie 2019Anunturi AMPOCActive
09 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 7 – 8 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 7 - 8 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
09 octombrie 2019 Solicitare clarificări în etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității, pentru apelul de proiecte „Bunicii Comunității –  Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data 09 octombrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte „Bunicii Comunității - Servicii sociale si socio-medicale pentru persoane vârstnice - TERITORIUL ITI DELTA DUNĂRII”, POCU/656/ 4/4/ Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prinAnunturi AMPOCUActive
08 octombrie 2019 Consultare publică: Apel POCU pentru sprijinirea doctoranzilor și cercetătorilor Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman lansează în consultare ghidul „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători postdoctorat”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectiv specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare,Anunturi AMPOCUActive
08 octombrie 2019 AM POCU prelungește apelul „Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică corrigendum-ul la GS - CS „Totul pentru inima ta - Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”, aferent axei prioritare 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul specific: 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratamentAnunturi AMPOCUActive
08 octombrie 2019 AM POCU prelungeste perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Dezvoltarea Serviciilor de Educație Antrepreșcolară” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Dezvoltarea Serviciilor de Educație Antrepreșcolară”, aferent Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 , Axa Prioritară 6: „Educație și competențe”, Obiectivul Specific 6.2 „Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținândAnunturi AMPOCUActive
07 octombrie 2019 AM POCU informează solicitanții că vor primi solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității, inclusiv servicii pe termen lung – Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate, regiuni mai putin dezvoltate” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 08 octombrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/462/4/15: „Reducerea numărului persoanelor vârstnice și a celor cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale, prin furnizarea de servicii sociale și medicale la nivelul comunității,Anunturi AMPOCUActive
07 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 4 octombrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 4 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
07 octombrie 2019 Anunț concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante la Direcția Generală Programe Europene Capital Uman, în cadrul echipei de implementare a proiectului: „Îmbunătățirea capacității DGPECU în gestionarea proiectelor finanțate din POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual” Concurs pentru ocuparea a 6 posturi vacante la Direcția Generală Programe Europene Capital Uman, în cadrul echipei de implementare a proiectului: „Îmbunătățirea capacității DGPECU în gestionarea proiectelor finanțate din POCU 2014-2020, prin angajare de personal contractual”. Rezultate selecție dosare  Rezultate probe interviu Rezultate finale  Anunturi angajareActive
04 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 4 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 4 octombrie 2019Anunturi AMPOCActive
04 octombrie 2019 Apeluri POCU închise – Număr cereri de finanțare depuse iulie-septembrie 2019 Apeluri POCU închise - Număr cereri de finanțare depuse în perioada iulie-septembrie 2019  Anunturi AMPOCUActive
04 octombrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 4 octombrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 4 octombrie 2019Anunturi AMPOIMActive
04 octombrie 2019 Anunț solicitare clarificări etapa CAE apeluri POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale și socio – profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin dezvoltate și POCU/478/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale și socio – profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai dezvoltate,” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 04 octombrie 2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte POCU/476/4/18/Operațiune compozită OS. 4.12, 4.13, 4.14 – Servicii sociale și socio - profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puținAnunturi AMPOCUActive
03 octombrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 3 octombrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 3 octombrie 2019  Anunturi AMPOCActive
03 octombrie 2019 Instrucțiunea nr. 6 privind Metodologia de actualizare a prețului contractelor de derulare a procedurii de atribuire, contracte încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016 respectiv a Legii nr. 99/2016, a căror procedură de atribuire a fost inițiată și derulată în baza OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, din cadrul proiectelor finanțate prin POIM, axele 1-2 Instrucțiunea nr. 6 privind Metodologia de actualizare a prețului contractelor de derulare a procedurii de atribuire, contracte încheiate după data intrării în vigoare a Legii nr. 98/2016 respectiv a Legii nr. 99/2016, a căror procedură de atribuire a fost inițiată și derulată în baza OUG 34/2006 cu modificările și completările ulterioare, din cadrul proiectelor finanțate prin POIM, axele 1-2.   Instrucțiunea a fost emisă de catreAnunturi AMPOIMActive
03 octombrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 30 septembrie – 2 octombrie 2019 Lista plăților POCU - 30 septembrie - 2 octombrie 2019Anunturi AMPOCUActive
02 octombrie 2019 Ordinul nr. 1746/01.10.2019 și 908/26.09.2019 privind modificarea ghidurilor solicitantului aferente Acțiunilor 2.3.1., 2.3.2. și 2.3.3 Autoritatea de Management Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene împreună cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale anunță modificarea ghidurilor solicitantului aferente Acțiunilor 2.3.1., 2.3.2. și 2.3.3  Anunturi AMPOCActive
01 octombrie 2019 POCU – 60 mil. euro pentru proiectele de dezvoltare profesională a persoanelor cu un nivel scăzut de calificare și cu vârsta de peste 40 de ani din zonele defavorizate Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului „Creșterea nivelului de calificare a angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii”, aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.12. „Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți cu un nivel scăzut de calificare șiAnunturi AMPOCUActive
30 septembrie 2019 Instrucțiunea nr. 31 pentru completarea Instrucțiunii nr. 13 privind modul de calcul și raportare a valorii indicatorului CO27 „Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D” de către beneficiarii POC Axa 1 Instrucțiunea nr. 31/30.09.2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 13/02.04.2019 privind modul de calcul și raportare a valorii indicatorului CO27 „Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D” de către beneficiarii POC Axa 1Anunturi AMPOCActive
30 septembrie 2019 Lista beneficiarilor start-up POCU – 18 septembrie 2019 Centralizator start-upuri POCU - 18 septembrie 2019   [smartslider3 slider=14]  Anunturi AMPOCUActive
30 septembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 30 septembrie 2019 Lista plăților POC - 30 septembrie 2019Anunturi AMPOCActive
30 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 27 septembrie 2019 Lista plăților AM POCU - 27 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
30 septembrie 2019 Instrucțiunea nr. 22/ 2019 privind aplicarea Regulamentului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal Instrucțiunea nr. 22/ 2019 privind aplicarea Regulamentului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, emisă de către AM POIM la data de 20 septembrie 2019  Anunturi AMPOIMActive
27 septembrie 2019 Instrucțiunea nr. 30 din 27 septembrie 2019 privind raportarea în sistemul electronic MySMIS a valorilor indicatorilor de realizare/ rezultat pentru proiectele fazate non majore finalizate din cadrul axei prioritare 2, POC 2014 – 2020 Instrucțiunea nr. 30 din 27 septembrie 2019 privind raportarea în sistemul electronic MySMIS a valorilor indicatorilor de realizare/ rezultat pentru proiectele fazate non majore finalizate din cadrul axei prioritare 2, POC 2014 - 2020.    Anunturi AMPOCActive
27 septembrie 2019 Ordinul nr. 1726/ 2019 privind completarea GS CS „România Start Up Plus”, aferent POCU 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7. „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1839/ 2016 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul nr. 1726/ 2019 privind completarea Ghidului Solicitantului Conditii Specifice "Romania Start Up Plus, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 3- „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul specific 3.7. „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1839/2016,Anunturi AMPOCUActive
27 septembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 27 septembrie 2019 Lista plăților POIM - actualizare 27 septembrie 2019Anunturi AMPOIMActive
27 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 25 – 26 septembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 25 - 26 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
26 septembrie 2019 Ordinul privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin.(4) din OUG nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, pentru proiectele finanțate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul POCU, aferentă POCU 2014 – 2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul nr. 1629 din 12 septembrie 2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996,Anunturi AMPOCUActive
26 septembrie 2019 Ordinul de revizuire a schemei de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul nr. 1626 din 12 septembrie 2019 de modificare și consolidare a schemei de ajutor de minimis „Diaspora Start-Up”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.   Ordinul 1626/2019Anunturi AMPOCUActive
26 septembrie 2019 Ordinul de revizuire a schemei de ajutor de minimis „România Start-Up Plus”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul nr. 1627 din 12 septembrie 2019 de modificare și consolidare a schemei de ajutor de minimis „România Start-Up Plus”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.   OrdinulAnunturi AMPOCUActive
26 septembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 26 septembrie 2019 Lista plăților POC - actualizare 26 septembrie 2019Anunturi AMPOCActive
26 septembrie 2019 AM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/464/3/12/ „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților” - Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați - Regiuni mai puțin dezvoltate.  Anunturi AMPOCUActive
26 septembrie 2019 POCU lansează în consultare publică Ghidul – Măsuri de educație de tip A doua șansă pentru tinerii NEETs Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii  NEETs (tineri care nu sunt înscriși într-un program de educație, ocupare sau formare profesională )”- AP 6/ PI 8.ii/ OS 6.1.   Apelul urmărește creșterea accesului la măsuri de educație pentru tineriiAnunturi AMPOCUActive
25 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 24 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 24 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
24 septembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 24 septembrie 2019 Lista plăților POC - 24 septembrie 2019Anunturi AMPOCActive
24 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 23 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 23 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
24 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 20 septembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 20 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
23 septembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 23 septembrie 2019 Lista plăților POC - 23 septembrie 2019Anunturi AMPOCActive
23 septembrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul logistică, Direcția generală achiziții publice și servicii interne Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a unei funcții publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Serviciul logistică, Direcția generală achiziții publice și servicii interne Anunț amânare concurs Rezultat selecție dosare Anunț întrerupere procedură concursAnunturi angajareActive
23 septembrie 2019 POIM: 175 milioane euro pentru protecţia şi conservarea biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare lansează Ghidul solicitantului pentru Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate, aferent axei prioritare 4 – „Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calitătii aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric”, obiectivul specific 4.1 „Creșterea gradului deAnunturi AMPOIMActive
20 septembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 20 septembrie 2019 Lista plăților POIM - 20 septembrie 2019Anunturi AMPOIMActive
20 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 18 – 19 septembrie 2019 Lista plăților POCU - actualizare 18 - 19 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
19 septembrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a postului vacant de șef serviciu la Serviciul monitorizare proiecte transport, Direcția monitorizare proiecte, Direcția generală programe europene infrastructură mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a postului vacant de șef serviciu la Serviciul monitorizare proiecte transport, Direcția monitorizare proiecte, Direcția generală programe europene infrastructură mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunț amânare concurs Rezultat selecție dosare Rezultat soluționare contestații selecția dosarelor Rezultat probă scrisă Rezultat interviu Rezultatul finalAnunturi angajareActive
18 septembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 18 septembrie 2019 Lista plăților POC - 18 septembrie 2019Anunturi AMPOCActive
18 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 16 – 17 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 16 - 17 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
18 septembrie 2019 POIM: Contract de finanțare aferent ghidurilor solicitantului pentru Axa Prioritară 1 (OS. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ) și Axa Prioritară 2 (OS. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) Contract de finanțare aferent ghidurilor solicitantului POIM pentru axele prioritare 1 și 2 - Anexa 6 (OS. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7  Anunturi AMPOIMActive
17 septembrie 2019 POIM alocă 88.7 mil. euro pentru promovarea investițiilor în creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică Ghidului solicitantului pentru „Creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor”, Axa prioritară 8 „Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale”, Obiectivul specific 8.1 „Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile”, și ObiectivulAnunturi AMPOIMActive
16 septembrie 2019 POIM: Apelul „Consolidarea Capacității de reacție în caz de dezastre” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul ghidul solicitantului „Consolidarea Capacității de reacție în caz de dezastre”.   Scopul apelului vizează promovarea investiţiilor pentru consolidarea capacităţii de reacţie în caz de dezastre pentru a diminua pierderile umane şi materiale, precum şi creşterea gradului de conştientizare a populaţiei şi autorităţilor în legătură cu riscul producerii dezastrelor.   Bugetul apelului este deAnunturi AMPOIMActive
16 septembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 16 septembrie 2019 Lista plăților POC - 16 septembrie 2019Anunturi AMPOCActive
16 septembrie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 august 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – la 31 august 2019, disponibile în .excel și .pdf Anunturi AMPOIMActive
16 septembrie 2019 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 31 august 2019 Situația proiectelor depuse în cadrul POIM – 31 august 2019:   Situația contestațiilor – 31 august 2019:  Anunturi AMPOIMActive
16 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 12 – 13 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 12 - 13 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
13 septembrie 2019 POCU: 81 mil. euro pentru reducerea numărului de persoane în risc de sărăcie și excluziune socială Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică ghidul solicitantului pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității).   Bugetul apelului este de 81,2 milioane euro, iar proiectele finanțate vor sprijini reducerea numărului de persoane înAnunturi AMPOCUActive
13 septembrie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 13 septembrie 2019 Lista plăților POIM - 13 septembrie 2019Anunturi AMPOIMActive
13 septembrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a postului consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul comunicare instrumente structurale, Direcția de comunicare, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a postului consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul comunicare instrumente structurale, Direcția de comunicare, din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunț amânare concurs Rezultat selecție dosare Rezultat contestație selecție dosare Rezultat probă scrisă Rezultate finale  Anunturi angajareActive
12 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 11 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 11 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
12 septembrie 2019 Lansare apel POCU: 5 mil. euro pentru finanțarea stagiilor de practică ale elevilor din Delta Dunării Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelul Stagii de practică pentru elevi - teritoriul ITI Delta Dunării - axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe, obiectivul specific 6.14 Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitivAnunturi AMPOCUActive
12 septembrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a postului vacant de șef serviciu, gradul II la Serviciul supraveghere proiecte, Direcția generală programe europene capital uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a postului vacant de șef serviciu, gradul II la Serviciul supraveghere proiecte, Direcția generală programe europene capital uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunț amânare concurs Rezultat selecție dosare Rezultat probă scrisă Rezultat final  Anunturi angajareActive
12 septembrie 2019 Anunț de începere proiect – promovarea impactul Politicii de Coeziune Anunț de începere proiect - promovarea impactul Politicii de CoeziuneAnunturi AMPOATActive
12 septembrie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 10 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 10 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
11 septembrie 2019 Lista plăților POC – actualizare 11 septembrie 2019 Lista plăților POC - 11 septembrie 2019Anunturi AMPOCActive
11 septembrie 2019 AM POCU publică lista finală a proiectelor selectate aferentă apelului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista finală a proiectelor selectate, aferentă apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”.   În cadrul apelului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, cu o alocare totală de 70 mil. euro, au fost depuse 307 proiecteAnunturi AMPOCUActive
10 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 6 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 6 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
09 septembrie 2019 Republicare anunț proiect: „Continuarea sprijinului pentru MFE prin asigurarea cheltuielilor cu chiria și a cheltuielilor conexe” – cod SMIS 126065 Republicare anunț proiect - „Continuarea sprijinului pentru MFE prin asigurarea cheltuielilor cu chiria și a cheltuielilor conexe” – cod SMIS 126065Anunturi proiecteActive
09 septembrie 2019 Lista plăților POC actualizare 9 septembrie 2019 Lista plăților POC - 9 septembrie 2019Anunturi AMPOCActive
06 septembrie 2019 Lista plăților POC actualizare 6 septembrie 2019 Lista plăților POC - 6 septembrie 2019Anunturi AMPOCActive
06 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 5 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 5 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
06 septembrie 2019 Lista plăților POIM actualizare 6 septembrie 2019 Lista plăților POIM - 6 septembrie 2019Anunturi AMPOIMActive
06 septembrie 2019 Anunţ privind ocuparea prin concurs de promovare a postului vacant de Şef serviciu la Serviciul constatare nereguli şi antifraudă, Direcţia generală programe europene competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunţ privind ocuparea prin concurs de promovare a postului vacant de Şef serviciu la Serviciul constatare nereguli şi antifraudă, Direcţia generală programe europene competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene Anunț amânare concurs Rezultat selecție Rezultat proba scrisa Rezultat interviu Rezultate finale    Anunturi angajareActive
06 septembrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de promovare a postului vacant de Director executiv adjunct, gradul II – Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Vest, unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Fondurilor Europene Anunț privind ocuparea prin concurs de promovare a postului vacant de Director executiv adjunct, gradul II - Organismul intermediar regional pentru Programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Regiunea Vest, unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Fondurilor Europene Rezultate selecție dosare Rezultate probă scrisă Rezultate interviu Rezultate finale    Anunturi angajareActive
05 septembrie 2019 Consultare publică: Ghid pentru sprijinirea integrării sociale și profesionale a tinerilor care părăsesc sistemul instituționalizat Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție special.   Apelul este lansat în condițiile în care tinerii instituționalizați au carențe în a interactiona corect cu autoritățile și dificultăți în găsirea și păstrarea unui loc de muncă. Din aceste motive,Anunturi AMPOCUActive
05 septembrie 2019 POIM: A fost actualizat ghidul „Dezvoltarea Infrastructurii Aeroportuare” Organismul Intermediar pentru Transport publică ghidul „Dezvoltarea Infrastructurii Aeroportuare” aferent obiectivului specific 2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale șiAnunturi AMPOIMActive
05 septembrie 2019 Consultare publică ghidul solicitantului ”Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea în consultare publică a Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție special, aferent AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.12 si OS 4.13.   Obiectivele specifice ale prezentului apel sunt: • Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituțiiAnunturi AMPOCUActive
05 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 4 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 4 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
05 septembrie 2019 AM POC publică Instrucțiunea nr. 29/ 4 septembrie 2019 privind abrogarea Instrucțiunii nr. 14605/ 16 martie 2017 privind implementarea proiectelor depuse de beneficiari în cadrul POC AM POC publică Instrucțiunea nr. 29/ 4 septembrie 2019 privind abrogarea Instrucțiunii nr. 14605/ 16 martie 2017 privind implementarea proiectelor depuse de beneficiari în cadrul POCAnunturi AMPOCActive
04 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 3 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 3 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
04 septembrie 2019 Lista plăților POC actualizare 4 septembrie 2019 Lista plăților POC - 4 septembrie 2019Anunturi AMPOCActive
04 septembrie 2019 Raport de Evaluare 2019 „Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 -Evaluarea intervențiilor POIM în domeniul transporturilor” Contract nr. 49180/05.07.2018 Raport de Evaluare 2019 „Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 -Evaluarea intervențiilor POIM în domeniul transporturilor” Contract nr. 49180/05.07.2018.Anunturi AMPOIMActive
03 septembrie 2019 Anunţ privind încadrarea pe perioadă determinată a unor posturi de natură contractuală în cadrul proiectului: „Sprijin pentru DGPEC în gestionarea POC 2014-2020 și închiderea POSCCE 2007-2013” Cod proiect 126748 Anunţ privind încadrarea pe perioadă determinată a unor posturi de natură contractuală în cadrul proiectului: „Sprijin pentru DGPEC în gestionarea POC 2014-2020 și închiderea POSCCE 2007-2013” Cod proiect 126748 Rezultate selecție dosare Rezultate soluționare contestații. Rezultate probă interviu Rezultate soluționare contestații Rezultate finaleAnunturi angajareActive
03 septembrie 2019 Anunţ de încheiere a proiectului: „Suplimentarea echipamentelor de stocare de la nivelul infrastructurii nodului Central SMIS, necesare deservirii sistemelor informatice susținute” Anunţ de încheiere a proiectului - „Suplimentarea echipamentelor de stocare de la nivelul infrastructurii nodului Central SMIS, necesare deservirii sistemelor informatice susținute (MySMIS2014/SMIS2014+/etc.)”Anunturi proiecteActive
03 septembrie 2019 AM POC publică completarea Instrucțiunii nr. 25/ 26 iulie 2019 privind raportarea indicatorului CO27 „Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D” Autoritatea de Management Programul Operațional Competitivitate publică completarea din 3 septembrie 2019 a Instrucțiunii nr. 25/ 26 iulie 2019 privind raportarea indicatorului CO27 „Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D”, de către beneficiarii POC Axa 1.Anunturi AMPOCActive
03 septembrie 2019 AM POC publică completarea Instrucțiunii nr. 26 din 14 august 2019 privind introducerea în sistemul electronic MySMIS a valorilor indicatorilor de realizare/ rezultat distinct pe tipuri de regiuni, pentru proiectele cu mai multe locații de implementare sau pro-rata, aflate în implementare/ evaluare Autoritatea de Management Programul Operațional Competitivitate publică completarea din 3 septembrie 2019 a Instrucțiunii nr. 26 din 14 august 2019 privind introducerea în sistemul electronic MySMIS a valorilor indicatorilor de realizare/ rezultat distinct pe tipuri de regiuni, pentru proiectele cu mai multe locații de implementare sau pro-rata, aflate în implementare/ evaluare din cadrul POC 2014 - 2020Anunturi AMPOCActive
03 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 2 septembrie 2019 Lista plăților POCU - 2 septembrie 2019Anunturi AMPOCUActive
02 septembrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a unei funcții publice de execuție vacantă de expert, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției coordonare SMIS și IT Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a unei funcții publice de execuție vacantă de expert, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției coordonare SMIS și IT. Rezultat selecție dosare Anunț amânare concurs Anunț probe eliminatorii. Rezultate probe eliminatorii Rezultate probă scrisă Rezultate interviu Rezultat contestație interviu Rezultate finale        Anunturi angajareActive
02 septembrie 2019 Ghidul privind participarea ofertanților din țări terțe pe piața achizițiilor publice din UE Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare informează beneficiarii despre apariția  Ghidului privind participarea ofertanților din țări terțe pe piața achizițiilor publice din UE, publicat de Comisia Europeană.   Documente:Anunturi AMPOIMActive
02 septembrie 2019 POC: 20,21 milioane euro pentru dezvoltarea serviciilor publice electronice Autoritatea de Management Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene împreună cu Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale anunță lansarea apelului aferent Acțiunii 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi BigAnunturi AMPOCActive
02 septembrie 2019 Metodologie privind monitorizarea indicatorilor financiari și fizici ai Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020 Metodologie privind monitorizarea indicatorilor financiari și fizici ai Programului Operațional Competitivitate 2014 - 2020Anunturi AMPOCActive
02 septembrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a unei funcții publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției generale programe infrastructura mare Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a unei funcții publice vacante de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției generale programe infrastructura mare Rezultat selecție dosare Anunț amânare concurs Rezultat probă scrisă Rezultat interviu Rezultat final  Anunturi angajareActive
02 septembrie 2019 Lista plăților POCU actualizare 30 august 2019 Lista plăților POCU - 30 august 2019Anunturi AMPOCUActive
02 septembrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul coordonare sistem, Direcția coordonare sistem și monitorizare, Direcţia generală programare şi coordonare sistem Anunț privind ocuparea prin concurs de recrutare a postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional superior  la Serviciul coordonare sistem,  Direcția coordonare sistem și monitorizare, Direcţia generală programare şi coordonare sistem Rezultat selecție dosare Anunț amânare concurs Rezultat probă scrisă Rezultat interviu Rezultat final  Anunturi angajareActive
02 septembrie 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs de promovare a postului vacant de Director – Direcția achiziții publice, Direcția generală achiziții publice și servicii interne Anunț privind ocuparea prin concurs de promovare a postului vacant de Director – Direcția achiziții publice, Direcția generală achiziții publice și servicii interne EratăAnunturi angajareActive
02 septembrie 2019 Metodologie pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin POC Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate publică Metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin POCAnunturi AMPOCActive
30 august 2019 Metodologia nr. 66957/30.08.2019 de verificare privind dubla contabilizare a cheltuielilor salariale solicitate la rambursare în cadrul proiectelor implementate prin Programul Operational Competitivitate Metodologia nr. 66957/30.08.2019 de verificare privind dubla contabilizare a cheltuielilor salariale solicitate la rambursare în cadrul proiectelor implementate prin Programul Operational CompetitivitateAnunturi AMPOCActive
30 august 2019 Lista plăților POC actualizare 30 august 2019 Lista plăților POC - 30 august 2019Anunturi AMPOCActive
30 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 29 august 2019 Lista plăților POCU - 29 august 2019Anunturi AMPOCUActive
30 august 2019 Lista plăților POIM – actualizare 30 august 2019 Lista plăților POIM – 30 august 2019Anunturi AMPOIMActive
29 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 28 august 2019 Lista plăților POCU - 28 august 2019Anunturi AMPOCUActive
29 august 2019 AM POCU publică un corrigendum la ghidul solicitantului „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență”. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniul situațiilor de urgență” aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific: 4.8.: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical.   Corrigendum-ul vizează prelungirea perioadei de depunere aAnunturi AMPOCUActive
29 august 2019 Instrucțiunea nr.28/ 2019 privind aplicarea Regulamentului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal Instrucțiunea nr. 28 din 27 august 2019 privind aplicarea Regulamentului pentru Protecția Datelor cu Caracter PersonalAnunturi AMPOCActive
29 august 2019 Documente – Status proiecte aflate în implementare la nivelul Direcţiei Comunicare, 21 august 2019 Minută întâlnire de lucru - Status proiecte aflate în implementare la nivelul Direcţiei Comunicare, 21 august 2019AnunturiActive
28 august 2019 Lista plăților POC actualizare 28 august Lista plăților POC - 28 august 2019Anunturi AMPOCActive
28 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 27 august 2019 Lista plăților POCU - 27 august 2019Anunturi AMPOCUActive
28 august 2019 Consultare publică: Metodologia de verificare a dublei finanţări în ceea ce priveşte cheltuielile salariale solicitate la rambursare în cadrul proiectelor implementate prin Programul Operațional Competitivitate 2014 – 2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) supune dezbaterii publice Metodologia privind monitorizarea indicatorilor financiari şi fizici ai Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 până pe 30 august 2019, ora 10.   Eventualele sugestii/comentarii/opinii pot fi transmise la adresa de e-mail gabriela.anca@fonduri-ue.ro  Anunturi AMPOCActive
28 august 2019 Consultare publică: Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunţă lansarea în consultare publică a ghidului solicitantului - Condiții Specifice „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii”   Valorificarea potențialului forței de muncă, crearea condițiilor pentru creșterea gradului de participare pe piața muncii și accesulAnunturi AMPOCUActive
28 august 2019 Anunț privind sprijinul pentru MDRAPFE, inclusiv AM POC, AM/OIR POS M/DRI POIM, prin asigurarea diverselor cheltuieli cu autoturismele (II) Anunț privind sprijinul pentru MDRAPFE, inclusiv AM POC, AM/OIR POS M/DRI POIM, prin asigurarea diverselor cheltuieli cu autoturismele (II), cod proiect 2.1.064 finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Axa Prioritară: Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI.    Anunturi proiecteActive
27 august 2019 Consultare publică: Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate”.   Programul este pregătit în contextul în care peste 92.000 copii au părinții plecați la muncă în afara țării. Conform Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, din aceștia,Anunturi AMPOCUActive
27 august 2019 Lista plăților POC actualizare 27 august 2019 Lista plăților POC - 27 august 2019Anunturi AMPOCActive
27 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 26 august 2019 Lista plăților POCU - 26 august 2019Anunturi AMPOCUActive
27 august 2019 Anunț privind nominalizarea reprezentanților asociațiilor și fundațiilor selectate pentru a face parte din componența Colegiului pentru consultarea asociațiilor și fundațiilor Anunț privind nominalizarea reprezentanților asociațiilor și fundațiilor ce vor fi propuse Secretariatului General al Guvernului, de către Ministerul Fondurilor Europene, spre a fi selectate pentru a face parte din componența Colegiului pentru consultarea asociațiilor și fundațiilorAnunturiActive
26 august 2019 POAD: 27 milioane euro pentru rechizite pentru copiii dezavantajați Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (AM POAD), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, lansează apelul  „Acordarea de materiale școlare”.   Scopul acestui apel este prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii de către cei mai dezavantajați copii din învățământul de stat preșcolar, primar şi gimnazial, care urmează cursuri de zi. Prin acest apel va fi finanțată acordarea rechizitelor de care acești copiiAnunturi AMPOADActive
26 august 2019 POCU: 63 milioane euro pentru modernizarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează apelurile „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă”.   Bugetul apelului este de 63 milioane euro, din care 60 milioane euro pentru regiunile mai puțin dezvoltate și 3 milioane euro pentru regiunea dezvoltată București-Ilfov.   Activități finanțate în cadrul apelului:
  • Dezvoltarea/ consolidarea/integrarea de servicii (inclusiv online, de tip call centre și ghișee electronice etc.) pentru diverse categorii
Comunicate de presă, Anunturi AMPOCUActive
26 august 2019 AM POCU publică un corrigendum la ghidul solicitantului „Stagii de practică pentru elevi” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică corrigendum-ul la ghidul solicitantului condiții specifice „Stagii de practică pentru elevi” aferent POCU 2014-2020, Axa Prioritară 6, Obiectivul specific 6.14: Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conformComunicate de presă, Anunturi AMPOCUActive
26 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 23 august 2019 Lista plăților POCU - 23 august 2019Anunturi AMPOCUActive
26 august 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs a postului vacant de Director general – Direcția generală managementul resurselor umane și asigurarea capacității administrative Anunț privind ocuparea prin concurs a postului vacant de Director general – Direcția generală managementul resurselor umane și asigurarea capacității administrative Erată Rezultat selecție dosare Rezultat probă scrisă Rezultat interviu Rezultat final  Anunturi angajareActive
23 august 2019 Lista plăților POC actualizare 23 august 2019 Lista plăților POC - 23 august 2019Anunturi AMPOCActive
23 august 2019 Lista plăților POIM – actualizare 22 august 2019 Lista plăților POIM - 22 august 2019Anunturi AMPOIMActive
23 august 2019 POCU: 20 milioane euro pentru prevenirea bolilor cardiovasculare Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează, astăzi, apelul „Totul pentru inima ta - Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular”. Apelul este finanțat din POCU 2014-2020, axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, obiectivul specific 4.9 - Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientateAnunturi AMPOCUActive
23 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 22 august 2019 Lista plăților POCU - 22 august 2019Anunturi AMPOCUActive
23 august 2019 Anunț privind ocuparea prin concurs a 3 funcții publice de execuție temporar vacante din cadrul Direcţiei generale programare şi coordonare sistem Anunț privind ocuparea prin concurs a 3 funcții publice de execuție temporar vacante din cadrul Direcţiei generale programare şi coordonare sistem Rezultat  selecție dosare Rezultat probă scrisă Rezultat  interviu Rezultat finalAnunturi angajareActive
22 august 2019 Lista plăților POC actualizare 22 august 2019 Lista plăților POC - 22 august 2019Anunturi AMPOCActive
22 august 2019 Documente – Comitetul de Monitorizare a POCU – 21 mai 2019 Minuta reuniunii Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional Capital Uman 2014 – 2020, din data de 21 mai 2019.Anunturi AMPOCUActive
22 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 21 august 2019 Lista plăților POCU 21 august 2019Anunturi AMPOCUActive
21 august 2019 OI Cercetare a demarat procesul de evaluare tehnico-financiară pentru proiectele depuse în cadrul mai multor apeluri Organismul Intermediar pentru Cercetare a demarat etapa de evaluare tehnico-financiară a proiectelor depuse în cadrul apelurilor lansate prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, axa prioritară 1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI), în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, astfel:   • Pentru proiectele depuse pe apelul POC/62/1/3/ Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institute de CDAnunturi AMPOCActive
21 august 2019 Lista plăților POC actualizare 21 august 2019 Lista plăților POC - 21 august 2019Anunturi AMPOCActive
21 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 19 – 20 august 2019 Lista plăților POCU 19 - 20 august 2019Anunturi AMPOCUActive
20 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 14 august 2019 Lista plăților POCU - 14 august 2019Anunturi AMPOCUActive
19 august 2019 Consultare publică: Raportul de progres în legătură cu punerea în aplicare a Acordului de Parteneriat În vederea respectării principiului parteneriatului, precum și pentru asigurarea transparenței procesului de implementare a fondurilor ESI, Ministerul Fondurilor Europene prin Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem, lansează în consultare publică Raportul de progres în legătură cu punerea în aplicare a Acordului de Parteneriat.   În conformitate cu articolul 52 al Regulamentul (UE) nr. 1303/ 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondurile Europene Structurale șiAnunturiActive
14 august 2019 Consultare publică: Ghidului solicitantului pentru proiectele pentru clustere de inovare Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și organismul Intermediar pentru cercetare din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării supune dezbaterii publice Ghidul solicitantului aferent actiunii 1.1.1 Acțiunii: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare; Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor,Anunturi AMPOCActive
14 august 2019 Proiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 31 iulie 2019 Situația proiectelor depuse în cadrul POIM – 31 iulie 2019:   Situația contestațiilor - 31 iulie 2019:  Anunturi AMPOIMActive
14 august 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 iulie 2019 Lista contractelor semnate în cadrul POIM – la 31 iulie 2019, disponibile în excel și .pdfAnunturi AMPOIMActive
14 august 2019 Instrucțiunea nr. 26/ 2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 17/ 2019 privind introducerea în sistemul electronic My SMIS a valorilor indicatorilor de realizare/ rezultat distinct pe tipuri de regiuni, pentru proiectele cu mai multe locații de implementare sau pro-rata, aflate în implementarea/ evaluarea din cadrul POC 2014 – 2020 Instrucțiunea nr. 26/ 2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 17/ 2019 privind introducerea în sistemul electronic My SMIS a valorilor indicatorilor de realizare/ rezultat distinct pe tipuri de regiuni, pentru proiectele cu mai multe locații de implementare sau pro-rata, aflate în implementarea/ evaluarea din cadrul POC 2014 - 2020.Anunturi AMPOCActive
14 august 2019 Lista plăților POC actualizare 14 august 2019 Lista plăților POC - 14 august 2019Anunturi AMPOCActive
14 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 13 august 2019 Lista plăților POCU - 13 august 2019Anunturi AMPOCUActive
14 august 2019 Lista plăților POIM actualizare 14 august 2019 Lista plăților POIM - 14 august 2019Anunturi AMPOIMActive
13 august 2019 Lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară – apelul „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați” POCU 2014 – 2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/464/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților - Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați - Regiuni mai puțin dezvoltate.   Începând cu data deAnunturi AMPOCUActive
13 august 2019 Lista plăților POC actualizare 13 august 2019 Lista plăților POC - 13 august 2019Anunturi AMPOCActive
13 august 2019 Ordinului nr. 1441/ 2019 privind modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.2 – „Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice”, pentru POC 2014 – 2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale anunță modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice , aprobat prin Ordinul ministrului nr. 579/ 2018.Anunturi AMPOCActive
13 august 2019 Ordinul 1440/ 2019 privind modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3. – „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea E-Educație”, pentru POC 2014 – 2020 AM POC Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale anunță modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3 – „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sanatate și e-cultura” – Secțiunea E-educație, aprobat prin Ordinul ministrului nr. 2397/12.03.2018.Anunturi AMPOCActive
13 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 12 august 2019 Lista plăților POCU - 12 august 2019Anunturi AMPOCUActive
12 august 2019 Lista plăților POCU actualizare 9 august 2019 Lista plăților POCU - 9 august 2019Anunturi AMPOCUActive
12 august 2019 Ordinul 1437/ 2019 privind modificarea „Ghidului Solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor – Proiect Tehnologic Inovativ” pentru POC 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 6436/ 2017 AM POC din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Cercetare din cadrul Ministerului Cercetării și Inovării anunță modificarea ghidului solicitantului aferent Acțiunii 1.2.1.  „Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere, tipAnunturi AMPOCActive
12 august 2019 Lista proiectelor contractate POAT – actualizată la 31 iulie 2019 Lista proiectelor contractate POAT - actualizată la 31 iulie 2019Anunturi AMPOATActive
12 august 2019 POCU: Calendarul lansărilor de apeluri Calendarul lansărilor de apeluri POCU – actualizare august 2019Anunturi AMPOCUActive
12 august 2019 POC: Calendarul lansărilor de apeluri Calendarul lansărilor de apeluri POC – actualizare august 2019Anunturi AMPOCActive
12 august 2019 POIM: Calendarul lansărilor de apeluri Calendarul lansărilor de apeluri POIM – actualizare august 2019Anunturi AMPOIMActive
12 august 2019 Instrucțiunea nr. 27/2019 privind eligibilitatea cheltuielilor aferente concediilor de odihnă, concediilor medicale, concediilor paternale, cursurilor de puericultură, zilelor libere legale acordate pentru evenimente personale în cadrul POC Instrucțiunea nr. 27/09.08.2019 privind eligibilitatea cheltuielilor aferente concediilor de odihnă, concediilor medicale, concediilor paternale, cursurilor de puericultură, zilelor libere legale acordate pentru evenimente personale în cadrul POCAnunturi AMPOCActive
12 august 2019 Consultare publică: Metodologia privind monitorizarea indicatorilor financiari şi fizici ai Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) supune dezbaterii publice Metodologia privind monitorizarea indicatorilor financiari şi fizici ai Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020 până luni, 19 august 2019.Anunturi AMPOCActive
12 august 2019 Erată privind Instrucțiunea nr. 25/ 2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 13/ 2019 privind modul de calcul pentru indicatorul CO27 – „Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D” pentru proiectele aflate în implementare evaluare în cadrul Axei Prioritare 1 din cadrul POC Erată privind Instrucțiunea nr. 25/ 2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 13/ 2019 privind modul de calcul pentru indicatorul CO27 - „Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D” pentru proiectele aflate în implementare evaluare în cadrul Axei Prioritare 1 din cadrul POC 2014-2020Anunturi AMPOCActive
12 august 2019 Lista plăților POCU – actualizare 8 august 2019 Lista plăților POCU - 8 august 2019Anunturi AMPOCUActive
09 august 2019 Lista plăților POC – actualizare 09 august 2019 Lista plăților POC - actualizare 09 august 2019  

Anunturi AMPOCActive
09 august 2019 Lista plăților POIM – actualizare 09 august 2019 Lista plăților POIM – 09 august 2019Anunturi AMPOIMActive
08 august 2019 Lista plăților POC – actualizare 08 august 2019 Lista plăților POC – 08 august 2019Anunturi AMPOCActive
08 august 2019 Consultare publică: Metodologie pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin POC Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (AM POC) supune dezbaterii publice Metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor finanțate prin POC   Propunerile și sugestiile sunt așteptate până pe data de data de 16 august 2019, la adresa de e-mail: razvan.otel@fonduri-ue.ro.  Anunturi AMPOCActive
08 august 2019 Consultare publică: Ghidul POAD „Acordarea de materiale școlare” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului - condiții specifice „Acordarea de materiale școlare” -  Operațiunea POAD „Precaritate materială de bază (lipsa materialelor școlare)”.   Scopul apelului este prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii de către copiii din familii dezavantajate.   Observaţiile şi sugestiile pot fi trimise până laAnunturi AMPOADActive
08 august 2019 Apelul ,,Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniului situațiilor de urgență”, prelungit până la 30 august Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capitalul Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerul Fondurilor Europene a prelungit până la data de 30 august 2019, ora 16.00, perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „Creșterea nivelului de competențe al profesioniștilor în domeniului situațiilor de urgență”, axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific: 4.8.: Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor dinAnunturi AMPOCUActive
07 august 2019 Lista plăților POCU – actualizare 5-6 august 2019 Lista plăților POCU – 5-6 august 2019Anunturi AMPOCUActive
07 august 2019 Lista plăților POC – actualizare 07 august 2019 Lista plăților POC 2019 – 07 august 2019Anunturi AMPOCActive
07 august 2019 Instrucțiunea nr. 25/ 2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 13/2019 privind modul de calcul pentru indicatorul CO27 – „Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D” pentru proiectele aflate în implementare/evaluare în cadrul axei prioritare 1 POC Instrucțiunea nr. 25/ 26.07.2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 13/02.04.2019 privind modul de calcul pentru indicatorul CO27 – „Investiții private combinate cu sprijinul public pentru proiecte de inovare sau de C&D” pentru proiectele aflate în implementare/evaluare în cadrul axei prioritare 1 din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020Anunturi AMPOCActive
07 august 2019 Anunţ de începere proiect: „Sprijin pentru implementarea principiului parteneriatului în coordonarea și gestionarea fondurilor europene privind coeziunea” Anunţ de începere proiect - „Sprijin pentru implementarea principiului parteneriatului în coordonarea și gestionarea fondurilor europene privind coeziunea” cod 1.2.098Anunturi proiecteActive
06 august 2019 Ordinul nr. 1408/2019 pentru îndreptarea erorii materiale constatate în cuprinsul Ordinului nr. 1340/2019 privind modificarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul nr. 1408/06.08.2019 pentru îndreptarea erorii materiale constatate în cuprinsul Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1340/25.07.2019 privind modificarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, aferent apelurilor de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.Anunturi AMPOCUActive
06 august 2019 Anexa nr. 1 la Instrucțiunea nr. 20/08.07.2019 privind decontarea cheltuielilor indirecte pentru proiectele implementate în cadrul POC Anexa nr. 1 la Instrucțiunea nr. 20/08.07.2019 privind decontarea cheltuielilor indirecte pentru proiectele implementate în cadrul POCAnunturi AMPOCActive
06 august 2019 Anunţ de începere proiect: „Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat – faza 2” Anunţ de începere proiect - „Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat – faza 2”Anunturi proiecteActive
06 august 2019 Lista proiectelor aprobate/respinse după soluționarea contestațiilor, etapa conformității administrative și eligibilității – apelul „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru angajați” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică Lista cererilor de finanțare care au fost aprobate/respinse după soluționarea contestațiilor, etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității, pentru apelul de proiecte POCU/464/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajațilorAnunturi AMPOCUActive
06 august 2019 Întrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor POCU finanțate în cadrul obiectivelor specifice 4.1/ 4.2 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică răspunsurile la întrebările beneficiarilor proiectelor finanțate din obiectivele specifice 4.1 și 4.2 care vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate, inclusiv roma, prin implementarea de măsuri integrate:Întrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor POCU finanțate în cadrul obiectivelor specifice 4.1/ 4.2 - 6 august 2019   AM POCU va actualizaAnunturi AMPOCUActive
05 august 2019 Lista plăților POCU – actualizare 2 august 2019 Lista plăților POCU – 2 august 2019Anunturi AMPOCUActive
05 august 2019 Ordinul nr. 1363/2019 privind modificarea și completarea Ghidului solicitantului pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor pentru Programul Operațional Infrastructură Mare Ordinul nr. 1363/31.07.2019 privind modificarea și completarea Ghidului solicitantului pentru creșterea capacității de transport a energiei electrice și gazelor pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 832/2016Anunturi AMPOIMActive
05 august 2019 Ordin pentru modificarea și completarea Deciziei nr. 9304/2016 privind aprobarea ghidului și lansarea apelului POC-A.1-A.1.2.1-C-2016 pentru tipul de proiecte „întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off” din cadrul 1 1.2.1 „Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecter de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CDI și universități, în scopul inovării de procese și de produse” din POC 2014-2020” Ordinul nr. 460 pentru modificarea și completarea Deciziei nr. 9304/02.08.2016 privind aprobarea ghidului solicitantului și lansarea apelului POC-A.1-A.1.2.1-C-2016 pentru tipul de proiecte „întreprinderi inovatoare de tip start-up și spin-off” din cadrul 1 1.2.1 „Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecter de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CDI și universități, în scopul inovării de procese și de produse” dinAnunturi AMPOCActive
05 august 2019 Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC Ordinul nr. 459 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/11. 05.2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC 2014-2020Anunturi AMPOCActive
02 august 2019 Lista plăților POCU – actualizare 1 august 2019 Lista plăților POCU – 1 august 2019Anunturi AMPOCUActive
02 august 2019 Lista plăților POC – actualizare 2 august 2019 Lista plăților POC – 2 august 2019Anunturi AMPOCActive
02 august 2019 Lista plăților POIM – actualizare 2 august 2019 Lista plăților POIM – 2 august 2019Anunturi AMPOIMActive
02 august 2019 Anunț de preselecție a membrilor Colegiului pentru consultarea asociațiilor și fundațiilor Anunț de preselecție a membrilor Colegiului pentru consultarea asociațiilor și fundațiilorAnunturiActive
01 august 2019 Lista plăților POCU – actualizare 31 iulie 2019 Lista plăților POCU – 31 iulie 2019Anunturi AMPOCUActive
01 august 2019 Consultare publică: Ghidul solicitantului – Acțiunea 231 – secțiunea cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate şi Ministerul Comunicațiilor și Societăţii Informaţionale - Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale lansează în consultare publică Ghidul solicitantului aferent Acţiunii 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi BigAnunturi AMPOCActive
01 august 2019 Lista plăților POC – actualizare 1 august 2019 Lista plăților POC – 1 august 2019Anunturi AMPOCActive
31 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 30 iulie 2019 Lista plăților POCU – 30 iulie 2019Anunturi AMPOCUActive
31 iulie 2019 Anunţ de începere proiect: „Sprijin pentru MFE în organizarea reuniunilor cu privire la Politica de coeziune în anul 2019” Anunţ de începere proiect - „Sprijin pentru MFE în organizarea reuniunilor cu privire la Politica de coeziune  în anul 2019”, cod MySMIS 129407Anunturi proiecteActive
30 iulie 2019 Lista plăților POC – actualizare 30 iulie 2019 Lista plăților POC – 30 iulie 2019Anunturi AMPOCActive
30 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 26 și 29 iulie 2019 Lista plăților POCU – 26 și 29 iulie 2019Anunturi AMPOCUActive
30 iulie 2019 Descriere proiect: „Evaluarea inițială a mecanismelor Direcției Coordonare SMIS și IT în vederea realizării premiselor dezvoltării și implementării Sistemului de Management al Securității Informației prin intermediul alinierii la standardele ISO 27001, ISO 27002, precum și la cadrul de referință COBIT” Descriere proiect - „Evaluarea inițială a mecanismelor Direcției Coordonare SMIS și IT în vederea realizării premiselor dezvoltării și implementării Sistemului de Management al Securității Informației prin intermediul alinierii la standardele ISO 27001, ISO 27002, precum și la cadrul de referință COBIT”Anunturi proiecteActive
30 iulie 2019 Anunţ de începere a proiectului: „Evaluarea inițială a mecanismelor Direcției Coordonare SMIS și IT în vederea realizării premiselor dezvoltării și implementării Sistemului de Management al Securității Informației prin intermediul alinierii la standardele ISO 27001, ISO 27002, precum și la cadrul de referință COBIT” Anunţ de începere a proiectului - „Evaluarea inițială a mecanismelor Direcției Coordonare SMIS și IT în vederea realizării premiselor dezvoltării și implementării Sistemului de Management al Securității Informației prin intermediul alinierii la standardele ISO 27001, ISO 27002, precum și la cadrul de referință COBIT”Anunturi proiecteActive
30 iulie 2019 Descriere proiect: „Suplimentarea echipamentelor de stocare de la nivelul infrastructurii nodului Central SMIS, necesare deservirii sistemelor informatice susținute (MySMIS2014/SMIS2014+/etc.)” Descriere proiect - „Suplimentarea echipamentelor de stocare de la nivelul infrastructurii nodului Central SMIS, necesare deservirii sistemelor informatice susținute (MySMIS2014/SMIS2014+/etc.)”Anunturi proiecteActive
30 iulie 2019 Anunţ de începere a proiectului: „Suplimentarea echipamentelor de stocare de la nivelul infrastructurii nodului Central SMIS, necesare deservirii sistemelor informatice susținute” Anunţ de începere a proiectului - „Suplimentarea echipamentelor de stocare de la nivelul infrastructurii nodului Central SMIS, necesare deservirii sistemelor informatice susținute (MySMIS2014/SMIS2014+/etc.)”Anunturi proiecteActive
26 iulie 2019 Prezentarea comparativă a modificărilor aduse anexelor documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică prezentarea comparativă între vechile anexe ale documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” și actualele anexe care includ Documentul Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE), aprobat prin  Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1340/2019.   Documentul Unic pentru verificarea Conformității Administrative și a Eligibilității (DUCAE) unifică și centralizează precedentele anexe nr.Anunturi AMPOCUActive
26 iulie 2019 Lista plăților POC – actualizare 26 iulie 2019 Lista plăților POC – 26 iulie 2019Anunturi AMPOCActive
26 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 25 iulie 2019 Lista plăților POCU – 25 iulie 2019Anunturi AMPOCUActive
26 iulie 2019 Consultare publică: Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC 2014-2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate supune consultării publice Ordinul pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/11.05.2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC 2014-2020.   Persoanele interesate pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare asupra documentelor până la data de 31 iulie 2019,Anunturi AMPOCActive
26 iulie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 26 iulie 2019 Lista plăților POIM – 26 iulie 2019Anunturi AMPOIMActive
26 iulie 2019 Ordinul privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1340/2019 privind modificarea „Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, aferent apelurilor de proiecte lansate în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, împreună cu anexele aferente.   Prin acest Ordin, Anexa 2 - Declarație de angajament, Anexa 3 - Declarația de eligibilitate, Anexa 4Anunturi AMPOCUActive
26 iulie 2019 Documente – Comitetul de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare Documente aferente reuniunilor Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare:Anunturi AMPOIMActive
25 iulie 2019 Consultare publică: Ghidul „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii” Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lansează în consultare publică ghidul solicitantului „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii” aferent acțiunii „Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate” din cadrul OS 4.1. Creşterea gradului de protecţie şi conservare aAnunturi AMPOIMActive
25 iulie 2019 Consultare publică: Ordin pentru completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC 2014-2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate lansează în consultare publică Ordinul pentru completarea Ordinului Ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/11.05.2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 a POC 2014-2020.   Persoanele interesate pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare asupra documentelor, până la data de 30 iulie 2019, laAnunturi AMPOCActive
25 iulie 2019 Consultare publică: Ordin pentru modificarea Ordinului nr. 6436/2017 pentru aprobarea ghidului solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor – Proiect Tehnologic Inovativ pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate lansează în consultare publică Ordinul pentru modificarea Ordinului nr. 6436/2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor -  Proiect Tehnologic Inovativ pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.   Persoanele interesate pot trimite, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare asupra documentelor, până la data de 30 iulie 2019, la adresa de email contact.minister@fonduri-ue.ro sauAnunturi AMPOCActive
25 iulie 2019 Ordin pentru modificarea și completarea anexei ghidului solicitantului – condiții specifice a deciziei nr. 9282/06.07.2016 privind aprobarea ghidului solicitantului și lansarea apelului POC – A.1-A.1.1.3-H-2016 pentru acțiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru Orizont 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale” Ordin pentru modificarea și completarea anexei "Ghidului solicitantului – condiții specifice a deciziei nr. 9282/06.07.2016 privind aprobarea ghidului solicitantului condiții specifice și lansarea apelului POC – A.1-A.1.1.3-H-2016 pentru acțiunea 1.1.3 Crearea de sinergii cu acțiunile de CDI ale programului-cadru Orizont 2020 al Uniunii Europene și alte programe CDI internaționale” din cadrul POCAnunturi AMPOCActive
25 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 24 iulie 2019 Lista plăților POCU – 24 iulie 2019Anunturi AMPOCUActive
25 iulie 2019 Funcția „căutare” a fost introdusă în aplicația MySMIS2014 – Front Office Funcția „căutare” a fost introdusă în aplicația MySMIS2014 - Front Office pentru a putea filtra și identifica mai ușor, în funcție de proiect sau alt tip de informații specifice (cod SMIS sau orice alt tip de text), notificările primite de beneficiari.   Această funcție este disponibilă începând de astăzi în momentul logării în contul de utilizator, pe prima pagină a aplicației MySMIS2014- Front Office, înainte de selectarea persoaneiAnunturi AM-uriActive
25 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 23 iulie 2019 Lista plăților POCU – 23 iulie 2019Anunturi AMPOCUActive
24 iulie 2019 Apelul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” – lista intermediară privind stadiul procesului de evaluare În contextul desfășurării procesului de evaluare în mod continuu, pentru proiectele depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară actualizată la data de 24 iulie 2019 privind stadiul procesului de evaluare, cuAnunturi AMPOCUActive
24 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 22 iulie 2019 Lista plăților POCU – 22 iulie 2019Anunturi AMPOCUActive
24 iulie 2019 Instrucțiunea nr. 24/2019 privind eligibilitatea cheltuielilor aferente concediilor medicale, concediilor de odihnă, concediilor paternale, cursurilor de puericultură, zilelor libere legale acordate pentru evenimente personale în cadrul POC Instrucțiunea nr. 24/23.07.2019 privind eligibilitatea cheltuielilor aferente concediilor medicale, concediilor de odihnă, concediilor paternale, cursurilor de puericultură, zilelor libere legale acordate pentru evenimente personale în cadrul POCAnunturi AMPOCActive
24 iulie 2019 Lista plăților POC – actualizare 22 iulie 2019 Lista plăților POC - 22 iulie 2019Anunturi AMPOCActive
22 iulie 2019 Lista plăților POIM – actualizare 22 iulie 2019 Lista plăților POIM – 22 iulie 2019Anunturi AMPOIMActive
22 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 18-19 iulie 2019 Lista plăților POCU – 18-19 iulie 2019Anunturi AMPOCUActive
22 iulie 2019 Ghidul solicitantul „Măsuri de educație de tip a doua șansă”, modificat și completat Persoanele care au beneficiat de programe de tipul „A doua șansă” dezvoltate în cadrul apelului „Școala pentru toți” vor fi sprijinite cu bani europeni să își continue studiile, cu condiția să nu repete nivelurile de școlarizare pe care deja le-au absolvit.   Clarificările sunt făcute de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman din cadrul MFE prin corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de educațieAnunturi AMPOCUActive
18 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 17 iulie 2019 Lista plăților POCU - 17 iulie 2019Anunturi AMPOCUActive
18 iulie 2019 Apelul „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” – lista intermediară privind stadiul procesului de evaluare În contextul desfășurării procesului de evaluare în mod continuu, pentru proiectele depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară actualizată la data de 18 iulie 2019, privind stadiul procesului de evaluare,Anunturi AMPOCUActive
18 iulie 2019 Ordinul privind aprobarea Corrigendumului la ghidul solicitantului pentru secțiunile A-G, axa prioritară 1 POC Ordinul nr. 433/17.07.2019 privind aprobarea Corrigendumului la ghidul solicitantului pentru secțiunile A-G, anexa 1 la Ordinul ministrului nr. 3821/11.05.2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale ghidului solicitantului pentru axa prioritară 1 POC 2014-2020Anunturi AMPOCActive
18 iulie 2019 Lista plăților POC- actualizare 18 iulie 2019 Lista plăților POC- 18 iulie 2019Anunturi AMPOCActive
18 iulie 2019 Instrucțiunea nr. 21/2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 18/2019 privind modul de calcul al indicatorilor de realizare CO24/CO25 Instrucțiunea nr. 21/17.07.2019 pentru completarea Instrucțiunii nr. 18/17.04.2019 privind modul de calcul al indicatorilor de realizare CO24/CO25Anunturi AMPOCActive
17 iulie 2019 Lista plăților POC – actualizare 17 iulie 2019 Lista plăților POC – 17 iulie 2019Anunturi AMPOCActive
17 iulie 2019 Lista plăților POCU – actualizare 16 iulie 2019 Lista plăților POCU – 16 iulie 2019Anunturi AMPOCUActive