(timp de completare 5 minute)

Denumirea autorităţii sau instituţiei publice

Data

Stimate domnule/Stimată doamnă

Prin prezenta, formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, întrucât la cererea nr. din data de nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege.

Documentele de interes public solicitate erau următoarele:

Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente:

Prin prezenta, solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.
Vă mulţumesc pentru solicitudine,