Comunicate de presă

Fondurile contractate prin POAT au depășit jumătate din alocare, a informat, în cadrul Comitetului de Monitorizare, domnul Constantin Saragea, director general AM POAT.

Cea de-a șaptea reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 a avut loc, ieri, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, în prezența reprezentanților Comisiei Europene (Unitatea Geografică pentru România a DG Regio) și a Băncii Europene de Investiții.

Pe agenda reuniunii s-au regăsit prezentarea Raportului Anual de Implementare POAT aferent anului 2017, stadiul implementării POAT 2014 – 2020 până la data de 30 aprilie 2018, dar și prezentarea viitoarelor proiecte finanțate din fonduri europene.

La reuniune a fost reamintită importanța deosebită a acestui program de asistență tehnică, dat fiind faptul că implementarea fondurilor europene, în România, depinde, într-o bună măsură, de implementarea lui cu succes.

Comitetul de Monitorizare este structura partenerială care contribuie la buna gestionare a unui Program Operațional. Este compus din reprezentanți ai autorităților cu atribuții în gestionarea fondurilor europene și din reprezentanți ai partenerilor. CM se reunește cel puțin o dată pe an, cu scopul de a analiza implementarea programului și progresele înregistrate. CM este, în același timp, entitatea consultată cu privire la orice modificare a programului propusă de Autoritatea de Management.

POAT 2014-2020 asigură capacitatea şi instrumentele necesare pentru coordonarea, gestionarea şi controlul intervențiilor finanţate din FESI (Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii).

POAT are o alocare de 298,27 milioane euro și oferă sprijin autorităților cu atribuții în gestionarea fondurilor pentru activități de pregătire, gestionare, monitorizare, evaluare, informare și comunicare, colaborare în rețea, soluționare a reclamațiilor, control și audit.

Mai multe informații despre program găsiți pe pagina www.fonduri-ue.ro/poat-2014.