Comunicate de presă

Guvernul a aprobat astăzi memorandumul cu tema „Asigurarea durabilității proiectelor finanțate din Programul Operațional Sectorial Transport (POS T) 2007 – 2013”. Memorandumul pregătește atât buna funcționare în perioada următoare a investițiilor obținute din fonduri europene, cât și finalizarea lucrărilor pentru atingerea obiectivelor asumate prin proiecte.

Documentul a fost inițiat de Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Transporturilor pentru ca investițiile finanțate din fonduri europene să rămână la dispoziția cetățenilor într-o bună stare de utilizare și siguranță și pentru finaliza integral proiectele astfel încât să fie păstrate condițiile pentru finanțarea europeană. Conform reglementărilor europene, trebuie ca până la sfârșitul lunii martie 2019 obiectivele de investiții finanțate din fonduri europene 2007-2013 să fie finalizate, funcționale și utilizate. De asemenea, este necesar ca acestea să fie păstrate astfel pentru o perioadă de minim 5 ani după finalizarea proiectului.

Actul legislativ vine în sprijinul beneficiarilor POS Transport, administratori ai infrastructurii de transport de pe teritoriul României (regii autonome, societăți comerciale și companii naționale aflate în subordinea/autoritatea Ministerului Transporturilor, regii autonome aflate în subordinea consiliilor județene). Aceștia au obligația să finalizeze lucrările necesare în cadrul proiectelor pentru a atinge obiectivele asumate și să asigure durabilitatea pentru minim 5 ani a acestor investiții (prin realizarea de investiții, întreținere, reparații curente, mentenanță etc.).

Printre obiectivele obținute prin fonduri europene care se vor finaliza și întreține astfel se numără: varianta de ocolire a Municipiului Constanța, Autostrada Orăștie – Sibiu, reabilitarea DN1C Baia Mare-Livada, Livada-Halmeu, DN19 Satu-Mare-Livada, DN1C Dej-Baia Mare, DN1H Zalău-Aleșd, reabilitarea liniei de cale ferată Frontiera – Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV Pan – European, tronsonul 1: Frontiera Curtici – Arad-km 614, proiecte de modernizare a unor stații de CF, extinderea și modernizarea suprafețelor aeroportuare ale Aeroportului Internațional Baia Mare.

Despre Programul Operațional Sectorial Transport 2007-2013

În contextul procesului de închidere a POS T, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007 – 2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare, precum și a cadrului legal comunitar, se impunea crearea unui sistem care să asigure îndeplinirea obligațiilor în ceea ce privește durabilitatea proiectelor, reglementate în legislația europeană și națională. În cadrul cererilor de finanțare, beneficiarii s-au angajat să asigure mentenanța investițiilor, costurile de operare și întreținere fiind luate în considerare la evaluarea și aprobarea cererii de finanțare.

Programul Operational Sectorial “Transport” stabileste, pentru perioada de programare 2007 – 2013, prioritatile, obiectivele si alocarea financiara pentru dezvoltarea sectorului de transporturi din Romania cu ajutor comunitar.