Cooperare Transfrontalieră

Află mai multe despre ESPON

 

Pentru îndeplinirea obiectivelor programului, au fost stabilite două axe prioritare:

  • axa prioritară 1 – centrată pe producerea de informații teritoriale, transferul acestora, observare, instrumente și diseminare,
  • axa prioritară 2 – asistență tehnică.

Axa prioritară 1 va finanța o operațiune cu beneficiar unic (Gruparea Europeană de Cooperare Teritorială GECT ESPON 2020), aceasta urmând să contracteze servicii către instituțiile de cercetare prin proceduri de achiziție publică.
Fondurile alocate axei prioritare 1 vor finanța proiecte de cercetare care vor contribui la:

  • Furnizarea de informații teritoriale prin cercetare aplicată,
  • Creșterea transferului de cunoștințe/informații teritoriale,
  • Îmbunătățirea capacității de observare a teritoriului și a instrumentelor dedicate analizei teritoriale,
  • O mai bună diseminare și valorificare a rezultatelor cercetărilor teritoriale de către utilizatorii interesați.