Nr. Nume Data publicării Perioada de consultare publică Adresa e-mail Document
13. Proiect Ordonanţă de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene 2019-11-27 17:30:10 27.11.2019 - 08.12.2019 contact.minister@fonduri-ue.ro Consultă
12. Hotărâre privind decertificarea definitivă a unor cheltuieli aferente proiectelor finanţate prin Programul Operațional „Asistență Tehnică” 2007-2013 – proiectul a fost publicat în consultare publică la data de 30.10.2019, fiind refăcut ca urmare a observațiilor Autorității de Certificare formulate în procedura de avizare interministerială 2019-11-20 15:00:00 - - Consultă
11. Hotărâre privind decertificarea definitivă a unor cheltuieli aferente proiectelor finanţate prin Programul Operațional „Asistență Tehnică” 2007-2013 2019-10-30 17:27:55 10 zile contact.minister@fonduri-ue.ro Consultă
10. Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea măsurilor necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate – POAD în care Ministerul Educației Naționale are calitatea de beneficiar 2019-09-17 12:28:25 30 de zile cabinet.posdru@fonduri-ue.ro Consultă
09. Modernizarea infrastructurii hardware și software a Platformei Comune TETRA 2019-09-02 10:03:45 10 zile contact.minister@fonduri-ue.ro Consultă
08. Proiect Hotărâre de Guvern pentru modificarea pct. 3.5 din Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017 2019-08-06 18:27:18 30 zile lucrătoare contact.minister@fonduri-ue.ro Consultă
07. Proiect Ordonanța Guvernului privind unele măsuri în domeniul fondurilor europene 2019-08-05 17:23:05 14.08.2019 contact.minister@fonduri-ue.ro Consultă
06. Proiect Ordin E-F-G-corrigendum Ghid indicatori – consultare publica 2019-07-11 13:39:20 15.07.2019. contact.minister@fonduri-ue.ro Consultă
05. Metodologie pentru indicatori modificata 11.07.2019 – consultare publica 2019-07-11 13:39:15 15.07.2019. contact.minister@fonduri-ue.ro Consultă
04. Instructiune tinte CO24 – iulie 2019 – consultare publica 2019-07-11 13:39:06 15.07.2019. contact.minister@fonduri-ue.ro Consultă
03. Proiect Hotărâre de Guvern privind înființarea Comitetului Interinstituțional pentru Coordonarea și Monitorizarea Participării României la Programele Comunitare 2019-06-21 13:06:04 10 zile contact.minister@fonduri-ue.ro Consultă
02. Proiect Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene 2019-06-21 10:31:55 10 zile contact.minister@fonduri-ue.ro Consultă
01. Proiect Ordonanţă de urgență pentru completarea Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora 2019-05-24 13:18:16 28.05.2019 contact.minister@fonduri-ue.ro Consultă