Fonduri Norvegiene

Află mai multe despe granturile norvegiene

 

Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014 îşi propune să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale din Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor de cooperare între statul donator (Norvegia) şi statele beneficiare prin intermediul sectoarelor prioritare propuse.

Programe finanțate

RO23 Servicii corecţionale, inclusiv sancţiuni non-privative de libertate

Obiectiv: Îmbunătăţirea sistemului de servicii corecţionale în concordanţă cu documentele internaţionale relevante cu privire la drepturile omului
Rezultate aşteptate: Depăşirea provocărilor datorate creşterii numărului deţinuţilor şi supraaglomerarea penitenciarelor

Creşterea utilizării alternativelor la penitenciare

Creşterea gradului de atenţie acordat grupurilor vulnerabile din penitenciare

Îmbunătăţirea competenţelor atât a deţinuţilor cât şi a personalului din penitenciare şi a celui implicat în acordarea eliberării condiţionate

Alocarea programului: 8.000.000 Euro
Operator de Program: Ministerul Justiţiei
Partenerul de program: Serviciile Corecţionale Norvegiene (SCN)
Obiectiv principal: Principalul obiectiv îl reprezintă creşterea eficienţei sistemului penitenciarelor din România şi a sistemului de eliberare condiţionată.
Observaţii specifice: O atenţie deosebită va fi acordată infractorilor juven

 

RO24 Cooperarea şi întărirea capacităţii judiciare

Obiectiv: Un sistem judiciar mai echitabil şi mai eficient
Rezultate aşteptate: Îmbunătăţirea eficienţei sistemului tribunalelor, inclusiv dezvoltarea unor sisteme pentru administrarea cazurilor

Creşterea competenţei actorilor implicaţi în cadrul sistemului judiciar

Îmbunătăţirea accesului la justiţie, inclusiv pentru persoanele vulnerabile (ex. victime, minori, minorităţi)

Dezvoltarea unor sisteme alternative de soluţionare a disputelor (justiţie restaurativă).

Alocarea programului: 8.000.000 Euro
Operator de Program: Ministerul Justiţiei
Partenerul de program: Administraţia Tribunalelor din Norvegia (AT) şi Consiliul Europei (CoE)
Obiectiv principal: Programul va include şi sprijinul în dezvoltarea capacităţii sistemului judiciar din România pentru o mai bună implementare a noilor coduri judiciare

RO 20 Violenţa domestică şi violenţa bazată pe deosebirea de sex

Obiective: Abordarea şi prevenirea violenţei bazată pe deosebirea de sex
Rezultate aşteptate: Reducerea violenţei bazată pe deosebirea de sex

Reducerea violenţei domestice

Sprijinirea victimelor traficului de persoane

Alocarea programului: 4.000.000 Euro
Operator de Program: Ministerul Justiţiei
Partener de program: Consiliul Europei (CoE) şi Directoratul Poliţiei Norvegiene (DPN)
Obiectiv principal: Obiectivul principal este reducerea violenţei bazată pe deosebirea de sex în România şi sprijinirea victimelor traficului de persoane
Observaţii specifice: Comitetul de cooperare va include ca membri reprezentanţi din partea autorităţilor publice relevante sau ai instituţiilor responsabile pentru stabilirea politicilor în domeniile respective. Ministerul Administraţiei şi Internelor va fi unul dintre membrii comitetului de cooperare

RO 21 Cooperarea în spaţiul Schengen şi combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere, inclusiv a traficului şi a grupurilor infracţionale itinerante

Obiectiv: Creşterea siguranţei cetăţenilor prin îmbunătăţirea eficienţei cooperării dintre autorităţile cu atribuţii în aplicarea legii din statele membre ale spaţiului Schengen în combaterea crimei organizate, inclusiv a traficului de persoane
Rezultate aşteptate: Întărirea cooperării dintre poliţia din statele membre ale spaţiului Schengen

Îmbunătăţirea capacităţii de a preveni şi combate crima organizată şi transfrontalieră, inclusiv traficul de persoane şi a grupurilor criminale itinerante

Alocarea programului: 5.300.000 Euro
Operator de Program: Ministerul Administraţiei şi Internelor
Partener de program: Directoratul Poliţiei Norvegiene (DPN)
Proiect predefinit: Un proiect predefinit cu Directoratul Poliţiei Norvegiene (DPN) va fi inclus în program. Proiectul ar trebui să se axeze pe combaterea crimei organizate şi a infracţionalităţii transfrontaliere

RO 25 Combaterea sărăciei

Obiectivul general

Obiectivul general al programului constă în reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale, prin combaterea sărăciei.

Operatorul de Program al programului este Oficiul Mecanismului Financiar de la Bruxelles în parteneriat cu Deloitte Romania.

Bugetul programului este de 20.000.000 euro din care se vor finanța mai multe proiecte predefinite.

RO19 Iniţiative în sănătate publică

Obiectiv: Îmbunătăţirea sănătăţii publice şi reducerea inegalităţilor în domeniul sanitar
Rezultate aşteptate: Îmbunătăţirea prevenirii şi tratării bolilor contagioase (inclusiv HIV/ SIDA şi TB)

Dezvoltarea resurselor la toate nivelurile din domeniul sanitar

Prevenirea sau reducerea bolilor cauzate de un stil de viaţă nesănătos

Alocarea programului: 21.104.000 Euro
Operator de Program: Ministerul Sănătăţii; Direcţia Implementare şi Coordonare Programe
Observaţii specifice: Programul se va axa în principal pe serviciile medicale primare, inclusiv cele pentru copii şi bătrâni.

Programul se va adresa nevoilor grupurilor minoritare, cu accent pe populaţia romă

Întărirea serviciilor sanitare primare din punct de vedere calitativ şi cantitativ

 

RO18 Întărirea capacităţii şi cooperarea instituţională între instituţiile publice, autorităţi locale şi regionale româneşti şi norvegiene

Obiectiv: Întărirea capacităţii instituţionale şi dezvoltarea resurselor umane în instituţiile publice, în cadrul autorităţilor locale şi regionale din România în cadrul sectoarelor prioritare agreate prin cooperare şi transfer de cunoştinţe cu instituţii şi autorităţi similare din Norvegia
Alocarea programului: 7.000.000 Euro
Operator de Program: Punctul Focal Naţional
Partener de program: Autoritatea Norvegiană pentru Protecţia împotriva Radiaţiilor (Statens Strålevern)
Proiect predefinit: Proiectul predefinit între Autoritatea Norvegiană pentru Protecţia împotriva Radiaţiilor şi Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare din România (CNCAN) va fi inclus în Program (3.500.000 Euro)

Proiectul predefinit ANAF (2.500.000 Euro)

RO17 Inovare în industria verde

Obiectiv: Creşterea competitivităţii întreprinderilor ecologice, inclusiv ecologizarea industriilor existente, inovarea în industria verde şi spiritul antreprenorial.
Rezultate aşteptate: Creşterea oportunităţilor de afaceri în ecologizarea economiei europene.

Reducerea producţiei de deşeuri şi a emisiilor în aer, apă şi pământ

Creşterea utilizării tehnologiilor prietenoase cu mediul. Creşterea locurilor de munca în domeniul ecologic şi a antreprenoriatului.

Alocarea programului: 29.700.000 Euro
Operator de Program: Innovation Norway (IN)
Observaţii specifice: Operatorul de program va consulta şi va coopera cu Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri în implementarea programului

PA 22 Muncă Decentă şi Dialog Tripartit

Obiectiv: Promovarea muncii decente şi a cooperării tripartite între organizaţiile patronale, sindicate şi autorităţile publice în vederea sprijinirii unei economii durabile şi echitabile şi a dezvoltării sociale
Alocarea programului: 1.152.000 Euro
Operator de Program: Innovation Norway (IN)